Hastane borçlarına SEÇİM AFFI !

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sağlık hizmeti alarak 31 Aralık 2010 tarihine kadar borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara kolaylık getirildi

Hastane borçlarına SEÇİM AFFI !

  Söz konusu düzenleme, hastanede vefat edenlerin 26 Nisan 2011, diğerlerinin ise 31 Aralık 2010 tarihine kadar olan borçlarını kapsıyor.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığınca imzalanan usul esaslarla birlikte vatandaşların hastane borçlarını ödemesinde çok önemli kolaylıklar getiren uygulamanın başladığını söyledi.

TBMM kabul edilen sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasıyla ilgili olarak bazı kanunlarda değişiklik yapılması ile ilgili 6225 sayılı kanunla, 209 sayılı kanuna eklenen geçici 6. madde hükmüne göre, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sağlık hizmeti alarak 31 Aralık 2010 tarihine kadar borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara büyük kolaylık getirildiğini müjdeleyen Atasever, affın hangi borçları kapsadığını anlattı.

Yapılan düzenlemedeki af, faiz ve mahkeme masraflarını da kapsayan söz konusu borçların dört başlıkta sıralanabileceğini ifade eden Atasever, ''Kamu hastanelerinde vefat eden ve SOYBİS'e (Sosyal Yardımlaşma Bilgi Bankası) göre ödeme gücü olmayan kişilerin borçlarının tamamı affediliyor. 250 TL ve altındaki Sağlık Bakanlığı hastanelerine olan borçların tamamı affediliyor. 250 TL üstündeki Sağlık Bakanlığı hastanelerine olan borçların yarısının ödenmesi halinde yarısı affediliyor. Şayet borç tutarı 500 TL ve altında ise 250 TL üstünün ödenmesi halinde kalan tutarın tamamı affediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca Türkiye'ye gönderilen Kıbrıslı vatandaşlarının Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere olan borcunun tamamı affediliyor'' diye konuştu.

YAZILI BAŞVURU ŞART
Hastane affından yararlanmak isteyen gerçek kişilerin kendileri veya temsilcilerinin, Kanunun yayımlandığı 26 Nisan 2012 tarihine kadar borçlarını defaten veya taksitle ödemek üzere, sağlık hizmetinin verildiği tedavi kurum veya kuruluşlarına yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Söz konusu düzenleme, hastanede vefat edenlerin 26 Nisan 2011 diğerlerinin ise 31 Aralık 2010 tarihine kadar olan borçlarını kapsıyor.

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Hastanelerin muhasebe kayıtları esas alınarak tespit edilen alacak tutarının yüzde 50'si bir yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenecek.
Yapılacak başvurulara göre kayıtlı borcun yüzde 50'si harcama yetkilisinin onayı ile son taksit tarihi 26 Nisan 2012 tarihini geçmemek üzere taksitlendirilecek. Taksitlendirilen tutarın, 26 Nisan 2012 tarihine kadar ödenmemesi halinde, ödenen taksit tutarı, borcun yüzde 100'ünden mahsup edilecek ve kalan alacak genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek.

VATANDAŞ, FAİZ VE MAHKEME MASRAFLARINDAN KURTULACAK
Uygulama ile vatandaşlar, 250 TL altındaki hastane borçlarından, faiz ve mahkeme masraflarından kurtulacak; 250 TL üstü borçların yarısının ödenmesi halinde yarısı silinecek.
Kamu hastanelerinden vefat eden mali gücü bulunmayan kişilerin borçları silinecek.
Sağlık Bakanlığı hastaneleri, 15 milyon TL üzerinde bir tahsilat yapacak.
Takibi ve tahsili ekonomik olmayan yüz binlerce icra işlemi sona erdirilecek. Bu şekilde 400 bin civarında takip dosyasının kapatılacağı tahmin ediliyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı hastanelerine olan 1,5 milyon TL civarında bulunan borçları terkin edilecek.
AA

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER