ACİZ!

Devlet icra organıdır.Kendine ve halkına yönelik saldırıyı protesto etmez.Devlet olmaktan gelen gücünü göstererek millete yönelen tehdidi yok eder,suçluyu cezalandırır.Düzeni sağlar.Protesto etmek,elinde kolluk gücü olmayan sivil toplum kuruluşlarının işidir.Bu kuruluşlar protesto eylemleri düzenleyerek devleti,halkın can ve mal güvenliğini korumaya çağırır.

Hükümet,hükümet olduğunu unutarak millet hayatına kasteden terörü protesto etmek için devlet eliyle İstanbul’da miting düzenledi.O,miting düzenlemekle meşgulken ülkenin dört bir tarafında terör kan akıtıyordu.Sorumluluğunu bilen hükümet teröre karşı duruşunu protesto mitingi düzenleyerek,nutuk atarak değil,terörün kol gezdiği ülkede devlet otoritesini kullanarak gösterir.Hükümetin protesto mitingi düzenlemesi hem sivil toplum kuruluşlarının alanına müdahaledir hem de bir acziyettir.

İstanbul’da terörü protesto için düzenlediği mitingde muhalefeti eleştiren hükümetin derdi,terörü kınamanın ötesinde terör üzerinden siyasi rant elde etmek,seçim propagandası yapmaktı.Mitingde yapılan siyasi konuşmalar bunun açık delilidir.
Teröre karşı ortak ses mitingi her görüşten,her kesimden halkın katılımıyla ve sessiz yürüyüş şeklinde olmalıydı.Bu mitingde toplumun iktidar dışı kesimlerini hedef alan itici,kırıcı konuşmalar yapılmamalı,seçim nutukları atılmamalıydı.Bu yapıldığı için miting,teröre karşı “tek nefes” mitingi olamamış,hükümet partisinin propaganda mitingi olmuştur.Tabi yazık olmuştur.Umulan amaç hasıl olamamış,siyasi çıkar uğruna,milletçe tek yumruk olma amacı gerçekleşememiştir.Toplumun dara düştüğü zamanlarda sergilenecek ortak eylem arzusu istismar edilmiş,birçok toplumsal değer gibi bu da aşındırılmıştır.
YORUM EKLE