Vergi düzenlemesine dikkat!

TÜSİAD "Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifi tüm toplum kesimleri için yeniden değerlendirilmeye muhtaç düzenlemelere sahiptir" çağrısı yaparken, ekonomide yaşanan zorlu döneme de vurgu yaptı

Vergi düzenlemesine dikkat!
Vergisel düzenlemelerin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, ekonomi üzerinde önemli etkileri olan düzenlemeler olduğu belirtilen Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) açıklamasında, "Bu nedenle yeni vergisel düzenlemeler hayata geçirilmeden önce, toplumun tüm kesimleri ile istişare sürecinin yeterli zamana yayılarak ve şeffaf şekilde yürütülmesi ekonomi üzerindeki etkilerinin etraflıca değerlendirilmesi gerekir. Yasa koyucular tarafından sadece vergi tahsilatının arttırılması değil, kayıt dışılığın azaltılması, verginin tabana yayılması ve vergi adaletinin sağlanması gibi uzun vadeli hedefler da önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece belirli kesimler için tahsis edildiği düşünülen her vergisel düzenlemenin ekonomi içerisinde çarpan etkisi ile ekonominin bütününü ve toplumun tüm kesimlerini etkileyeceği dikkate alınmalıdır. Kanun teklifi bir yandan vergi sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak düzenlemeler içerirken diğer yandan toplumun tüm kesimleri üzerine yük getiren ve ilan edilen ekonomik hedefler ile çelişen düzenlemelere de sahiptir" sözlerine yer verildi.


İhtiyaçlar dikkate alınmalı

Ekonomide zorluk yaşanan dönemlerde bütçe gelirlerindeki düşüşü telafi etmek için vergi tahsilatlarını artırmayı hedefleyen düzenlemelere ihtiyaç duyulabileceği de vurgulanan açıklamada, "Ancak, bu hedefin yanında toplumun gereksinimleri, uluslararası anlaşmaların gerekleri ve teknolojik ve dijital dönüşümün gerisinde kalmaması gereken geleceğin Türkiye’sinin altyapısına yönelik ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde gerek ulusal gerekse uluslararası arenada geri dönüşü ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilecektir" uyarısı yapıldı.

İşsizliği artıracak

Mevcut gelir vergisi tarifesinin "daha adil olarak" yeniden tasarlanması gerektiği de vurgulanan açıklamada, "Kanun Teklifi ile yürürlüğe konulması planlanan Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişiklikler ise vergilendirmede adalet, eşitlik, kanunilik ve geriye yürümeme ilkeleri ile çelişmektedir" denildi ve şu açıklama yapıldı: "Gelir adaletinin sağlanması ve alt ve orta gelir gruplarının refah seviyesinin yükseltilmesi için emek yoğun kazançlara düşük vergi uygulanması ve tarife dilimlerinin genişletilmesi gerekmektedir. Ücret gelirleri üzerinde ilave yükler yaratılması vergiye gönüllü uyumu azaltacak, kayıt dışılığı ve halihazırda yüksek olan işsizlik oranını olumsuz etkileyecektir" sözlerine yer verildi.Açıklamada konaklama vergisinin de gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. 


TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 09:00

Zeynep Vural

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER