ÇEREZ OLMAMAK İÇİN…

Halkımız,boğazına dek yolsuzluk çamuruna batmış,rotasını şaşırmış AKP’yi iktidardan düşürerek muhalefete görev vermiştir.Muhalefet partilerinden de yalnız birine değil üçüne birlikte sorumluluk yüklemiştir.

Şimdi muhalefet partilerinin yapacakları şey,halkın verdiği direktif doğrultusunda AKP’yi dışlayarak birlikte bir hükümet kurup AKP’den yaptıklarının hesabını sormak ve hızla yoksullaşan halkı ekonomik olarak rahatlatmaktır.Bunu yapmazlarsa eğer ilk seçimde halkın gazabına uğrayacaklarını bilmelidirler

Sözün özü şu: Muhalefet partilerinin önünde iki seçenek var.Ya MHP ile HDP;CHP’nin kuracağı bir azınlık hükümetini destekleyecek ya da HDP;CHP-MHP hükümetini dışarıdan destekleyecek.Erken seçim seçenek olamayacağı için adını bile etmiyorum.

Muhalefet partileri,AKP ile hükümet kurmayacaklarını açıkladılar. Bunların üçünün birlikte bir hükümet kurmaları teorik olarak mümkün görünse de siyaseten mümkün olmadığı için geriye yalnız yukarıda sözünü ettiğim seçenekler kalıyor.Ülkeye zaman kaybettirilmeden ve ayak oyunlarına tevessül edilmeden bu iki seçenek üzerinde çalışılmalıdır.

İç-dış sermaye en çok AKP-CHP hükümetinin kurulmasına çalışacak.CHP’yi buna zorlayacak.CHP de kırmızı plakanın cazibesine kapılarak belki buna”evet”diyecek.Ama bu hükümet kısa ömürlü olacağı gibi  CHP’nin de sonu olacaktır.Çünkü AKP’nin baskısı altında CHP bir varlık gösteremeyecek,AKP’ye dokunan hiçbir icraat yapamayacaktır.Yolsuzluk dosyaları açılamayacak,yargı rayına oturtulamayacak,bozulan dış ilişkiler düzeltilemeyecek,emeklilere ve çalışanlara verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilemeyecektir.Çünkü bunların hiçbiri AKP’nin seçim bildirgesinde yoktur.

Sadece,çıkar çevrelerinin isteğini yerine getirmek ve “Türkiye’yi hükümetsiz bırakmamak ”için kurulacak bu yapay hükümet kısa zaman sonunda dağılacak,CHP bu yıkıntının altında kaybolacaktır.  

YORUM EKLE