CHP'de Örgüt Ön Seçim İstiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Büyükçekmece İlçe Örgütü Pazar günü örgüt toplantısı yaptı. Toplantı da söz alan partililerin ortak isteği 2015 Genel seçimlerinde Milletvekili adaylarının ön seçim ile belirlenmesi yönünde.

CHP'de Örgüt Ön Seçim İstiyor
CHP Büyükçekmece ilçe başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen örgüt toplantısı CHP Büyükçekmece ilçe yeni binasında gerçekleşti.

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, İl Başkan yardımcıları Hüseyin Aksu, Ali Ulvi Gökbulak, Bayram Ali Çeşmeci, Bazı Belediye Meclis üyeler ile çok sayıda parti mensubunun katıldığı toplantıya Büyükçekmece Belediye başkanı Akgün yurt dışında olduğu için katılamadı.

Tabanın Sesine Kulak verilsin..

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe başkanı Görbulak, Bu günün gündemine baktığımızda Suriye’de süren savaş , RızaZarrab’ın yönettiği para trafiği , Manisa Soma Yırca köyünde 6000  zeytin ağacının kesilmesi , Obama ile Tayyip Erdoğan’ın Suriye ve Esat konusunda hemfikir olduğu gibi haberler gözümüze çarpıyor. Ancak Halkımızın bu kadar haber arasında an çok dikkatini çeken haber maalesef Deniz Seki’nin yakalanmasıdır.

Türkiye ‘nin 2015 seçimlerine doğru büyük belirsizlikler içerisinde sürüklendiği bu günlerde Cumhuriyet Halk Partisine onun mensupları olan bizlere çok büyük ve önemli görevler düşmektedir. Kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin devamlı eleştirilmesi aynı zamanda kamuoyunun  bizden büyük beklentiler içerisinde olduğunun da işaretidir.


Cumhuriyet Halk Partisi’nin değişmesi ve AKP’nin yapmak istediği rejimi tamamen değiştirmeye yönelik anayasa değişikliklerine destek vermesi de büyük bir beklenti olarak sunulmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi bu tuzağa düşmemelidir. Zira Bu ülkenin aydınlık insanları ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bu konuda fevkalade hassastır.

Cumhuriyet Halk Partisi örgütü tartışmayı kendi içerisinde mücadeleyi sever. Bazen bu mücadelede birbirine karşı belki  kırıcı da olmuştur. Ancak ülkenin rejiminin ,üniter yapısının  ,  güvenliğinin  korunması ve batılı   standartlarda yaşama konusunda Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ve örgütü son derece hassastır. 
Halkımızda 2015 seçimlerinin en son seçim olabileceği , Türkiye’nin günden güne uzaklaştığı demokrasiden iyice kopabileceği , ülkenin bölünebileceğine dönük endişeler artmıştır. Kimseyi ötekileştirmeyelim sözünün en çok söylendiği ama artık herkesin kendisini öteki gibi hissettirilmeye çalışıldığı bir dönemde en çok güvendiğim husus kamuoyunun sağduyusudur. 


AKP dö­ne­min­de Tür­ki­ye­’nin dış bor­cu da 3’e kat­lan­mıştır. Bu­na gö­re 2002 so­nun­da 129.6 mil­yar do­lar olan top­lam dış borç, Ey­lül 2013 ve­ri­le­ri­ne gö­re 373 mil­yar do­lar ola­rak açık­lan­mıştır.Bu tablo Cum­hu­ri­ye­t’in ilk 80 yı­lın­da olu­şan sto­kun iki ka­tı ka­dar net dış borç­lan­ma­ya gi­dil­diğinin ifadesidir.

Ya­ni 80 yı­lın so­nun­da­ki dış borç ba­ki­ye­si, 11 yıl­da üçe kat­lan­mıştır. 373 mil­yar do­lar­lık dış bor­cun 111.7 mil­yar do­la­rı ka­mu­nun, 5.6 mil­yar do­la­rı Mer­kez Ban­ka­sı­’nın, 255.3 mil­yar do­la­rı ise özel sek­tö­rün borcundan oluşmaktadır. Dış bor­cun bü­yük bö­lü­mü­nün özel sek­tö­re ait ol­ma­sıAK­P’­yi so­rum­lu­luk­tan kurtaramaz. Çün­kü özel sek­tö­rün bor­cu da ül­ke­nin bor­cu­du­r.

Bu ekonomik tablo bizleri oldukça endişeye sevk etmektedir. Ancak Ülkemizin müreffeh yaşamasına ve Laik Cumhuriyetimizin varlığını sürdürmesi noktasında  Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü’nün  vereceği mücadelede bundan sonra da yılgınlık içerisinde olmayacağız .

Çok daha zor koşullarda olağanüstü başarılara imza atmış bir örgütün mensubu olarak partimizin iktidar olacağına dair inancımı zerre kadar yitirmedim. Cumhuriyet Halk Partisinin kendi tabanın sesine kulak vererek  Önümüzdeki genel seçimlerde adaylarını  sağlıklı bir ön seçimle belirlemesi  umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum dedi.
Toplantı da söz alan parti mensupları ise istek ve şikayetlerini dile getirerek CHP  ‘li belediyelerin partililere sahip çıkmasını ve iş imkanı bulmasını istediler. Bölge Milletvekillerini ilçede görmek istediklerini de belirten partililer önümüzdeki genel seçimlerde adayların  ön seçimle belirlemesini istediler.

Çelebi, Parti içi disiplin ŞartToplantı da bulunan CHP Bölgemiz Milletvekili Süleyman Çelebi de partililerin istek ve önerilerini genel merkeze taşıyacağını belirterek öncelikle kendi içimizde tartışmaları dışarıda değil bura da yapalım. AKP hiç kendi meselesini dışarıda konuşuyor mu ama biz burada konuşup tartışacağımız sorunları dışarı da sokakta yapıyoruz ve partimize zarar veriyoruz.

Bunu önlemek için de öncelikle parti içi disipline ihtiyaç vardır dedi. Çelebi, CHP den ayrılanlara ve yeni parti kuranlara da mesaj vererek, Bu partinin ilkelerini kimse değiştiremez kişiler bu parti de gelip geçicidir ama partimiz kalıcıdır. Evet bir yenilenmeğe ihtiyaç varsa ona evet ama partiyi ve de genel başkanı sürekli eleştirerek bir yere varamayız dedi. Çelebi,  Konuşmasını benim de gönlümden geçen ön seçimli bir Milletvekili adayı belirlenmesi yönünde olduğunu belirterek CHP Büyükçekmece yeni ilçe binasını da çok beğendiğini ve emeği geçen herkese teşekkür ederek bitirdi.

Tazegüller ve Tekdemir Yoktu!


Toplantı da söz alan CHP İstanbul il başkan yardımcıları da birer konuşma yaptılar. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü ve son olağanüstü kongre de ilçe başkanlığına aday olan Mehmet Tekdemir ile Mehtap Tazegül, Toplantıya katılmadılar. Parti içi sorunlarının ve çalışmalarının tartışıldığı aylık örgüt toplantısına katılmayan ilçe eski başkan ve adayları ile eski yöneticiler toplantı da bulunan partililerin tepkisine neden oldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2014, 15:23

Zeynep Vural

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER