KİMLİK SİYASETİ


İnsanların sosyo-ekonomik problemlerinin göz ardı edilip etnik ve dinsel aidiyetlerinin  öne çıkarılmasıdır kimlik siyaseti.Böylece toplum ayrıştırılır,sorunları aynı olan aynı kesimden insanların arasına duvarlar örülür.

Dinsel-mezhepsel kimliği kutsanarak tolumun asli unsuruymuş,dinin gerçek temsilcisiymiş gibi gösterilen kesim,diğer kimliktekileri düşman görür.Kendine bir kimlik kazandıran ya da kimliğini fark ettiren siyasetçiyi putlaştırır.O siyasetçinin,ekonomik sorunlarına çözüm getirip getirmediğine bakmaksızın ona biat eder.Kefen bile giyerek onun için ölebileceğini gözü kapalı haykırır.

Bu biçimde kamplaştırılan insanlar arasında geçişler önlenir.Seçmenler kemikleştirilir.Siyasi partilerin oylarında dramatik  değişmeler olmaz.Kimlik siyasetçisinin kendi tabanına hapsettiği yığınlar artık hiç düşünmeden,sorgulamadan her seçimde oy verme davranışını sürdürür.

Muhalefet,kimlik siyaseti yapılmasını engelleyemezse,kutsal değerleri istismar ederek insanları aldatan partinin yüzündeki maskeyi indiremezse büyüyemez,insanlara iktidara gelme umudu aşılayamaz.Onlara ne kadar cazip vaatlerde bulunsa da etkili olamaz.Çünkü o zamana dek ezilen,aşağılanan insanlar,kendilerine kazandırılan kimlikle kişilik bulduklarını düşündükleri için,kimlik siyasetçisi liderin kendi adamları olduğuna mutlak inanır hale gelmişlerdir.

Köleleştirici kimlik siyasetini önleme,etkisiz kılma konusunda bizde muhalefet yetersiz,bilgisiz,donanımsız.Ana muhalefet partisi liderinin bu konuda seçmene söylediği tek söz ”takım tutar gibi parti tutmayın”sözüdür.Diğer muhalefet lideri de kimlik siyaseti yapılmasına karşı çıkmadığı gibi o da milliyetçiliği kullanarak kimlik siyasetinde iktidarla yarışıyor.Tabanını bu şekilde kemikleştirmeye uğraşıyor.Ülkede kimlik siyaseti yapılarak toplumun ayrıştırılmasının nasıl önlenileceğini de birlik-dirlik vadeden muhalefet bilecek.

Etnik ya da dinsel-mezhepsel şartlandırmalarla aynı sınıftan insanların düşman kamplara bölünmesi siyaseti önlenmeden,yani insanların beyinlerine prangalar vurularak düşünmelerinin  engellenmesi son bulmadan ülkede insanca,hakça bir düzenin kurulması zor görünüyor.Demokrasi,özgür insanların rejimidir.

Sorgulamayan cahilse,sorgulatmayan zalimdir.  

YORUM EKLE