AHLAK EROZYONU

Uyulması gereken insani kurallardır ahlak.Bu kurallara sıkı sıkıya bağlılığa da namus denir.İnsan ahlaklı olmadan iyi insan olamaz.Ne iyi bir dindar,muhafazakar,liberal olabilir,ne demokrat,Atatürkçü,solcu olabilir.Hiçbir şey olamaz.İnsanın kendine,ailesine,ülkesine ve insanlığa yararlı olabilmesi için,bilgili insan olmadan önce ahlaklı insan olması gerekir.Ahlak kurallarına bağlılıktan ayrılmayan,her koşulda dik duran,namuslu insan olması gerekir.Buğday başakları gibi rüzgar esince yatan,çıkarı söz konusu olduğunda şekil değiştiren,zoru görünce kaçan,baskı karşısında eğilen,kısaca her kalıba giren olmamalıdır insan.Ebuzer gibi namuslu,Pir sultan gibi korkusuz,M.Kemal gibi dimdik olmalıdır.

Toplumu eğiten,yöneten ve yönlendirenler,kanaat önderleri,düşünürler,yazarlar ahlak yoksunu olursa,bunlar konularının uzmanları olsalar da bu gibilerden insanlığa hayır gelmez.Bunlar insanlara ancak sefalet,felaket,mutsuzluk ve acı verirler.Ahlaklı insan ülkesine üretken,çalışkan insandan daha çok yararlı olur.Çünkü ahlak insanı iyi,güzel düşünmeye;hayırlı,yararlı işler yapmaya yöneltir.Kinden,fesattan alıkoyar.İnsan iyi ahlaklıysa aka kara;iyiye,kötü;dürüste namussuz;doğruya eğri;gerçeğe yalan demez.

Ahlakın vicdanla da ilgisi vardır.Kişinin kendi ahlaki değerlerini,davranışlarını sorgulayabilmesidir vicdan.Hakkı-hukuku gözetmesidir.Ahlakı zayıf olanın vicdanı da karadır.Gözünü kırpmadan yalan söyler, haksızlık yapabilir bu gibiler.Tarihimiz bunun acı örnekleriyle doludur.

İnsanla birlikte var olmuştur ahlak.Uzun süre ahlakın kaynağının din olduğu sanılmıştır.Dinsel nas’ların egemen olduğu toplumlarda ahlaksızlıkların da olması insanları,ahlakın kaynağının din olamayacağı düşüncesine sevk etmiştir.Bu gerçeğin farkına varılmadığı ya da varılmak istenmediği,ahlaklı insan yaratmada en doğru disiplinin din olduğu zannedilen geri toplumlarda,zorunlu din eğitimiyle ahlaklı insan yaratma çabalarından ne yazık ki vazgeçilemiyor.Kimileri,çıkarlarının devamını bunda görüyor.

Günümüzde demokratik,bilimsel eğitim anlayışına,fikri hür,vicdanı hür,irfanı hür nesiller yetiştirme idealine aykırı olan dinsel eğitimin,ahlaklı insan yaratamadığı açıkça görülmüşken ,bu çağ dışı eğitimde ısrar edilmesi,kitleleri uyutma,oyalama arzusundan başka bir şey değildir. 

YORUM EKLE