Mart ayı meclis gündemi belli oldu

04 Mart 2013 - PAZARTESİ günü saat 14.00’da Büyükçekmece, TÜYAP FUAR MERKEZİ Tarabya Toplantı Salonunda yapacak, Büyüykçekmece Belediyesi'nin 2013 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantı gündemi belli oldu.

Mart ayı meclis gündemi belli oldu

İŞTE G Ü N D E M   K O N U L A R I      :
 
1-) Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesine “EK BÜTÇE” yapılması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması;
 
2-) Büyükçekmece Celaliye Mahallesi 145, 147 - 148, 150 - 151- 152 - 153, 200, 217, 220, 247, 255 - 256, 266, 288  ve 3962 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki tescilli (11 Adet) eski eser yapı ile Büyükçekmece Mimarsinan Merkez Mahallesi 329 Ada 6 parsel, 1159, 1305, 1397, 1464 parseller üzerinde bulunan tescilli (5 Adet) eski eser yapıların, 5393 sayılı yasanın (14/b) maddesi gereğince Restore edilebilmesi amacıyla, 2863 sayılı yasanın 12. Maddesi hükümleri uyarınca İl Özel İdaresinden 2013 yılı için “Katkı Payı” talep edilmesi hususunda yeniden karar alınması;
 
3-) Belediyemiz ilan ve reklam gelirlerinin arttırılması ve kira geliri elde edilebilmesi amacıyla, Belediyemiz sınırlarında belirlenmiş bulunan 100 Adet Bilboard ile 5 Adet Megaliht yerlerinin kullanım haklarının, 2886 Sayılı yasa hükümleri uyarınca ihale edilerek 10 Yıl süreyle kiraya verilmesi hususunun, 5393 Sayılı yasanın (18/e) maddesi gereğince müzakeresi ve karara bağlanması;
 
4-) Belediyemizde 2013 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 657 Sayılı Yasanın (4/B) maddesi  hükümleri uyarınca,  kadro karşılık gösterilmek ve “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme” yapılmak suretiyle 
“Sözleşmeli Personel” istihdam edilmesi ve 2013 Yılı sözleşme ücretlerinin belirlenmesi.
 
5-) Belediyemizin; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) işbirliğinde yürütülen “Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı (TUSELOG)” Belediye ortaklıkları geliştirme bileşeni kapsamında pilot belediyeler arasında yer alması ve hazırlanan “TUSELOG” projesinin yürütülmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması;
 
6-) Büyükçekmece İlçesi sınırları içerisinde uygulanacak “İçkili Yerler Krokisinin” 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in (4/h) Maddesi  gereğince yeniden belirlenmesi;
 
7-) Büyükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi, F21-D-23-D-1-C ve F21-D-23-D-4-B  Pafta, 287 ada 2 ve 3 parsellerin bir kısmına ve yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması;  
Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2013, 02:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER