Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge Talepleri kabul edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen genelge, sağlık çalışanların istifa ve görevden çekilme taleplerini kesinlikle kabul edilmeyeceği söylendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge Talepleri kabul edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı' genelgesinde, Mart 2020' yılından itibaren yürürlüğe giren ve bütün genel yazılar yürürlükten kaldırıldı, normal düzen mesai saatlerinde çalışmalara başlanacağı belirtildi.

5 aydır yasak olan istifaların yasak olduğu, "Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde olan personelin talepleri asla kabul edilmeyecek."

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ise şu şekilde:

Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde İl Sağlık Müdürü, ilçelerde İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek şartıyla İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde Başhekimliklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 2 Haziran 2020' yılında genel yazıları uyarınca, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hamile personele, hamileliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilmesi uygulamasına devam edilecek.

Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecek.

Personelin talebi halinde, 27 Kasım 2020' tarihli genel yazımız ile durdurulan, eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan kaynaklı atamalara müsaade edilecek.

27 Ağustos 2020 tarihli 'esnek çalışma' konulu genel yazımız yürürlükten kaldırılmış olup Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün personel, 2 Mart 2021'de tam zamanlı olarak mesailerine devam edecek. Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenmesi durumunda mesai konusunda bu saatlere riayet edilecek.

Bakanlığımız uhdesinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele, muvafakat verilmesi uygulamasına müsaade edilecek. İstanbul'a yönelik 6 Nisan 2020' yılında 'personel hareketleri' konulu genel yazımız yürürlükten kaldırıldı.

Sağlık hizmeti sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması durumunda, idari izinli sayılan personelin, mezkur izinlerin sonlandırıp görevlerine dönmeleri sağlanmasına dair kurum amirlerine yetki verilmiş olup, bu kapsamda izin kullanan personele mücbir sebepler dışında ikamet ettikleri il dışına çıkmamaları bildirilecek.

Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (resen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda kurum amirlerince gerekli tedbirler alınacak.”

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge Talepleri kabul edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge Talepleri kabul edilmeyecek

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER