YALAN!

Siyasal İslamcılar yıllardır Atatürk’ün ve Atatürk sonrası CHP’nin din aleyhtarlığı yaptığı yalanını söyleyerek halkımızı aldatmışlardır.Bunu,din kisvesi altında yapmışlardır.Oysa gerçek hiç de böyle değildir.Ne Atatürk döneminde ne de,Atatürk sonrası CHP döneminde katiyyen İslamiyet’e karşı olunmamış,din alanında yapılması gerekenler eksiksiz yapılmıştır.Zaten büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkede başka türlüsü de mümkün değildir.


Gerek Atatürk döneminde gerekse Atatürk sonrası CHP döneminde yapılanlardan bazıları: Tevhid-i Tedrisat Yasası çıkarılarak eğitim-öğretimin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandığı 1924 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.Akabinde İlkokul 2.sınıftan itibaren okullara Kur’anı Kerim ve Din Dersleri kondu.İmam-Hatip Mektepleri,ardından İstanbul ve Ankara İlahiyat Fakülteleri açıldı.1925’te Kur’an Kursları açılmaya başlandı.Bu,1950 yılına dek kesintisiz sürdürüldü.Atatürk’ün, din bilgini Abdülbaki Gölpınarlı’ya yazdırdığı,”Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersi” kitabı,1929’dan itibaren ilkokullarda okutulmaya başlandı.1947’de İmam-Hatip Okulları’nın sayıları artırıldı. Hacca gideceklere döviz tahsisi yapıldı.


Herkesin bildiği bir gerçektir ki Atatürk kendi parasıyla da ülke çapında birçok camiyi onarttı,birçok yeni cami yaptırdı.

1945’ten sonra ABD,Türkiye’nin istediği maddi yardımı din şartına bağladığı için CHP hükümeti dini eğitime daha bir hız verdi.Milli Eğitim Bakanlığı’na,dindar biri olan Şemsettin Sirer’i getirerek dini alanda yatırımları artırdı.Yeni İmam-Hatip Okulları,Kur’an Kursları açtı.1950’ye gelindiğinde ülkede 127 Kur’an Kursu vardı.1950’den sonraki süreçte CHP program ve tüzüğünde dine ve dini eğitime hep yer verildi.


Gerçek buyken yıllardır din tacirleri Atatürk’ün ve Atatürk sonrası CHP’nin dine karşı olduğu propagandasını yaptılar.Bunu şeriat adına,oy uğruna yaptılar.Camileri yıkıp AVM yapanlar,rüşvet hediyedir diyenler,altı yaşındaki çocukla evlenilebileceği fetvasını verenler utanmadan Atatürk’ün camileri ahır yaptığı yalanını ve daha birçok yalanı utanmadan söylediler.Bu yalanları bugün de söylemeye devam ediyorlar.7 Haziran’dan sonra CHP iktidara gelirse İmam-Hatipleri kapatacak diyerek mütedeyyin halkımızı kandırmaya çalışıyorlar.

Münafıklara göre  her şey mübahtır. 

YORUM EKLE