ŞEKERİN TADINI BOZDULAR

Daha önceki yazılarımda emperyalizmin,yerli işbirlikçileri aracılığıyla Türk tarımını nasıl yok ettiğine değinmiş,tarımsal ürünlerde kendi kendine yeten Türkiye’nin nasıl dışarıdan pamuk,tütün,patates,buğday satın alan ülke haline getirildiğini anlatmıştım.Bu yazımda şeker pancarı üzerinde duracağım.Şekerde nasıl dışarıya bağımlı hale getirildiğimizi irdeleyeceğim.

493 bin ailenin geçimini sağladığı şeker pancarı üzerinde oynanan oyun,diğer ürünlerimizde oynanan oyundan farklı değil.Nasıl buğday,pamuk satan ülkeyken bunları satın alan ülke durumuna düşürüldüysek şekerde de aynı oyuna getirildik.Hemen her alanda zayıflatıldık.Başta ordumuz olmak üzere yargımız,eğitimimiz bozuldu.Bankalarımızın % 70’i yabancıların eline geçti.Milli hasıla azaldı.Kişi başına düşen gelir eksildi.İşsizlik ve yoksulluk arttı.

Bu kötü gidişten nasıl kurtulabileceğimize başka bir yazımda değineceğim.Şimdi şeker pancarına dönelim.AKP iktidara geldiğinde Türkiye’de 493 bin aile şeker pancarı ekimi yapıyordu.Bugün bu rakam 124 bine düştü.Stoklarda 400 bin ton şekerimiz olmasına karşın bu yılın ilk 4 ayında 80 bin ton şeker ithal ettik.Üstelik bu ithal şeker gerçek şeker değil “mısır-nişasta bazlı” suni şeker yani GDO’lu şeker.

Ülkemizde her şeye rağmen istihdamın % 25’i tarımda.Milli gelirin de % 10’u tarımdan elde ediliyor.Ama tarımda dış güçlerin dayatmalarına boyun eğilerek ülkemiz dışarıya bağımlı hale düşürüldü.Bunun sonucu olarak tarımda çalışanlar aç ve işsiz kaldı.Geçimlerini tarımdan sağlayanların sayısı 2.5 milyon azaldı.Tarım alanları % 20 küçüldü.İki Trakya kadar toprak tarım dışı bırakıldı.Taeım ürünlerinin hemen hepsi dışarıdan alınmaya başlandı.

Bunun birinci nedeni iktidarın dış güçlerin dayatmalarına boyun eğmesi,hatta onlarla işbirliği yapmasıdır.ikinci nedeni de AKP’nin yabancılara torak satmasıdır.Son on yılda Yahudiler başta olmak üzere yabancılara 1 milyar metre kare toprak satıldı.

Bütün bu yanlışlıklar sonucu olarak Türkiye son on yılda dışarıdan aldığı tarım ürünlerine 81 milyar dolar ödedi.İşçiye,emekliye daha fazla ücret vadeden muhalefete,”kaynağınız nerede?” diye soranlara,bu rakam ithaf olunur. 

YORUM EKLE