TÜİK'den işsizlik istatistiklerinin hesaplanmasında revizyon: Aylık tahminler de açıklanacak

TÜİK işgücü istatistiklerinin hesaplanma yönteminde değişikliğe gidileceğini açıkladı.

TÜİK'den işsizlik istatistiklerinin hesaplanmasında revizyon: Aylık tahminler de açıklanacak

TÜİK tarafından yapılan hanehalkı işgücü araştırması hakkında kamuoyu duyurusunda, işgücü istatistiklerinin hesaplanmasında Avrupa Birliği standartlarına uygun olmak üzere değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Duyuruda, "TÜİK, referans ayı 2021 Ocak ayı olan haber bülteni ile birlikte AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak, HİA’da Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü’nde yer alan standartlara uygun biçimde 19. ICLS kararları ile belirlenen tanımları kullanmaya başlayacaktır" denildi.

Bu çerçevede yapılacak değişiklikerin şöyle olacağı açıklandı:

1- Son yıllarda, işgücü istatistikleri için mevcut standartların güncellenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini gösteren; çalışma türleri ve işgücü piyasasındaki değişimler, gelişen politika ihtiyaçları, işsizlik oranının tek başına atıl işgücünü ölçmede yeterli olmaması gibi bir dizi gelişmeler neticesinde güncellenen tanımlara uyum sağlanacaktır.

2- Mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacaktır. Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecektir. Aylık haber bültenleri ile özet temel işgücü göstergeleri kamuoyu ile paylaşılacak olup çeyreklik ve yıllık bültenlerde ise mevcutta paylaşılan detay korunacaktır. HİA sonuçlarının, yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serileri hesaplanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Mart ayında 6 aylık ve yıllık sonuçlar yayınlanacak

Daha önce Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’nde5 referans dönemi 2021 Ocak ayı olan aylık tahminlere ilişkin ilk haber bülteninin 10 Mart 2021 tarihinde yayımlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Pandemi koşullarının devam etmesi ve yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serilerin hesaplanması için ortaya çıkan ilave süre ihtiyacı nedeniyle, 12 Nisan 2021 tarihinde 2021 Ocak ayına ilişkin sonuçlar istatistiksel tablolar aracılığıyla ve 2021 Şubat ayına ilişkin sonuçlar haber bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bültenle birlikte revizyona ilişkin metodoloji dokümanına da yer verilecektir. 10 Mart 2021 tarihinde “Kasım-Aralık-Ocak” aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi ve 22 Mart 2021 tarihinde ise 2020 yılına ilişkin yıllık sonuçlar yayımlanacaktır.

TÜİK Kalite Güvence Çerçevesinde yer alan “erişilebilirlik ve açıklık” ilkesine uygun olarak istatistiki süreçlerde ve yöntemlerde meydana gelen değişiklikler hakkında kamuoyu duyurusunun yayımlanmasının yanı sıra ayrıntılı bilgilendirme toplantıları da planlanmıştır. Bu kapsamda ilk aşama olarak konuya ilişkin “İşgücü Piyasası Danışma Kurulu” oluşturulmuş ve kurul üyeleri ile detaylı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada akademisyenler, analistler, basın mensupları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi odak gruplarla geniş katılımlı webinar toplantıları düzenlenecektir.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 13:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER