YENİ TÜRKİYE!

13 yıllık geçmişini yok sayarak “yeni Türkiye” diyor. ”13 yılda kuramadığım yeni Türkiye’yi bundan sonra kuracağım”diyor.Yeni Türkiye’den Kastı da,yargı başta olmak üzere her şeyin,tüm kurumların kendine bağlanması,ülkenin kaderinin kendi elinde olması.

Yeni Türkiye tabiri kendi buluşu değil.Atatürk’ten aşırma.Atatürk “yeni Türkiye” derken köhnemiş,emperyalizmin oyuncağı haline gelmiş Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri üzerinde kuracağı ileri,bağımsız,çağdaş Türkiye’yi kastediyordu.

”Yeni Türkiye” sözünün zihinlerde çağrıştırdığı olumlu anlamın arkasına gizlenerek “yeni Türkiye”diyenlerin yapmak istediği, Türkiye’yi daha yeniye taşımak değil,Atatürk’ün kurduğu yeni Türkiye’yi eskiye dönüştürmektir.Niyetlerinin bu olduğu,13 yıllık iktidarları döneminde çağdaş okullarımızı mahalle mekteplerine dönüştürmelerinden,Cumhuriyetin polislerini Osmanlı zaptiyelerine benzetmelerinden,kamuda çalışanları Cumhuriyet öncesi kılığa sokmalarından ve daha birçok alanda yaptıkları gerici uygulamalarından anlaşılıyor.

Bunlar“yeni”den,yeni Türkiye’den yana değil eski müptelasıdırlar.Yüzleri,beyinleri eskiye dönüktür.Oysa eski iyi,güzel,yararlı olsaydı eskide kalmazdı.Bunu akıl edemiyorlar.Belki de iktidarlarının devamını eski savunuculuğunda görüyorlar.Geleceğimizi kurmaya çalışmıyorlar,gelecek vizyonu zayıf insanları eskiyle avutarak hükümranlıklarını sürdürmeye uğraşıyorlar.İnsanımıza,”sizi bilimin,teknolojinin olmadığı karanlık geçmişe itekleyeceğim”diyemedikleri için bu niyetlerini ”yeni Türkiye”sözüyle perdeliyorlar.”Yeni”sözünü,zihinlerinde kurguladıkları karanlık,geri Türkiye anlamında kullanıyorlar.

Bu bir aldatmaca olduğu gibi aynı zamanda da suçtur.Kanla irfanla kurulmuş ve kuruluş ilkeleri Anayasa’sında belirlenmiş Atatürk Türkiye’sini tersyüz etme,yıkma  isteğidir bu.Devrim Yasaları’nı ortadan kaldırma arzusudur.Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sında yer alan demokratik,laik,sosyal hukuk devletini yıkma niyetidir.Atatürk’ün kurduğu yeni Türkiye üniter,egemen bir ülkedir.Bu yapısıyla uygar uluslar ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesidir.Her Türk yurttaşının görevi,bu yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek,daha ileriye götürmektir.yıkmak değildir.  

YORUM EKLE