Dikkat! Vergi Cezaları Arttı

Maliye Bakanlığı, vergi cezalarını bugünden itibaren artırdı.

Dikkat! Vergi Cezaları Arttı


 Maliye Bakanlığı, vergi cezalarını bugünden itibaren artırdı. 2013 yılında fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi veya alınmaması halinde 190 TL vergi cezası uygulanacak.

Vergi numarasını kullanmadan iş yapanlara 230 TL, bilgi vermekten çekinen birinci sınıf tüccar ile serbest meslek erbabına bin 200 TL ceza verilecek.

Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere, vergi cezaları ile çeşitli had ve tutarları, yüzde 7.8 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı çerçevesinde arttı.

Yeni yılda, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması halinde 190 TL vergi cezası uygulanacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 94 bin TL olacak.

VERGİ NUMARASINI KULLANMADAN İŞ YAPANLARA 230 TL CEZA

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı'nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması halinde 190 TL, her bir belge Nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 9 bin 400 TL, her bir belge Nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 94 bin TL düzeyinde uygulanacak.

Bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutarı 150 bin TL'ye, satış tutarı da 200 bin TL'ye yükseltilirken, fatura kullanma mecburiyeti limiti 800 TL, muhtarların karne tasdiğinde aldıkları harç 2,10 TL, en az ceza haddi damga vergisinde 9,40 TL, diğer vergilerde 19 TL olarak belirlendi. Yeni yılda yeni tarifeye göre kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın iş yapanlar 230 TL; Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700 TL ödeyecek.

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam usulsüzlük cezası 140 bin TL olacak. 4358 Sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen standart ve zamanlarda yerine getirmeyenler 940 TL; Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin uyarısına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700 TL ceza verilecek.

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNEN BİRİNCİ SINIF TÜCCARA AĞIR CEZA

Yeni yılda bilgi vermekten çekinenler ile defter ve belgelerin ibrazı ile diğer yükümlülükler maddesine uymayan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı bin 200 TL; İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve Kazancı basit usulde tespit edilenler 600 TL; Bunlar dışında kalanlar hakkında 300 TL, tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 940 bin TL düzeyinde vergi cezası verilecek.

 

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2013, 09:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER