Bakanlar Kurulu yeniden yapılandırılıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni Bakanlar Kurulu Başbakan dahil 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda, 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunuyor” dedi. Erdoğan, 8 devlet bakanlığının kaldırılacağını, 6 yeni bakanlık kurulacağını açıkladı.Erdoğan, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar Kurulu yeniden yapılandırılıyor

Yeni Bakanlar Kurulu'nun Başbakan dahil 25 üyeden oluştuğunu, yeni  yapıda, 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunduğunu  söyleyen Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı,  Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  Kalkınma Bakanlığı olmak üzere 6 yeni bakanlık kurulacağını bildirdi.

Erdoğan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı kurulacağını, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan  Bakanlığı'nın birleştirilerek Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı  oluşturulacağını kaydetti.
Başbakan Erdoğan, “Artık Bakan yardımcılığı görevi ihdas edilecek. Yaniher bakan ile Müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edilecek.  İcracı
bakanların her birine, birer bakan yardımcısı atanacak. Yani 20 tane.  Milletvekilleri dışından, atama yoluyla görevlendirilecek. Bu yardımcılar,  hükümetle gelecek ve hükümetle gidecek. Bakan yardımcıları, işlerinin uzmanı,  sektörü bilen, bakanlık faaliyetlerinin daha verimli ve süratli yürütülmesini  sağlayacak kişilerden seçilecek. Özel sektörden de bu makama atama  yapılabilecek” dedi.

YENİ BAKANLIKLAR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

BİRLEŞEN VE DEĞİŞEN BAKANLIKLAR

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine oluşturulan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın birleşmesiyle oluşan, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yerini alacak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı


 


12 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEN SONRA

Erdoğan, bu yeni yapının, 12 Haziran  seçimlerinin ardından, yeni Hükümetin kurulmasıyla oluşacak yapı olduğunu  belirtti.

Mevcut Bakanlıklar ve bakanların, yeni Hükümet kuruluncaya kadar  görevlerini şu andaki haliyle sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, şunları  kaydetti:
“Yeni Hükümet ise biraz sonra açıklayacağım yapıya uygun şekilde  teşekkül edecektir. Biz, 57. Hükümet'ten görevi devraldığımızda, toplam 36  bakanlık bulunuyordu. Koalisyon hükümetlerinin ülkeye verdikleri en büyük  zararlardan biri de maalesef bakanlık sayılarının çok olmasıdır. Çünkü her siyasi  partiyi tatmin gerekiyor, içlerindeki dengeleri korumak gerekiyor onun için de  her birine bakanlık dağıtacaksınız. Bu anlayışla kuruluyor.

3 partili bir hükümette, her partiyi memnun etmek amacıyla yeni  bakanlıklar ihdas edilmiş, sürekli bakan değişimi yaşanmış, öyle ki, bazı  partilerin neredeyse tüm milletvekilleri bakanlık yapmıştır. Bu kadar çok  bakanlığın olması, bakanlıkların siyasi dengeyi sağlamak için ihdas edilmesi,  kurumlar arasındaki koordinasyon ve uyumu ciddi şekilde zorlaştırmış, birçok  konuda devlet adeta kilitlenmiştir. Dikkat ederseniz her gittiğiniz yerde sizden  bazı iller de hizmet istemezler ne isterler? Bakan isterler. Önemli olan nedir?  Bakandan çok oraya hizmetin gitmesidir. Sizin zaten milletvekiliniz var, bu  ülkede de bir hükümet var o hükümet hizmeti vermekle mükelleftir. Bir başbakan  olarak hep onu söylüyorum. 'Size bakan olarak bu kardeşiniz yeter' diyorum, 'Biz  size gereken hizmeti vereceğiz' diyorum.”

Geçmişte, bakanlar kurulunun aylarca toplanamadığının bilindiğini  söyleyen Erdoğan, “Bunun yanında, örneğin ekonomiden sorumlu birkaç bakanlık  olması nedeniyle, ekonominin en önemli aktörü olan kurumlar bir araya gelip,  sorunları müzakere etme fırsatını bile bulamamışlardır. Özelleştirmeler konusunda  yaşanan tartışmalar da yine bu çok başlılığın bir neticesi olmuştur. Hükümetin  aldığı kararlara bakanlar itiraz etmiş, bakanların icraatları hükümet programıyla  çatışmış, ülke, ekonomik ve siyasi olduğu kadar idari anlamda da kaosa  sürüklenmiştir” diye konuştu.

“AMAÇ VERİMLİLİK”

Başbakan Erdoğan, 58. Hükümetin ilk icraatlarından birinin, bakanlık  sayısını azaltmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“57. Hükümet döneminde 36 olan bakanlık sayısını, 58. Hükümet döneminde  24'e indirdik. Bakanlar Kurulu'nun her hafta düzenli olarak topladık.  Bakanlarımız arasında tam bir koordinasyon ve uyum sergiledik. Aynı şekilde  kurumlarımızın da ahenkli bir şekilde çalışmasını temin ettik. İşlerin  kilitlenmesine, savsaklanmasına, yavaşlamasına ve yavaşlatılmasına asla göz  yummadık. Her konu, son derece şeffaf, özgür, karşılıklı saygı ve müsamaha  çerçevesinde Bakanlar Kurulumuzda müzakere edildi ve alınan kararlar derhal  uygulamaya konuldu. 58, 59 ve 60. Ak Parti hükümetlerinin başarısında tesis  ettiğimiz bu uyum ve koordinasyonun payı büyüktür.”

Erdoğan, karar alma süreçlerinin çok hızlı işlediğini, alınan kararların  da rekor denilebilecek bir hızla uygulamaya geçtiğini ifade ederek, “Bürokrasi  teşvik edilmiş, motive edilmiş, zaman zaman ortaya çıkabilen isteksizlik ve  yavaşlığın derhal aşılması sağlanmıştır. Peki bürokratik oligarşi tam manasıyla  giderilmiş midir? Hayır. Bunların da aşılması lazım. Çünkü bu hızın bu hizmet  anlayışının devam edebilmesi için bu engellemelerin, bu yavaşlatılmanın ortadan  kaldırılması lazım ki Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesini üstüne çıkarmamız  lazım” dedi.

Parlamentonun da bu süreçte çok yoğun çalıştırıldığını, yasama ile  yürütme arasında tam bir paralellik kurulduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, bugün  açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu yapısının, “mevcut aksaklıkları gidermeyi,  idarenin çok daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlamayı amaçlamadığını”  söyledi.
Tecrübelerinin ışığında “ustalık dönemine böyle bir yapı içinde girmeyi  hedeflediklerini” anlatan Başbakan Erdoğan, bugün bile, bazı bakanlıkların görev  alanlarının kesiştiğini, bir sorunun birkaç muhatabının ortaya çıkabildiğini,  bunun da çözümleri yavaşlattığının görüldüğünü anlattı. Erdoğan, “Örneğin,  sosyal yardımlar noktasında, birkaç bakanlık uhdesinde birkaç farklı kurum  faaliyet gösteriyor” dedi. Bunun da sosyal desteklerin istenilen hız, yaygınlık  ve etkinlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında kimi zaman sorunların oluşmasına  sebep olabildiğini belirten Erdoğan, “İşte bu ve buna benzer mevcut sorunları  aşmak amacıyla yeni bir yapılanmaya gittik. Bu yeni yapılanmadaki bir diğer  gayemiz de 2023 hedeflerimiz. Türkiye'yi, dünyanın en büyük ilk 10 ülkesinden  biri yapmak amacıyla, bazı alanlara daha fazla ağırlık verecek bir yapı  tasarladık. Örneğin, 500 milyar dolar ihracat hedefimizi gözeterek, sadece dış  ticarete odaklı bir icracı bakanlık ihdas ettik” diye konuştu.

YENİ BAKANLAR KURULUNDA BAŞBAKAN DAHİL 25 ÜYE VAR

Şu anda, mevcut Bakanlar Kurulunun, Başbakan dahil, 27 üyeden oluştuğunu  anımsatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu 27 üyeden, 3 tanesi Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, 8  tanesi Devlet Bakanlığı ve 15 tanesi de icracı Bakanlıktan oluşuyordu. Yeni  Bakanlar Kurulu ise, Başbakan dahil 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda, 4 adet  Başbakan Yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunuyor. Şimdi sizlere,  yeni bakanlar kurulu yapısını sunmak istiyorum.

Başbakan, 2, 3, 4 ve 5, dört adet başbakan yardımcısı.
6. Adalet Bakanlığı.
7. Yeni kurduğumuz bir bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı.  Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz öyleyse aile yapımızı güçlendirmemiz  lazım...
8. Yeni bir bakanlık: Avrupa Birliği Bakanlığı.
9. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın yerine oluşturduğumuz, Bilim, Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı. Bilimi bu noktada üstlenecek, bütün kurumları bir  bakanlık çatısı altında toplayacak, sanayi ve teknoloji ile de iç içe olacağı  için teori ve pratiği iç içe bulunduracak bir bakanlık...
10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
11. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığımızı  birleştirdik: Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı yaptık. Buradaki ana hedef,  çevreyi, ormanda zengin ülkeyiz, daha da güçlendirmemiz lazım. Bir de şehircilik  ki büyük önem arz ediyor. Ulusal programların kontrol altında tutulmasından, bu  kentleşmenin, yapılaşmanın merkezden de takip etmenin bu bakanlık ile bir  koordinasyona ihtiyaç var, bu adımı da bu şekilde atalım istiyoruz.
12. Dışişleri Bakanlığı.
13. Yine yeni bir bakanlık: Ekonomi Bakanlığı.
14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.
15. Yeni bir bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı.
16. Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın yerini alacak, Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığı.
17. Yeni bir bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Sanayi Bakanlığından  ticareti alıyoruz...
18. İçişleri Bakanlığı.
19. Yeni bir bakanlık: Kalkınma Bakanlığı. Adalet ve Kalkınma Partisi  olmamız hasebiyle...
20. Kültür ve Turizm Bakanlığı
21. Maliye Bakanlığı
22. Milli Eğitim Bakanlığı
23. Milli Savunma Bakanlığı.
24. Sağlık Bakanlığı.
25. Ulaştırma Bakanlığı.”

8 BAKANLIK KALDIRILDI 6 YENİ BAKANLIK İHDAS EDİLİYOR

Böylece, 8 devlet bakanlığını kaldırdıklarını, artık devlet bakanlığı  olmayacağını, 6 yeni bakanlık ihdas ettiklerini dile getiren Başbakan Erdoğan,  şöyle devam etti:
“Bunlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı,  Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı.
2 bakanlığı birleştirip tek bakanlık yaptık: Bayındırlık ve İskan  Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığını birleştirip, Çevre, Orman ve Şehircilik  Bakanlığı'nı kurduk.
2 bakanlığı dönüştürdük: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık  bakanlığı oldu.”

HÜKÜMETLE GELİP HÜKÜMETLE GİDECEKLER

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, her bakanlığa,  bakan ile müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edildiğini, bu  yardımcıların hükümetle gelip, hükümetle gideceğini bildirdi.

Erdoğan, yeni bakanlıkların  kurulmasına, bakanlıkların birleştirilmesine, devlet bakanlıklarının  azaltılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname dün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından  onaylandığını bildirdi.

Getirdikleri önemli bir yeniliğin de reform niteliğinde olduğunu belirten  Erdoğan, şunları söyledi:
“Artık bakan yardımcılığı görevi ihdas ediliyor. Yani her bakanla  müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edildi. İcracı bakanların her  birine, birer bakan yardımcısı atanacak. yani 20 tane altını çiziyorum  milletvekilleri dışından, atama yoluyla görevlendirilecek, milletvekili  olmayacak. Bu yardımcılar, hükümetle gelecek ve hükümetle gidecek, yani bir memur  gibi değil süresi böyle hükümetle gelecek hükümetle gidecek.

Bakan yardımcıları, işlerinin uzmanı, sektörü bilen, bakanlık  faaliyetlerinin daha verimli ve süratli yürütülmesini sağlayacak kişilerden  seçilecek. Özel sektörden be bu makama atama yapılabilecek.”

YENİ BAKANLIKLARLA İLGİLİ BİRİMLER

Başbakan Erdoğan, yeni bakanlıkların görevleri ve hizmet birimlerine  ilişkin şunları söyledi:
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, kadın, aile, çocuk, yaşlı ve  engellilerin sorunlarıyla ilgilenecek. Ayrıca bu bakanlığımız, şehit  yakınlarından da doğrudan sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığın önemli hizmet  birimleri şunlar olacak: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk  Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Özürlü ve Yaşlı  Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Bu bakanlık  bünyesinde, şehit ve gazilerimizin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek amacıyla  Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı kuruyoruz. Tabii şimdi soracaksınız  SHÇEK ne oluyor? SHÇEK'i artık merkezi yönetimin uhdesinden alıyoruz, onu il özel  idarelerine devrediyoruz. Çünkü Ankara'dan SHÇEK'in idare edilmesi olayın  istenilen hızda ve verimlikte olamıyor ama bunları il özel idarelerine  devrettiğimizde daha yakından takibini, eksikliklerinin giderilmesi, oralardaki  restorasyonunu, şuydu buydu, bütün bunların yapılması bunların il özel idareleri  tarafından yapılacağı kanaatine vardık.”

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanlığının Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine  hazırlanmasına yönelik çalışmaları koordine edeceğini ifade ederek, bu bakanlığın  “Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım Politikası Başkanlığı, Sektörel Politikalar  Başkanlığı, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, Ekonomik ve  Mali Politikalar Başkanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı, Tarım ve Balıkçılık  Başkanlığı, Mali İşbirliği Başkanlığı, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür  Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı, Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı Çeviri  Eşgüdüm Başkanlığı” gibi önemli birimlerden oluşacağını bildirdi.

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevlerine ilişkin de bilgi  veren Erdoğan, şunları söyledi:
“Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın görevlerine ek olarak, bu bakanlığımız  bilim ve teknoloji politikalarını da takip edecek. Bu bakanlığımızın bazı hizmet  birimleri de şunlar: Sanayi Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü,  Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü,  Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü.”

Erdoğan, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının, imar, çevre, yapı  konularından sorumlu olacağını ifade ederek, “Her tür ve ölçekteki fiziki  planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel stratejileri belirleyecek.  Ormanlarımız ve su kaynaklarımız da bu bakanlığın sorumluluk alanında olacak”  diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, bu bakanlığın hizmet birimlerinin İmar ve Planlama  Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi,  İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli  Parklar Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi  Sistemleri Genel Müdürlüğünden oluşacağını aktardı.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Erdoğan, Ekonomi Bakanlığının Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini  gerçekleştirmede güçlü bir kurum olarak görev yapması gerektiğine işaret ederek,  şunları söyledi:
“Zira 36 milyar dolardan ihracatı aldık, son geldiğimiz noktada 123  milyar dolar gibi gözüküyor. Temenimiz odur ki; süratle 2008 yılının üstüne  çıkalım ve 500 milyar dolar hedefine de ulaşalım. Onun için de dış ticaretten  sorumlu bakanlığımızın yerini alan bu bakanlık, dış ticaret, yatırım teşvikleri,  yabancı ülkelerle ekonomik ilişkiler gibi alanlardan sorumlu olacak. Bu  bakanlığımızın birimleri de şunlar: İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel  Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel  Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ürün  Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme  Genel Müdürlüğü. Tabii ki ağırlıklı olarak dış ticaret müsteşarlığının şu ana  kadar neyse çerçevesi, bu çerçevede bu çalışmalar yürütülmüş olacak.”

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin, “Bugüne kadar gençlik ve  spor bir genel müdürlüktü ama akla gelen şey sadece futbol, basketbol bunun  dışında her hangi bir şey yoktu. Tabii güreş, çeşitli alanlarda tekvandoydu,  kareteydi, atletizmdi. Bütün bunlar içinde var ama gençlik bu değil olayı çok  daha geniş ele almamız gerekiyor onun için gençlik hizmetleri genel müdürlüğü  diye bir birim oluşturuyoruz, proje ve koordinasyon genel müdürlüğü oluşturuyoruz  bir de spor hizmetleri dairesi başkanlığını kuruyoruz” dedi.

Başbakan Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Tarım ve  Köyişleri Bakanlığının yerini alacağını belirterek, bu bakanlığın, ayrıca gıda  üretimi ve güvenliği, kırsal kalkınma, su kaynakları gibi konulardan da sorumlu  olacağını bildirdi. Bu bakanlığın bazı hizmet birimlerini şöyle sıraladı: “Gıda  ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel  Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel  Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.”

Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, gümrük politikalarının yanı  sıra, iç ticaret hizmetlerine ilişkin görevleri yerine getireceğini belirterek,  hizmet birimlerinin “Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel  Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü,  Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar  Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü” şeklinde oluşacağını kaydetti.
Kalkınma Bakanlığının, sektörel ve bölgesel gelişme planlarını yapacağını  ifade eden Erdoğan, şu bilgileri verdi:
“Orta vadeli program, yıllık program, eylem planları hazırlayacak.  İktisadi, sosyal ve kültürel politikaların belirlenmesinde hükümete bu bakanlık  müşavirlik yapacak. Birimleri de şu şekilde olacak: Yıllık Programlar ve  Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modeller ve Stratejik  Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İktisadi Sektörler ve koordinasyon genel müdürlüğü  sosyal sektörler ve koordinasyon genel müdürlüğü bölgesel gelişme ve yapısal uyum  genel müdürlüğü dış ekonomik ilişkiler genel müdürlüğü yatırım Programlama,  İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Bunun yanında daha önce GAP'ımız vardı. Bunun yanına DAP ve KOP'u ilave  ettik. Güneydoğu Anadolu Projesi yani GAP, bu Bakanlığımıza bağlı olacak. GAP  gibi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) de bu bakanlığımıza bağlı.  Ayrıca, DAP için Erzurum'da, KOP için de Konya'da başkanlık kuruyoruz.
GAP'ın başkanlığı zaten Şanlıurfa'da kurulmuştu.”

Başbakan Erdoğan, “Bu yeni yapı, 12 Haziran sonrası kurulacak yeni  hükümetin, yeni Bakanlar Kurulu'nun yapısı olacak. Mevcut bakanlık ve  bakanlıklarımız, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini sürdürecekler.  Türkiye'nin kalkınmasına, yeni vizyonuna, 2023 hedeflerine önemli katkı  sağlayacak bu yeni yapılanmanın, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını  diliyorum” diye konuştu.

SORULARI CEVAPLADI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye  sınırından dün gece bir grubun Türkiye'ye sığındığı yönündeki haberlerin doğru  olduğunu belirterek, “Bu noktada bizim kapıları kapama gibi bir durumumuz söz  konusu değil. Gerçekten Suriye'deki bu gelişmeler, üzüntü vericidir, endişeyle  kaygıyla izliyoruz” dedi.
Ak Parti Genel Merkezi'nde, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına  ilişkin basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, bir  gazetecinin “Suriye sınırından dün gece 120-160 kişilik bir grubun Türkiye'ye  sığındığı yönünde haberler var” diyerek, değerlendirmesini sorması üzerine,  “Evet, böyle bir şey söz konusudur. Bu noktada bizim kapıları kapama gibi bir  durumumuz söz konusu değil. Gerçekten Suriye'deki bu gelişmeler, üzüntü  vericidir, endişeyle kaygıyla izliyoruz” ifadelerini kullandı.


Konuya ilişkin çok farklı bilgi ve istihbaratların geldiğini dile getiren  Erdoğan, “Bu nokta bizim endişemizi artırıyor, kaygımızı artırıyor. Temenni  ederiz ki; Suriye, bir an önce sivillere karşı takındığı tavrı çok daha müsamaha  ile karşılar hale getirsin ve bir an önce reforma yönelik attığı adımları  sivilleri inandırıcı bir şekilde gerçekleştirsin ve bu değişim, dönüşüm diyeceğim  orada da bu reformlar dönüşüm bulsun” diye konuştu.

GÖREV ALANLARI GENELGEYLE BELİRLENECEK

Bir başka gazetecinin, başbakan yardımcılarının görev alanlarının nasıl  belirleneceğiyle ilgili sorusuna, Erdoğan, “4 tane başbakan yardımcılığına bağlı  olan bütün birimleri genelgelerle Başbakan verebilecek. 12 Haziran'dan sonra  genelgelerle şu başbakan yardımcısına şu müsteşarlık, şu başkanlık bağlıdır  dersiniz. Aynı şekilde bunlar o zaman belirlenir. Hepsi de o zaman açıklanacak.  Bağımsız kurullar var, bankalar var, bunlar kimlere bağlı olacak, hepsi o zaman  belirlenecek ve açıklanacak” yanıtını verdi.

Erdoğan, “Hazine Müsteşarlığı, başbakan yardımcısında mı kalacak?”  sorusunu, “Başbakan Yardımcısı. Şu andaki düşüncemiz o. Ustalık dönemi için  yetkisini tam manasıyla aldığımızda düşüncemiz, hazırlığımız o yönde” diye  cevapladı.

Bakan yardımcılarının nasıl atanacağına ve ön şart aranıp aranmayacağına  ilişkin bir başka soru üzerine, Erdoğan, “Tabi ki bu üçlü kararname... İlgili  bakan, başbakan aramızda görüşmeyi yaptıktan sonra tabii ki bu Cumhurbaşkanının  onayına gidecek. Üniversite mezunu şartı yok. İlkokul mezunu da bakan yardımcısı  olabilecek. Aslolan burada, kendini gerçekten piyasalarda ispat etmiş, çok  başarılı, mesela Türkiye'de öyle işadamları var ki bakıyorsun ilkokul, ortaokul  mezunu. Yabancı dili yok ama başarılı. Rahmetli Sakıp Ağa'nın durumunu düşünün.  Vehbi Koç'un durumunu düşünün. Bunlar üniversite mezunu değillerdi ama  Türkiye'nin bir, iki numarasıydı. Hatta öyle zamanlar oldu ki bunlar vali olmaz  mı, büyükelçi olmaz mı diye tartışılmıştır. Dolayısıyla bu şeklide başarılı  birçok insanlar olabilir. Bunlar, gerek bakanların gerek başbakanın müşterek  değerlendirmeleri sonucu cumhurbaşkanına takdim edilecektir” dedi.
Başbakan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığının görev alanıyla ilgili  değişiklik öngörülüyor mu? Genelkurmay Başkanlığının durumu ne olacak?”  sorusuna, “Şu anda böyle bir değişiklik söz konusu değil. Başbakana bağlı olarak  bu süreç devam edecek” karşılığını verdi.

Erdoğan, “Başbakanlık Teşkilat Kanunu'nda değişiklik öngörüyor musunuz?  Güçlü başbakan başdanışmanlığı, danışmalığı düşünüyor musunuz? Yeni düzenleme,  Başkanlık sisteminin provası mı?” şeklindeki soru üzerine, bakan yardımcılıkları  ile başbakan başdanışmanlığı ve danışmanlıklarının birbirinden ayrı konular  olduğunu belirtti.

Bakan yardımcılarının hükümetle gelip, hükümetle gideceğini vurgulayan  Erdoğan, başmüşavir ve müşavirlerin hükümetle gelip gitmediklerini, bunların  devletin yüksek düzeyli memurları olduğunu anlattı. Erdoğan, bakan  yardımcılarının “siyasi müsteşar görevi yapacaklarını, mevcut müsteşarların ise  idari görevleri yürüteceklerini” bildirdi.

Erdoğan, bakan yardımcılarının, bakanın elini rahatlatacağını ancak bakan  vekalet bırakmak durumunda kaldığında, bakan yardımcısına değil, bir başka bakana  bırakabileceğini kaydetti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER