Yarısı siliniyor! Vergi cezasına indirim

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarının yüzde 50’ye varan indirimle ödenebileceğine yönelik bir broşür yayımladı. Cezadan kurtulmak mümkün mü? Kaç gün içinde başvurmak gerekiyor? İşte cevapları...

Yarısı siliniyor! Vergi cezasına indirim
Vergi mükelleflerinin kesilen vergi cezaları için dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkı var. Çoğu kişi uzlaşma ve cezada indirim kısmının nasıl işlediğini bilmiyor. Bu yüzden Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere rehber olacak bir broşür hazırladı. Broşürde vergi cezalarındaki indirime dikkat çekildi.

30 GÜN SÜRE VAR

Kaç günde başvuru yapmak gerekir?

Mükelleflerin vergi cezalarında indirim talebi için 30 gün süre bulunuyor.

Hangi cezalar kapsamda?

Vergi ziyaı cezası ● Usulsüzlük cezası ● Özel usulsüzlük cezası bu kapsama giriyor. ● İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanıyor.

Şartları neler?

İndirimden;

● İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması, ● İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartıyla yararlanılıyor.

BAŞVURU NEREYE?

İndirimden yararlanmak isteyen mükellefler interaktif vergi dairesi (ivd. gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması mümkün.

Ne kadar indirim yapılıyor?

■ Vergi ziyaı cezasında; ilk defada yarısı (yüzde 50’si), takibinde kesilenlerde üçte biri (1/3’ü-yaklaşık yüzde 33’ü), ■ Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının yarısı indirilir.

Kimler hakkını kaybeder?

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.

PiŞMANLIGA DiKKAT!

Pişmanlık nedir?

Kanuna aykırı hareketlerini vergi dairelerine kendiliğinden haber veren mükelleflere ‘vergi cezası kesilmemesini’ sağlayan bir uygulamadır.

Hangi vergiler pişmanlık kapsamında?

● Gelir Vergisi (ücret, kira geliri vergisi gibi) ● Kurumlar Vergisi ● Katma Değer Vergisi ● Özel tüketim Vergisi ● Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ● Gelir Stopaj Vergisi ● Veraset ve İntikal Vergisi

Tapu harcı için pişmanlık hükmü işler mi?

Evet. Bir vergi beyannamesi verilmese bile beyana dayanan vergi ve harçlar, örneğin; tapu harcı için de pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir. Emlak Vergisi için pişmanlık hükümleri uygulanmaz. Kira geliri için uygulanır.


Avantajı ne?

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmez.

DAVADAN VAZGEÇENLER...

Dava açmış olanlar yararlanabilir mi?

Dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir. Diğer yandan mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dava açabilir.

Ödeme ne zaman yapılır?

İndirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarı; vergi/ ceza ihbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 1 aylık süre içinde ödenmesi gerekiyor.

İndirim şartlarına uyulmazsa ne olur?

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamıyor. İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettiriliyor.
Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 08:48

Zeynep Vural

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER