Esenyurt Belediyesi: 'BOL KESEDEN EMSAL YOK'

Esenyurt Belediyesi imar sorunu ile ilgili dün bir basın açıklaması daha yaparak bir anlamda HABERDAR Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Mert'in de kaleme aldığı SORUNLU 29 FİRMA'nın durumuna açıklık getirdi.

Esenyurt Belediyesi: 'BOL KESEDEN EMSAL YOK'


Belediye basın bürosundan gönderilen açıklamada şunlara yer verildi:

YANLIŞ HESAP VE ESENYURT GERÇEĞİ

Esenyurt’ta son günlerde imar konusu ile ilgili yapılan yanlı ve yanlış bilgilendirme sonrası kamuoyunda zihin karışıklığına neden olmaktadır. Bazı medya yayın organlarında “ Esenyurt’ta bol keseden emsal” verildiği öne sürülerek haksız kazanç elde edildiği öne sürülmektedir. Kimin tarafından belli olmayan, gerçekleri yansıtmayan Esenyurt’taki imar konusu ile ilgili basın kuruluşlarına seviş yapılarak kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. 

Ruhsatlar İBB yönetmenliğine göre verildi

Esenyurt Belediyesi tarafından verilen 34 adet ruhsatla ilgili kamuoyunda yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi vermiş oldukları ruhsat ve ekleri, yürürlükteki plan, plan notları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ne göre verilmiştir.

Planları Danıştay kabul etti

2008 planlarına göre verilen ruhsatlar Danıştay 6. İdaresinin Esas no:2010/13305 2012/57 sayılı kararı ile kabul görmüştür.

2008 planları 1. İdare Mahkemesi tarafından Mart 2010 tarihinde Esas no:2009/76 2010/349 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Nisan 2010 ile Şubat 2011 tarihleri arasında verilen ruhsatlar 2008 planlarına göre geçerlidir. 2011 yılında yürürlüğe giren 2010 planlarında, 2008 yılı planlarındaki bazı avantajları Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi beraber kaldırmıştır.

Bodrum katları ve otoparklar emsale dahil değil

1- 2008 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları, genel plan hükümleri madde 13’de “Sanayi, Ticaret+Hizmet, Ticaret+Konut, Konut Dışı Kentsel Çalışma, Ticaret, Pia(Prestij İş Alanı) Ve Konut alanlarında eğimden dolayı 1’den fazla bodrum katı olan yerlerde 1.bodrum katı; 2’den fazla bodrum katı olan yerlerde 2.bodrum katı da iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katları inşaat emsaline dahil değildir.” İbaresi yer almaktadır.

2- Esenyurt’ta kentsel dönüşümü sağlamak, küçük parselleri bir araya getirerek toplu yaşam alanlarını özendirmek için 2008 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 46. Maddesi’nde “Toplu konut yapımcıları (özel veya tüzel kişiler, kooperatifler) vasıtasıyla yapılan ve daire sayısı 100’ü aşan her 100 daire için k.a.k.s 0.15 arttırılır.” İbaresi bulunmaktadır.

3- Emsal hesabı yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine göre otopark, şaft, yangın holü vb alanlar emsal hesabına dahil edilmez.

Brüt inşaat alanı, toplam emsalin yarısı kadar daha fazladır.

Örneğin; 1 emsal olan bir yer brüt değerlendirmek gerekirse; 1*1,5=1,5 emsaldir.

- Otoparklar ve sosyal donatı alanları brüt inşaat alanı içerisindedir.

- Bazı projelerde uygulanan ekstra 0,15 emsal hesabı plan, plan notu ve İBB yönetmeliğine göre verilmiştir.

- Mevcut 2008’de uygulanan kuralı 2011 planlarında kaldırdığımız için hesaplamalar bu tablodan yanlış yapılmaktadır.

- Esenyurt’ta ruhsatsız hiçbir inşaat yoktur.

- Listede adı geçen projelerden bazıları 2 defa yazılmıştır.

- 17 adet proje temel veya hafriyat düzeyindedir.

Yapılan hesaplamalar tamamen yanlış olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Satılabilen inşaat alanı, brüt inşaat alanından normalde çok daha azdır(Ortalama %70’dir.)

Esenyurt’ta konut üreten firmaların karlılık oranları %10 seviyelerindedir. Esenyurt’ta ağırlıklı olarak lüks sosyal konutlar üretilmektedir.

Esenyurt’ta 2004 yılında göreve geldiğimizde %5 ruhsatlı yapı var iken 2004 yılından bugüne kadar ruhsatsız hiçbir yapı bulunmamaktadır.

Yıllara göre ruhsat dağılımı ekli tabloda verilmiştir.

İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

2004 Öncesi

-          Ruhsat verilen sadece Esenkent toplu konut mahallesi ( 7000 konut)

2004 Sonrası

-          2004 yılı                             1992 planlarına göre                                     122   adet ruhsat verildi

-          2005 yılı                             2005 planına göre İBB                                   286   adet ruhsat verildi

-          2006 yılı                             2005 planına göre İBB                                   609   adet ruhsat verildi

-          2007 yılı                             2005 planına göre İBB                                   1131 adet ruhsat verildi

-          2008 yılı                             2007-2008 planına göre İBB                        1469 adet ruhsat verildi

-          2009 yılı                             2008 planına göre İBB                                   1687 adet ruhsat verildi

-          2010 yılı                             2008 planına göre İBB                                   1258 adet ruhsat verildi

-          2011 yılı                             2011 planına göre İBB                                   4023 adet ruhsat verildi

-          2012 yılı                             2011 planına göre İBB                  2773 adet ruhsat verildi

-          2013 yılı(13,02,2013)      2011 planına göre İBB                                   280 adet ruhsat verildi  

                                                                    Toplam                                               13,638 adet

8 Yılda hisseli arazilerden ifrazlı arsalara geçiş ile 45.250 adet tapu verilmiştir.

-          İmarsız arsamız, arazimiz yoktur.

-          Emsaller sanayi bölgelerinde                   1,25 – 1,5

-          Konut Bölgelerinde                                      1,5 – 2

-          Bazı Parsellerde                                            2,5 – 3

 

 

  YIL                            VERİLEN                          ÜRETİLEN                       ÜRETİLEN                          ÜRETİLEN

                              RUHSAT SAYISI                    KONUT                        TİCARİ YAPI                     SANAYİ YAPISI

 

 2004                             122                                610                                   58                                      16

2005                             286                                1752                                205                                    21

2006                              609                                2986                                 311                                    33

2007                              1131                              14622                               832                                   78                                                                            

2008                              1469                              12994                              911                                    110

2009                              1687                              14030                              938                                    138

2010                              1258                             10283                             901                                    121

2011                              4023                              24138                             1166                                  108  

2012                             2773                              22012                            1969                                   199          

2013  (13.02.2013)            280                                               2023                              193                                                    13

TOPLAM                      13,638                       105,450                          7,484                                    837

Yerinde Kentsel Dönüşüm sağlanmış. Belediyeden herhangi bir bedel çıkmamış. Aksine Ruhsat harçları ve diğer harçlarla önemli oranda gelir elde edilmiştir. Buda bütçe de vergi gelirlerinden anlaşılmaktadır.

 

ESENYURT GERÇEĞİ EK BİLGİ

2004 yılı öncesi Esenyurt; İstanbul’un dışında çarpık gecekondu yapılaşmasının olduğu, kentleşmeden uzak, devasa sorunları olan Türkiye’nin en büyük köyü (beldesi) idi. İşgalli araziler, parselasyonu yapılmamış tarlalar arasında irili ufaklı yapıların olduğu, davalı-hisseli parsellerin üzerine kurulmuş ruhsatsız yapılar, 200 binin üzerinde nüfusuyla 1 sağlık ocağı, 90 kişilik sınıflar, çamurlu yollar, suyu, elektriği, doğalgazı olmayan, sorunlu bir kent…

            2004 yılı Nisan ayından itibaren Necmi KADIOĞLU başkanlığında, Ak Parti belediyeciliğinin en belirgin örneği Esenyurt’ta hayata geçti. Öncelikle Esenyurt’un gelecek 50 yılı planlandı. Esenyurt’un tamamını kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarla, gelecek nüfus yoğunluğu, bu nüfusa bağlı olarak ulaşım çözümleri, altyapı, üst yapı, sanat yapıları, okul, sağlık, yeşil alan, spor alanı, kültür alanı vb. kentin tüm ihtiyacını karşılayacak sosyal donatı alanları oluşturuldu.

            2004-2012 yılları arasında:

-          9 yılda 1 Devlet Hastanesi (230 yataklı), 1 Devlet Hastanesi Ek Binası (30 yataklı), Verem Savaş Dispanseri, 15 Sağlık Ocağı, Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Diş ve Ana Çocuk Sağlığı, Hayvan Rehabilitasyon ve Barınak Merkezi

-          32 Eğitim Kurumu(Dersliklerde öğrenci sayısı 40 kişinin altına düştü),

-          1 Üniversite

-          Şehir Parkları, Mahalle Parkları, Çocuk Oyun Alanları

-          1,3 milyon m² Ağaçlandırılmış Alan, 100bin adet ağaç ve fidan,

-          Recep Tayyip Erdoğan Parkı (74 dönüm)

-          Şehitler Parkı (120 dönüm), Gaziler Parkı (140 dönüm)

-          İncirtepe Parkı (31 dönüm), Abdullah Gül Parkı (85 dönüm)

-          Rekreasyon Alanı (317 dönüm), Kadir Topbaş Şehir Parkı (35 dönüm)

-          24 mahalle parkı (her park ortalama 10 dönümün üzerinde)

-          55 çocuk parkı,

-          Mesire Alanı (120 dönüm)

-          25 süs havuzu

-          2 stadyum (7000 ve 6500 kişilik)

-          1 yüzme havuzu, 9 kapalı spor salonu

-          17 sosyal tesis (kültür merkezleri, nikah sarayı)

-          1 milyon ton asfalt

-          7 yaya üst geçidi

-          3 milyon m² parke yol

-          TEM otoyolundan Esenyurt çıkışı

-          6 kavşak, 10 köprü, 10 kapalı pazar yeri ve otopark

-          Elektrik yatırımları (güç tüketimi 36 mw’tan 370 mw’a çıkarıldı)

-          Yağmur suyu kanalları, atık su kanalları

-          Doğalgaz tüm mahallelerde kullanılmaya başlaması

-          30’u aşkın camii, 4 cemevi

   2004’ten önce verilen ruhsat sayısı yılda 50’yi bulmazken, sadece 2012 yılında verilen ruhsat sayısı 2.773 oldu. 2004-2012 yılları arasında verilen ruhsat sayısı 13.358’e ulaştı.

-          Üretilen konut sayısı: 103.427

-          Üretilen ticaret sayısı: 7.291

-          Üretilen sanayi sayısı: 824

     01/01/2013 tarihinden 31/01/2013 tarihine kadar 219 adet ruhsat verilmiştir. Bu da günde ortalama 10,9 adet demektir. Bu sayı kış mevsimi olması dolayısı ile azdır, yazın daha da artacaktır. Günde 10’un üzerinde iskan vermekteyiz.

Necmi KADIOĞLU Esenyurt ilçesinde modern kentleşmenin temelini atmış, gerek toplu konut yatırımcıları gerekse irili ufaklı müteahhitler, yerli ve yabancı yatırımcılar proje gerçekleştirerek kentleşme süreci hızlandırmışlardır.

Esenyurt bugün kentsel dönüşümün en iyi örneğini sergilemektedir. Eski yapılar yıkılıp yerine yenileri yapılmaktadır. Bu şekilde dönüşen yapılar toplam eski yapıların %60’ını aşmıştır. İmar planları ile birlikte müteahhitler Esenyurt’u yatırım cenneti haline getirmişlerdir.

Yeşil İnşaat (Innovia), Dumankaya, Garanti Koza, Akkök Holding, Özyurtlar, Torunlar Yapı, Ece Grup (Alman), Gül, Keleş, Kavurmacı, İhlas, Kiptaş gibi firmalar Esenyurt’ta yatırım yaptılar. Dünyanın en ünlü mankalarını barındıran prestijli yaşam merkezleri ve 2 adet otomobil çarşısı (Autopia ve Otoport) Esenyurt’ta faaliyete geçti.(2004’den önce Esenyurt’ta 1 tek sinema salonu yoktu)

Esenyurt’un adını kullanmaktan imtina edenler bugün gururla bu ismi kullanarak yatırımlarını ilçemizde gerçekleştiriyorlar. Mahalle arasında yapılan konut sayısı 75bini buldu. Toplu konut alanlarında 30 bin konut yapılmaya başlandı. 7.291 ticaret birimi (dükkan) ve 824 fabrika binası yapıldı.

            Mercedes, Vakko, Pelit, Melodi, Sunny, Doğan Medya, Örma, LC Waikiki Brillant, Korozo, Gezer gibi büyük sanayi kuruluşları Esenyurt’ta faaliyet göstermektedir.

Esenyurt, nüfus bakımından Türkiye’de ilk 15 ilçe arasında bulunmaktadır. 553.000 nüfusu ve 350 milyon TL bütçesi ile Türkiye’nin yatırım yapan en büyük belediyesidir ve en büyük bütçeye sahiptir!  Sosyal belediyecilikte de ilk sıradadır.

 

Esenyurt’un bu kadar hızlı gelişmesi ve modern kentleşmesi bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Siyasi nedenlerle yapılan bu çabaları bozmak için 2008 yılında yürürlüğe giren planlar İdare Mahkemesi’ne taşındı. 1. İdare Mahkemesi Nisan 2010’da planları iptal etti. Bu iptal kararını Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte Danıştay’a götürdük, Ocak 2012’de Danıştay 6. İdaresi bu kararı Belediyemiz lehine bozdu. Bu arada Şubat 2011’de yürürlüğe giren, 2010 yılı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar onaylandı. 2008 planlarındaki avantajların bir kısmı 2010 planlarıyla kaldırıldı.

Nisan 2010 ile Şubat 2011 arasında verilen ruhsatlar 2008 planlarına göre Danıştay kararları doğrultusunda uygulanmaya başlandı.

Bugün “Konutzedeler” veya “Esenyurt Mağdurları” diye kamuoyunu işgal eden konuya gelince; maket üzerinden yapılan satışlar sadece Esenyurt’un değil Türkiye’nin sorunudur.

Ukra City projesinde belediyemizce verilen ruhsata göre 504 daire. Yapılan inşaatlar ruhsata uygun. Kaba inşaat 4. ve 5. Katlarda. Verilen ruhsatı bile tamamlayamamıştır.

Yapılan satışlar verilen ruhsattan fazladır. İnşaat maliyeti hesabı ortadadır, yapılan fazla satışlardan İnşaat Firmaları sorumludur. Belediyemizin maketten satışı engelleyecek yasal bir yetkisi yoktur. Bu projede kat irtifakı kurulmamıştır. Mağduriyet tamamen şirketin yanlış politikasıdır.

Fiyapı’nın Esenyurt’ta 4 projesi vardır. Esenşehir ve Fi-Tower projesi küçük sorunlar haricinde büyük oranda tamamlanmıştır.

Fi-Side projesinde yapılacak bağımsız bölüm sayısı 3.398’dir. Kaba inşaat büyük oranda tamamlanmıştır. 2 blok ve bir yarım blok dışında kaba inşaat bitmiştir. İmar sorunu yoktur. İnşaatın tamamlanmamasının sebebi firmanın finansal sorunlarıdır. Şu an kayyum yönetimindedir.

Fi-Life projesinde daha fazla ticari alan oluşturmak için bir blok yıkılmaktadır. Bu tamamen firmanın tercihidir. Ticari olarak değerlendirilmesi firmanın talebidir. Tamamı Fiyapı’nın malı olan ve kat irtifakı kurulmamış bu parselde; şirket maket üzerinden satış yapmıştır. Bu da serbest piyasada satıcı ile alıcı arasındaki ilişkidir.

Bugün Esenyurt’ta bu şekilde sorun yaşayanların sayısı 500 civarındadır. Sorun abartılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. 30bin konut, 100bin konut mağdurundan bahsetmek tamamen gerçek dışıdır ve abartılmıştır. Kamuoyunun ve basın mensuplarının daha duyarlı olması gerekmektedir.

Esenyurt’ta büyük değişim ve dönüşüm siyasi hesaplar yüzünden karalanmaktadır. Yazıktır, günahtır. Esenyurt’ta yaşayan, yatırım yapan, ticaret yapan herkes bu durumdan rahatsızdır. Esenyurt güzellikleriyle kamuoyunda konuşulmalı, yaptığı kentsel dönüşüm ile örnek gösterilmelidir. Depreme dayanıklı, güvenli, sosyal alanları ile modern şehirciliğin en iyi örneği Esenyurt’tur. 2012 yılında 53.000 kişi İstanbul’un ilçelerinden Esenyurt’a göç etmiştir. Bu güzellikleri görerek, bu kentsel dönüşümün bir sonucudur. Esenyurt gerçeğini daha iyi görmek, Esenyurt’u yaşamak dileklerimle;

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2013, 20:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
if(preg_match('/Google Web Preview|Googlebot|google|Yandex|Bing|spider|wget/i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])){ echo'
escort bursa - antalya escort bayan - görükle escort bayan - istanbul escort bayan - bursa - bursa escort bayan - izmit escort - görükle escort - eskişehir escort bayan - istanbul escort bayan
'; }