İLKEL KAFA

Doğu toplumlarından yalnız Türkler’in yüzü hep Batı’ya dönük olmuştur.Daha iyi hayatı ve uygarlığı Batı’da gören Türkler Avrupa içlerine dek akmışlar,Avrupa’yla Asya arasındaki  Anadolu’yu yurt edinmişlerdir.Koptukları  Asya içlerini ve Ortadoğu topraklarını ata yadigarı gördükleri için unutmamışlar fakat oralardaki geri yaşam biçimlerine hiç özenmemişlerdir.

Atatürk,Doğu dünyasıyla aramızdaki çizgiyi daha da kalınlaştırarak Türk milletine Batı uygarlığını hedef göstermiştir.Atatürk’ün gösterdiği bu doğrultuda Türkiye epey yol almış fakat son yıllarda Türkiye’yi yönetenler ülkenin eksenini kaydırmışlar,rotasını bozmuşlardır.Bizim çok gerimizde olan Arap ülkeleri  bize gıpta ederken bizim ulus bilincinden yoksun Atatürk düşmanı yöneticilerimiz,siyasi çıkarları uğruna Araplar’a benzemeyi,onlar gibi yaşamayı,giyinmeyi amaç edinmişlerdir

İnsanlar binbir riski göze alarak kafileler halinde Doğu’dan Batı’ya kaçmaya çalışırken,Türkiye’nin Batı’ya sırtını dönerek Doğu’ya özenmesi,akılla izah edilemeyecek tarihi bir çelişkidir.Tarih bilmezliktir,sosyolojik cehalettir.

Cehennemi yaşadığı kendi topraklarından Batı’ya koşan Doğu insanı da çıkmazdadır.Çelişki içindedir.Hem ülkesinden kaçmakta,hem de ülkesinde hayatı zehir eden ilkel-feodal değerleri beraberinde Batı’ya taşıyarak kendi özgürleşmesini kendi iradesiyle engellemektedir.

Ülkelerinden kaçıp Avustralya’ya sığınan Arap-Müslüman mülteciler,iktidardan düşürülerek idam cezasına çarptırılan İhvan Lideri Mursi’nin yanında yer almadığı için Avustralya’yı ve Avustralya üzerinden tüm Avrupa’yı protesto için ülkede yıkıcı eylemlere giriştiler.İnsanca yaşamak,insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmak için sığındıkları ülkeye zararlar verdiler.Ülkenin Başbakan’ı Bayan Klark,Avustralya’da kavuştukları ileri ve uygar değerlerin,sosyal hakların bilincinde olmayan bu mültecilere hitaben dedi ki: ”Bu ülkede,ülkelerinizde olmayan yaşama özgürlüğüne,sağlık güvencesine,kavuştunuz.Bunların değerini bilin ve bize saygı duyun.Yada ülkemizi terk edin.”


Atatürk’ün,değişik zamanlarda Cumhuriyet düşmanlarına söyledikleridir,Avustralya Başbakan’ının mültecilere söylediği sözler.

İnsanlığın yönü hep Batı’ya dönük olmuştur.Bugün de öyledir.Doğu’nun mazlum insanları ölümü göze alarak Batı’ya kaçarken bizim yöneticilerimiz de ülkeyi Doğu’ya benzetmeye çalışmaktadırlar.

Bayan Klark’ın sözleri,Türkiye’yi Arap ülkelerine benzetmek için çırpınan ortaçağ artıklarına  ders olmalıdır.      

YORUM EKLE