CHP'li Dr. Ali Şeker, Peyzaj Mimarlarının Özlük Hakkı Sorununa Dikkat Çekti

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, peyzaj mimarlarının özlük hakkı sorunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Şeker, kamuda çalışan peyzaj mimarlarının özlük haklarını zedeleyen son düzenlemenin bir an evvel değiştirilmesi gerektiğini belirtti.  

CHP'li Dr. Ali Şeker, Peyzaj Mimarlarının Özlük Hakkı Sorununa Dikkat Çekti

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 09.01.2021 tarihinde Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına ilişkin yayınlanan genelgeye dikkati çeken CHP'li Şeker, "İlgili genelgenin eki I ve II sayılı cetvellerinde Peyzaj Mimarı unvanının Mimar, Mühendis kadrosu dışında ihtisas alanı farklı meslek disiplinleriyle (Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci, Dekoratör, Desinatör, Heykeltraş, Paleontolog) birlikte değerlendirilerek, alacakları ücretler düşürülmüştür. Oysa Peyzaj Mimarlığı mesleği, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’a tabi, mimarlık ve mühendislik ihtisasına sahip bir meslek disiplinidir. Peyzaj Mimarları meslek odasını, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde Peyzaj Mimarları Odası olarak kurmuştur. Bu sebeple Peyzaj Mimarı unvanının mimar, mühendis kadroları ile aynı özlük haklarına sahip olması gerekmektedir" dedi.

09.01.2021 tarihinde Hazine Bakanlığının yayınladığı ilgili genelgenin hem Peyzaj Mimarlığı meslek disiplinin meslek onurunu zedelediğini, hem de kamuda çalışan yüzlerce Peyzaj Mimarının geçmişte elde ettikleri özlük haklarının ellerinden alınarak mağduriyet yaşamalarına sebep olduğunu söyleyen CHP'li Şeker, "Söz konusu genelgede Peyzaj Mimarı unvanının mimar, mühendis kadroları ile aynı özlük haklarına sahip olarak değiştirilmesi elzemdir" uyarısında bulundu.

CHP'li Şeker Fuat Oktay'a aşağıdaki soruları yöneltti:

1. Şubat 2021 itibariyle kamuda çalışan peyzaj mimarı sayısı kaçtır? Bu sayının illere ve kurumlara göre dağılımı nasıldır?

2. Şubat 2021 itibariyle özel sektörde istihdam edilen peyzaj mimarı sayısı kaçtır? Bu sayının illere göre dağılımı nasıldır?

3. Peyzaj mimarlarının işsizlik sorununun giderilmesi için ne gibi somut önlemler alınması düşünülmektedir?

2. Bahse konu genelgenin olumsuz etki edeceği peyzaj mimarı sayısı kaçtır?

3. İlgili genelgenin peyzaj mimarlarının özlük haklarına olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve bu olumsuz etkilerin giderilmesi için Peyzaj Mimarı unvanının mimar, mühendis kadroları ile aynı özlük haklarına sahip olarak değiştirilmesi düşünülmekte midir?

4. Peyzaj mimarlarının çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?


...

Mehmet

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER