TÜRK SAĞI İLKEL


Türk solu fikir fetişizmi içinde.Çarpık düşünüyor ama hiç olmazsa düşünüyor,düşünce üretmeye çalışıyor.Batıcı olduğu için Tanzimat’tan bu yana Anadolu toprağına ve Türk insanına yabancı tahliller yapıyor.İyi niyetli.Ülkenin,ülke insanının sorunlarına kendince çareler arıyor.Ama yerli,millici Türk solu,Türk aydını hala yok.

Sosyo-ekonomik,politik anlamda Türk sağı hiç olmadı.Olanı da fikir sanat dünyasına hiç uğramadı.Hayata ve insana geleneksel-dinsel açıdan baktı.

Dogmatik oldu.Yaratmayı reddetti.Düşünce üretmedi.Üstelik böyle olunması gerektiği propagandasını da yaparak metodolojik düşünemeyen halkla bağ kurdu.Siyasal-sosyal hiçbir soruna çözüm üretmeden kolay yolu seçip hizmet üretmeye yöneldi.Hizmet yoluyla kitleleri manipüle etti.Fikirsel temeli olmayan,bilimsel zemine oturmayan,günü kurtarmaya yönelik bayındırlık faaliyetleriyle modernizmin önüne geçti.

Popülizmle,takkeyle-takiyyeyle hep suyun başında oldu.Ülkenin biriken sorunlarına çözümler üretmeye hiç gerek duymadı.Buna ihtiyacı olmadı.Çünkü suyun başını tutmak için elindeki araçlar,argümanlar ona yetti.İşte bu kolaycı,fırsatçı,pragmatik zihniyet Türk sağını tembelliğe,atalete,takiyyeye hatta sahtekarlığa, yalancılığa itti.

Türk sağı dün ne idiyse bugün de aynı karakterde ve aynı yolda yürüyor.Çizgisini değiştirmiyor,değiştirmeye gerek görmüyor.Kullandığı dil,argüman onu amacına ulaştırmaya yetiyor.Ülkeyi,halkı ve bu arada kendisini de kuşatan sorunlara çözümler üretmeye hiç çalışmıyor.Buna ihtiyaç duysa da bilgisi,birikimi,altyapısı,buna yetmiyor.O bunu biliyor.O nedenle sorunlara çözümler aramıyor. Kimlikleri öne çıkararak kitleleri uyutuyor.

Türk solu düşünüyor,yazıyor,kendince çözümler üretiyor ama önerdiği çözümler ülke gerçeklerine uymuyor.Hizmet de üretemediği,sağın sahtekarlığını da halka anlatamadığı için yüz yıllık eksikliğinden ve elitistliğinden kurtulup da öne geçemiyor.Hizmet edebiyatı ve din propagandasıyla halkı uyutan ilkel sağı ekarte edip ülkeyi aydınlığa çıkaramıyor.Debeleyip duruşumuz  bundan.

YORUM EKLE