Fırat Aykut 'Soğuk hava deposu satışını' yargıya taşıdı

Eski Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut, Kaymakam Nevzat Taşdan hakkında ‘Görevi kötüye kullanmak ve ihaleye fesat karıştırma’ iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fırat Aykut 'Soğuk hava deposu satışını' yargıya taşıdı

Geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen soğuk hava deposunun Çatalca İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak göründüğünü ve gerçekleştirilen ihalenin usulsüz olduğunu iddia eden Eski Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut, Çatalca Cumhuriyet Savcılığına dilekçeyle başvurarak Çatalca Kaymakamı Nevzat Taşdan hakkında yasal soruşturmanın yapılarak, Kamu Davası açılmasını talep etti.
Aykut, Çatalca Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçede şu iddialarda bulundu;
AÇIKLAMALAR : 1-Çatalca ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait, Çatalca Kaleiçi Mahallesi Ada 144, Parsel 6 sayılı Soğuk Hava Deposu olarak kullanılan ve ÇATALCA İMAR PLANI’ n da “BELEDİYE HİZMET ALANI” olarak gösterilen taşınmaz,
22.11.2012 tarihinde yapılan ihale sonucunda, 2.600.000 TL bedelle, Akademi İnşaat Turizm Elektro Mekanik Sistemleri Ticaret Ltd. Şti.ne satılmıştır.

2-Soğuk Hava Deposu olarak kullanılan bu taşınmazı, ilk maliki Hayri KUYAŞ 1967 yılında, Çatalca yöresindeki sebze, meyva ve süt üreticilerinin ürünlerinin korunarak değerlendirilmesi amacı ve Soğuk Hava Deposu olarak kullanılması koşulu ile ÇATALCA BELEDİYESİNE ŞARTLI OLARAK HİBE ETMİŞTİR. Daha sonra, Çatalca Belediyesi de 1970 yılında bu taşınmazı aynı amaçla kullanılmak koşulu ile “Çatalca İlçesi Belediyeleri ve Köyleri Soğuk Hava Deposu İşletme Birliği” ne HİBE ETMİŞ ve kadastro tespiti çalışmaları sırasında bu taşınmaz 01.08.1978 tarihinde birlik adına tapuya tescil edildikten yıllar sonra 01.11.2012 tarihinde tapuda isim tashihi yapılarak malik ismi “ÇATALCA İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

Bu isim değişikliğinden sonra birlik encümeni, İmar Planında “ BELEDİYE HİZMET ALANI” olarak ayrılan bu arsayı kamu yararı gözetmeyen bir karar ile satışa çıkartmıştır. Alınan bu karar, TBMM de kabul edilen ve Cumhurbaşkanlığı Katında onay bekleyen yeni BÜYÜKŞEHİR YASASI’ hükümlerinden kaçırılırcasına acele ile uygulanmış, tüm uyarılara rağmen ve HİBE SARTI gözetilmeden satış gerçekleştirilerek Çatalca’ da bir HUKUKİ SKANDAL yaratılmıştır.
.
3-Çatalca ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait bu taşınmaz hibe, devir ve kullanım amacı bilindiği halde, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin almış olduğu amaç dışı, yasaya ve usule aykırı karar ile alel acele, adeta ”YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA” ihale edilerek satılmıştır. Birliğe ait, tahsis ve kullanım amacı belli olan bu taşınmazın satışı ile ilgili olarak alınan yasal olmayan kararlarda ve bunun sonucunda yapılan usulsüz ihalede, ihaleye fesat karıştırılmasında kamu yararını koruyup kollamakla görevli olan ÇATALCA KAYMAKAMI NEVZAT TAŞDAN’ın büyük ihmali vardır ve tüm uyarılara rağmen satışı gerçekleştirmiş olması nedeniyle açıkça GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR.

4- Yapılan satış ihalesi 2886 sayılı YASAYA ve Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tamamen aykırıdır ve usulsüzdür. ÇATALCA KAYMAKAMI NEVZAT TAŞDAN imzası ile yayınlanan İHALE İLANINDA, İhale Yeri olarak; Hükümet Konağı Kat:3 Kaymakamlık Toplantı Salonu gösterildiği halde, ihale ÇATALCA ÖĞRETMEN EVİ’ n de yapılmıştır. İhale ilanında, İhale tarihi açık şekilde gösterilmemiş, sadece ihaleye teklif vereceklerin, ihale zarflarını 22.11.2012 tarihinde saat 10.30’a kadar Hükümet Konağı Kat:3 Çatalca Kaymakamlığı, Çatalca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna teslim edileceği belirtilmiştir.


5- 2886 Sayılı Yasada belirtilen İHALEDE AÇIKLIK ve REKABETİN SAĞLANMASI ile ilgili TEMEL İLKELERE tamamen aykırı şekilde hareket edilmiştir. Her ihalenin idare lehine en elverişli koşullarla sonuçlandırılması için rekabet ortamının idarece sağlanması gerekirken, bu hususlara riayet edilmemiştir. İhale sırasında gizli ittifak oluşumuna sebebiyet verilmiş ve ihaleye fesat karıştırılmasına sessiz kalınmıştır. ÇATALCA KAYMAKAMI NEVZAT TAŞDAN , 2886 Sayılı Yasaya aykırı olarak yapılan bu ihalede, gerek ihale kararının alınmasında, gerek usulsüz şekilde yapılan ihale sırasında ve gerekse ilanda belirtilen ihale adresine uymayarak “İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI” na fırsat vermiş ve böylece GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR.

6- GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN, İHALEYE FESAT KARIŞTIRILAMASINA neden olan ÇATALCA KAYMAKAMI NEVZAT TAŞDAN hakkında bu nedenlerle Savcılık Makamınıza SUÇ DUYURUSUNDA bulunmak zorunda kaldım.

SONUÇ OLARAK : Yukarıda sunulan nedenlerle;
ÇATALCA KAYMAKAMI NEVZAT TAŞDAN hakkında, yasal soruşturmanın yapılarak, Kamu Davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2012, 13:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER