BİZ DE ŞİKAYET ETTİK!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 24 Haziran 2011 tarihinde yayınladığımız “ERESİN’DE YENİ SKANDALLAR" haberinde geçen iddialarla ilgili cevap gönderirken ‘Biz de Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk’ dedi.

BİZ DE ŞİKAYET ETTİK!
 
HABERDAR’DA YAYINLANAN “ERESİN’DE YENİ SKANDALLAR" HABERİNE CEVAP GÖNDEREN HASAN AKGÜN:
BİZ DE ŞİKAYET ETTİK!
 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 24 Haziran 2011 tarihinde yayınladığımız “ERESİN’DE YENİ SKANDALLAR" haberinde geçen iddialarla ilgili cevap gönderirken ‘Biz de Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk’ dedi.
 
Büyükçekmece 2. Noteri kanalıyla ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün imzasıyla gönderilen ‘CEVAP VE DÜZELTME METNİ’nde, 24 Haziran 2011 tarihinde yayınladığımız “ERESİN’DE YENİ SKANDALLAR" haberinde geçen iddialarla ilgili açıklamalara yer verildi.
 
İŞTE O CEVAP!
 
Açıklamada: ‘25.05.2010 tarihli yapı ruhsatı ile devam eden inşaatlarda ruhsat eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edilmiş ve 02.05.2011 tarihinde yapı tatil tutanağı düzenlenerek inşa faaliyetler durdurulmuş, ruhsat eki projelere aykırı olduğu tespit edilen kısımlarla alakalı olarak encümen kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 42. maddesine göre idari para cezası verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.’ Denildi.

İŞTE O CEVAP VE DÜZELTME METNİ:
 
Haberdar gazetesinin 24 Haziran 2011 tarihli nüshasında “ERESİN”DE YENİ SKANDALLAR" manşetiyle verilen ve 2.sayfada geniş olarak devam eden Eresin Şirketler Grubunun Büyükçekmece Beykent’te yaptırdığı inşaatlar ile ilgili haber, gerekli inceleme ve araştırma yapılmadan hazırlanmıştır.
 
Büyükçekmece i1çesi, Cumhuriyet mahallesi, 454 Ada 3 parsel Sayılı taşınmaz üzerinde yapılan inşaatla ilgili olarak Kamuoyunu doğru bilgilendirmek bakımından habere konu inşaatlar ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde tesis ve icra edilmiştir,
1- Söz konusu inşaatla ilgili olarak ilgilisince Belediyemize inşaat ruhsatı müracaatı yapılmış ve 12.08.1999 tarihinde ruhsat işlemleri başlatılmıştır
2- 17.08.1999 yılında yani 5 (beş gün sonra meydana gelen büyük Marmara depremi nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi İstanbul ilinde de her türlü ruhsat işlemleri Bakanlıkça durdurulmuştur.
3- Belediyemizce de yaklaşık 1 (bir) yıllık süre boyunca inşaat yapımına izin verilmemiş ve artçı sarsıntılardan dolayı binaların olumsuz etkilenmesi engellenmiştir. Bu arada çeşitli bölgelerde imar planımızda yoğunluk ve kat azaltıcı tadilatlar yapılmıştır.
4- Bu süre sonunda ilgilisince 2000 yılında bu yılın gelir tarifesine göre harçları yatırılmış ve inşaat ruhsatı verilmiştir.Rııhsa1ın eski tarihli verildiği iddiası tamamen asılsız olup, ruhsattaki tarih ilk hazırlandığı tarihtir. İ1gi1isine ruhsatın verildiği tarih 2000 yılıdır.
5- 5216 sayılı yasa 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş tarihten önce Büyükçekmece Belediyesi Büyükşehir Belediyesi kapsamında olmayıp, 3030 dışı tip imar yönetmeliğine tabi idi ve söz konusu parsele de bu yönetmelik kapsamında ruhsat verilerek inşaat başlatılmıştır.
6- Bu tarihten sonra ilgilisine çeşitli tarihlerde proje tadilatları teklifleri belediyemize sunulmuş, Belediyemizce de mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemler yapılarak proje tadilatları onaylanmıştır.
7- Son olarak 454 ada 3 parseldeki yapılma ilgilisinin sonucu 25.05.2010 tarihinde tadilat ruhsatı verilmiş, ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca verilen bu tadilat imar mevzuatına aykırı olarak düzenlendiği belirtilerek avan projesinin kendilerince onaylanması gerektiği bildirilmiş ve ruhsatların iptali istenmiştir.
8- Belediyemizce 25.05.2010 tarihinde verilen ruhsatların uygun olarak düzenlenmiş olduğu belirtilmiş ancak belediyemize hukuki ve cezai sorumluluk yükleyecek sorunlarla karşılaşılmaması amacıyla tespit tutanağı ile inşai faaliyetler durdurularak 06.10.2010 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.
9- 06.10.2010 tarihli yazımıza 08.04.2011 tarihine kadar 6 (altı) aylık Süre içerisinde herhangi bir yanıt verilmemiş ve Büyükşehir Belediyesince herhangi bir işlem yapılmamıştır.
10- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 11. maddesi ‘Denetim sonunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediye ye 3 (üç) ayı geçmemek üzere süre veri1ir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılık giderilmediği takdirde Büyükşehir Belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir” hükmü getirmiştir. 6 (altı) aylık süre içerisinde Büyükşehir Belediyesince herhangi bir cevap verilmemesi ve yasa gereğince de bir işlem yapılmamış olması 06.10.2010 tarihli yazımızın uygun olduğu sonucunu doğurmuştur.
11- Bilahare 25.05.2010 tarihli yapı ruhsatı ile devam eden inşaatlarda ruhsat eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edilmiş ve 02.05.2011 tarihinde yapı tatil tutanağı düzenlenerek inşa faaliyetler durdurulmuş, ruhsat eki projelere aykırı olduğu tespit edilen kısımlarla alakalı olarak encümen kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesine göre idari para cezası verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
12- Haberlerde belirtildiği gibi ‘Ceza kesilirken bile şirketi korumuşlar” ifadesi tamamen hayal ürünü olup, 25.05.2010 tarihinde onaylanan projeye aykırı kısımlar için verilmesi gereken ceza tam olarak verilmiştir.
13- Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Ak Partili Meclis Üyesi Mustafa Kemal AKSOY tarafından ceza keserken şirketin korunduğu iddiası ile encümene dilekçe verildiği ifadesi tamamen asılsızdır. Belediyemize veya encümene verilmiş böyle bir dilekçe yoktur.
14- Büyükşehir Belediye Başkanlığının yazıları doğrultusunda gerekli tadilat projesinin hazırlanarak avan projesinin Büyükşehir Belediyesine onaylatılıp tadilat ruhsatı alınması gerektiği ilgilisine tebliğ edilmiş olup, bu hususta yasal işlemler devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine Saygı ile sunulur.
Dr. Hasan Akgün
Büyükçekmece Belediye Başkanı
YORUM EKLE
YORUMLAR
NİYAZI YILDIZ
NİYAZI YILDIZ - 11 yıl Önce

Ak partimizin meclis uyesi M.kemel aksoy ne yapsın hangi işi yapdıysa başarılı olmadı .şansını böyle denemeye çaıştı belki bır şey yakalrım diye.ama maalesef.::)) BU ARADA SON ÇARE OLARAK AĞLIYA AĞLIYA ET BALIK KURUMUNUN ŞUBESINI ALDI AMA ONUDA BECEREMEZ.

SIRADAKİ HABER