İKTİDAR MÜMKÜN

Emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’yla küllerinden yeniden doğan Türk milleti,bugün yeniden sıkıntılı bir dönemden geçiyor.Vatan toprakları üstüne pazarlıklar yapılıyor.Gençlerimiz ölüyor.Konuşan,yazan,protesto eden aydınımız zulüm görüyor.

Bu durumda yurdunu seven herkes her türlü hesabını bir kenara bırakarak ülkeyi,içine düşürüldüğü bu badireden kurtarma mücadelesine girmelidir.Herkes Atatürk’ün; “söz konusu vatansa gerisi teferruattır”sözünü ilke edinerek kolları sıvamalı,millete ne yapması gerektiğini anlatmalıdır.Muhalefet partileri kısır çekişmeleri ve koltuk kavgalarını bırakarak halkımızı vatan,bayrak etrafında toplanmaya çağırmalıdır.Meselenin sağ-sol meselesi olmadığına halkı inandırmak için yollara düşmelidir.Dillerini, söylemlerini gözden geçirmeli,ülkenin selameti için her türlü fedakarlığı yapmalıdırlar.

Birlikte mücadele etmeye çağırdıkları insanların yurtsever ve demokrat olmalarını yeterli kriter olarak gördüklerini millete haykırarak demokrasi saflarını sıklaştırmalılar.On milyonu aşkın kararsız yurttaşlarla batmakta olan aynı gemide olduğumuzu onlara anlatarak,milletçe düzlüğe çıkmanın yolunu bulmalılar.

Muhalefet partileri despotizmle tek başlarına mücadele edecek gibi görünmedikleri için MHP,kendine yakın görüşteki BBP,SP gibi küçük partilerle işbirliği yapmalı,Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarak Türk milletini yeniden tarih sahnesine çıkaran CHP,Vatan Partisi’yle,Hepar’la,DSP ile hiçbir komplekse kapılmadan önşartsız seçim işbirliği yapmalıdır.CHP’nin bu partilere yapacağı seçim işbirliği çağrısı,M.Kemal’in Meclisi Mebusan’ın namuslu unsurlarına yaptığı birlikte çalışma çağrısından daha zor değildir.

Oyları % 5 civarında olan bu partilerdeki 3-5 yurtseverin,parti bayrakları altında CHP ile işbirliği yapmış olarak seçime ve TBMM’ye girmelerine yardımcı olmalıdır.Bu insanların mecliste demokrasi güçleriyle birlikte hareket edeceğini bilmelidir.Ancak böylelikle iktidarın oyları % 40’ın altına düşecek,Türkiye’de yeni bir dönem başlayacaktır.

YORUM EKLE