O proje başlarsa İstanbul susuz kalabilir!

İBB Meclisi CHP Üyesi Dr. Hakkı Sağlam hazırladığı yazılı soru önergesinde uzmanların öngörüsüne dikkat çekti: Kanal İstanbul Projesi başlarsa İstanbul’da içilebilir su toplanamayacaktır!

O proje başlarsa İstanbul susuz kalabilir!
 Kadıköy Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Dr. Hakkı Sağlam hazırladığı yazılı soru önergesinde Kanal İstanbul Projesi ve İstanbul’un su tüketimine etkisini sorguladı ve şunları söyledi:

Bilindiği gibi İstanbul’un su tüketimi, 2017 yılı sonu itibariyle 1 milyar metreküpün üzerine çıkmıştır. İstanbul’daki su toplama alanlarında her şeyin iyi olması durumunda yaklaşık 860 milyon metreküp su toplama alt yapısı mevcuttur. Kanal İstanbul projesi uygulamaya konulması halinde bu kapasite daha da düşecektir. Kanal sisteminde tuzlu su kullanılması nedeniyle hem bu barajlardaki suyun yeraltındaki içilebilir suları riske etmesi hem de kendilerine su taşıyan havzalardan gelen suyun tuzlu su olan kanala akması nedeniyle, projenin başlaması ile içilebilir su toplanamayacaktır.

Toplam biriktirme hacmi 88.730.000 m3 olan Sazlıdere barajının neredeyse tamamının kanala dahil olması ve toplam biriktirme hacmi, 162.241.000 m3 olan Durusu barajının 1/5’lik doğu kısmının büyük olasılıkla kanala dehil olacak olması nedeniyle yaklaşık 120 milyon m3 ‘lük su toplama kapasite kaybı da söz konusu olacaktır.

Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 2014 yılında 470 milyon, 2015 yılında 186 milyon, 2016 yılında 311 milyon 2017 yılında 340 milyon, m3 içilebilir su İstanbul sistemine pompalanmıştır. Bu değer 2018 yılı için bu güne kadar 65 milyon m3 tür.

Bir başka deyişle, İstanbul hem hızlı nüfus artışı nedeniyle hem de yitirdiği havzalar nedeniyle 2012 yılından bu yana kendine yetebilir olmaktan hızla uzaklaşmaktadır. Oluşan açık, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden pompalanan su ile kapatılmaktadır. Pompalanan su miktarı yağış miktarı ve nüfus değişimine bağlı olarak yıldan yıla değişen oranlarda artmaktadır.

Bu kapsamda sorularımız;

1. Sakarya’dan getirilen Melen suyunun öngörülen paydaşları hangi illerdedir? Kocaeli, Sakarya, Bursa ve diğer çevre illerde nüfus artışı hızlı, göç alma oranları, çevresel su kaynakları ve potansiyeline ilişkin yapılmış çalışmalara göre ihtiyaç kapasite kritik geçiş noktaları nelerdir? (yapılmış çalışmaların bir örneğinin önergeye eklenmesi)

2. Melen suyu yataklarındaki endüstriyel kirliliği (katı atık, sanayi atıkları vb) önlenmesi ve yataklarının temiz tutulması için yapılan çalışma var mıdır? Varsa ayrıntısı ve sonuçları nedir?

3. Gri su kullanımı için merkezi bazda yapılan çalışma var mıdır? Evsel atık suyunun düşük yatırım ve işletme maliyeti ile geri dönüşebilir nitelikteki kısmının ayrı toplanarak İBB ve İSKİ eliyle merkezi olarak toplanıp arıtılması ve bahçe sulama, endüstriyel kullanım, banyo rezervuarlarında kullanılmasına yönelik hangi çalışmalar yapılmaktadır? İstanbul’un gelişen toplu konut alanlarına, parklarına ve sanayi bölgelerine yönelik hangi gri su hatları planlanmaktadır?

4. Son yıllarda yağış miktarında düşme, kuraklık, küresel ısınma vb nedenlerle havzalara gelen su azalması da göz önüne alındığında özellikle Melen havzası ve İstanbul havzasını birlikte etkileyecek bir kuraklıkta, İstanbul ve bölge illerin susuzluk yaşamamaları için hangi baraj ve su toplama alanları öngörülmektedir? Bunların her birinde de gelinen aşamalar nedir?

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.Maddesinde yer alan;“Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.” hükmü uyarınca; yukarıdaki sorularımızın Belediye Başkanlığı’nca yazılı olarak cevaplandırılması için, gereğini arz ederiz. Dr. Hakkı Sağlam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Şubat ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyesi Dr. Hakkı Sağlam’ın imzası ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.
Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2018, 09:14

Zeynep Vural

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER