Encümen usulsüzlüğü düzeltmiş!

HABERDAR'ın dün yayınlanan 'Çatalca'da 'al gülüm ver gülüm' konsorsiyumu' haberine Çatalca Belediyesi'nden açıklama gelerek adı geçen inşaatın yıkımının ortadan kaldırıldığı ve yapımına devam ettiği belirtildi...

Encümen usulsüzlüğü düzeltmiş!

Haberimizde; Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi, 442 ada, 10 parselde, MÇ İnşaat tarafından yapımı devam eden inşaatlara, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca yıkım kararı verilmesine rağmen bu kararın henüz uygulanmaması kafaları karıştırıyor.' Diye sormuş ve açıklama beklemiştik.
Haberin yayınlandığı gün (17 Aralık 2012 Pazartesi) Çatalca Belediye Başkanlığı'nca gönderilen yazılı açıklamada; '02 Ekim 2012 tarihinde Çatalca Belediyesi yıkım kararı alıyor, İBB bu kararı uygulamayarak kot değerlerinin yeniden incelenmesine karar veriyor. 04 Aralık 2012 tarihinde Çatalca Belediyesi Encümen kararı ile yıkım kararını ortadan kaldırıyor.' İfadeleri yer aldı.

İşte açıklamanın tamamı:

- ferhatpaşa mahallesi 442 ada 10 parsel -

-03-04-2012 tarihinde 2012/17-18-19 sayıları ile A,B,C blokları için yapı ruhsatları tanzim edilmiştir. A ve B bloklar, 3 Bodrum kat, Zemin kat, 3 Normal kat olarak, C blok ise 2 Bodrum kat, Zemin kat, 3 Normal kat olarak projeleri tasdik edilmiştir. Yapılan imalatta projesinin hilafında kat fazlası yoktur.

-14-08-2012 tarihli İ.B.B. İmar Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nün teknik elemanları tarafından inşaat mahallinde yapılan kontrolde kot değerlerindeki uyuşmazlık tespit edilerek Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılması istenmiştir.

-Belediyemiz tarafından 24-08-2012 tarihinde söz konusu inşaatlar için yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. Yapı tatil tutanağına istinaden Belediye Encümenimiz tarafından 28-08-2012 tarih 556 sayılı kararı ile yapı müteahhidi, yapı denetim şirketi ve şantiye şefine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre para cezası verilmiştir ve gerekli işlemlerin yapıldığı İ.B.B.’ye bildirilmiştir.

-Yapı müteahhidi, yapı denetim şirketi ve şantiye şefi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Mimarlar Odası’na, Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, İ.S.K.İ Şube Müdürlüğü’ne, Bedaş Sorumlu Başmühendisliği’ne’a yazılar yazılmıştır.

-02-10-2012 tarih 618 sayılı kararı ile Belediye Encümeni tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı alınmıştır. İ.B.B. tarafından yıkım kararı alınmamıştır.

-19-11-2012 tarihli İ.B.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nün yazısında belirtildiği üzere yolda meydana gelen göçmelere bağlı olarak kot değerleri yeniden değerlendirildiği yazı ekinde  yer alan 16-11-2012 tarihli İ.B.B. Harita Müdürlüğü’nün onayladığı kot kesit belgesi ile bildirilmiştir.

-İlgi yazıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilen kot kesit değerlerinin Belediyemizce onaylanan kot kesit belgesi ve mimari proje ile uyumlu olduğu belirtilerek gereğinin yapılması istenmiştir.

-03-12-2012 tarihinde Belediyemiz tarafından hazırlanan rapor ve İ.B.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nün yazısına istinaden 04.12.2012 tarih 700 sayılı karar ile Belediye Encümeni tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre verilen yıkım kararı kaldırılmıştır.

-04.12.2012 tarihli Encümen kararı ilgisine tebliğ edilmiş olup inşaatın devamına izin verilmiştir.

Çatalca Belediye Başkanlığı

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2012, 16:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER