AK GÜN KARA GÜN…


Soğuk Savaş döneminde hatta ondan sonraki yıllarda Ortadoğu İslam dünyasında ABD ve Rusya’nın gözettiği hassas bir denge vardı.Her iki güç bu coğrafyada ölçülü davranıyor,biri diğerinin varlığını göz ardı etmiyordu.Bu yüzden bu topraklarda büyük alt üstler yaşanmıyor,kitlesel kıyımlar olmuyordu.Her iki süper gücün izin verdiği kadar çatışmalar oluyor ya da onların tezgahladığı çatışmalar vuku buluyordu.Yani denge korunuyordu.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ABD bu ülkelerde at oynatmaya başladı.Hepsinde tam hakimiyet kurmaya girişti.”Arap Baharı” adı altında bu ülkelerde iç savaşlar başlattı.Özgürlük vaadiyle millici-Baasçı yönetimleri yerle bir etti.Mezhep ve milliyet farkı olan halklar birbirleriyle savaşırken o,onların petrollerine el koydu.


Bu arada bu emperyalist canavar,Türkiye’ye Ilımlı İslam’ı dayatarak param parça ettiği Arap-İslam halkına ılımlı İslamcı Türkiye’yi model olarak sunacaktı.Amaç İslam’ı ve Müslümanlar’ı emperyalizme karşı direnmeyen din haline getirmekti.Bunun için önce Türkiye ılımlı İslam-şeriat devleti yapılacak sonra da Arap-İslam ülkeleri Türkiye’ye benzetilecekti.BOP bunu öngörüyordu.Bu projenin”eşbaşkanıyım”diye kasılanlar ya bu planın farkında değildi ya da emredilenleri yapmaya memurdu.

Bunlar olmadı,olamadı.Emperyalist hesap tutmadı.BOP çöktü.Türkiye Cumhuriyeti Ilımlı İslam’a direndi.Bu direncin başını çeken Türk Ordusu,”darbe” yalanlarıyla darma dağın edildi.Emperyalizm Ortadoğu’ya biçim veremedi.Müslüman halklar çıkış arıyordu ama bilgileri ve birikimleri yeterli olmadığı için teröre saplandılar.Yani İslam dünyasında Ilımlı İslam’ın yerini İslamcı terör aldı.ABD,11 Eylül faciasıyla sarsıldı.Yağmur eken emperyalizm fırtına biçmeye başladı.

Bunlar olurken Türkiye zayıf düştü,geriledi.Rusya yeniden ayağa kalktı.Yanına Çin’i ve İran’ı da alarak Ortadoğu İslam dünyasında ABD’ye “dur!”dedi.Şimdi ABD,PKK’nin Suriye’deki terörist kolu PYD’yi desteklerken,onu silahlandırırken  Rusya,Suriye’de terör estiren,Esad’ı devirmeye,Suriye’yi parçalamaya çalışan  IŞİD’i ve PYD’yi vuruyor.

Bu durumda Türkiye ne yapmalı?

 “Müslümanlık’la alakaları yok”dediği barbarlar topluluğu IŞİD’le ve PKK ile görünüşte savaşan,onun Suriye kolu PYD’yi de aynı gören  Türkiye,ABD’nin kuyruğundan ayrılmayarak,onun,”kara gücüm”dediği,koruyup kolladığı  PKK ile savaşmaktan vaz mı geçecek yoksa Rusya’yla aynı kulvarda yer alıp 3 ayda 150’nin üstünde güvenlik görevlimizi katleden PKK ve Ankara’da hunharca 97 barış yanlısı insanımızı parçalayan IŞİD’le savaşacak mı?

Göreceğiz.  

YORUM EKLE