Utku Kızıltan

Utku Kızıltan

BAŞI DUMANLI GÖZÜ YAŞLI KAZ DAĞLARI

BAŞI DUMANLI GÖZÜ YAŞLI KAZ DAĞLARI

3-4 Yıl önceydi. Manevi Kızım Necla Altınoluk'a davet etmişti.
Çok
sevdiğim, saydığım Hatice Akgün ve biz 3 aile gittik oraya.
1. Gün
tekne gezisine çıktık. 2.,3. gün bir minibüs kiraladık Kaz Dağlarına
geziye çıktık. Sarı Kızı, şelaleyi gezdik. Kaz Dağlarının en yüksek
tepesi 1174 metre olarak biliniyor. Türkiye'nin oksijen deposu.
Kaz
Dağları Dede Dağı,  Babadağ, Karataş ve Sarı Kız tepeleri, Eybek Dağı,
 Gürgen ve Kocakatran Dağlarından oluşuyor. Meşe, kestane, gürgen ve
karaçam ağaçları ile kaplı. En önemlisi de endemik yani sadece orada
yetişen "Kazdağı Köknarı" var. Ve çok geniş alanda zeytinliklerle
kaplı. 1-2 hafta önce yine anız yakma sebebiyle 500 hektar alan kül
oldu. Türkiye'de orman yangınları istatistikleri orman kanununun kabul
edildiği 1937 yılında başlıyor ve günümüze kadar yaklaşık 80 bin orman
yangınında 2 milyon hektara yakın orman alanımız yok oldu.

İstatistiklere göre orman yangınların çıkış nedenleri: Doğal nedenler
% 6, İnsanlardan kaynaklananlar % 94, insan kaynaklı yangınların büyük
kısmı kasıt, ihmal, dikkatsizlik ve kazalardan kaynaklanıyor. Yanan
alan genişliğine göre, Muğla, Antalya, Çanakkale ve İzmir en tehlikeli
bölgeler arasında bulunuyor. Akdeniz havzası Ege'ye göre daha az
yangına maruz kalmaktadır. İnsandan kaynaklanan ağırlıklı yangınların
önlenmesi için ciddi eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine
gereksinim bulunmaktadır. Çoğumuzun her gün sokakta gördüğümüz,
trafikte tanık olduğumuz, sorumsuz sigara içicilerinin sigarasının son
izmaritini şuursuzca parmak ucu ile sağa sola fırlattığını biliyoruz.
Bu şuursuzluk davranışı kim bilir bugüne kadar ne değerlere mal oldu.
Tabii şeytanın avukatlığını yaparak bazı akla gelen soruları soralım:
Şimdi kovboy filmlerini aratmayacak bir film senaryosu kondu Kaz
Dağlarına onlarca maden ocağına hükümetimizden izin çıktı."Altına
Hücum" daha önce siyanürle altın aramada yer altı, yer üstü su
kaynaklarının göreceği zarardan bahsetmiştim.
Dünya ölçeğinde
karşılaştırıldığında önemli bir potansiyele sahip olan ormanlarımız,
artan endüstri talepleri rekreasyon alanı ihtiyacı hele paraya
tapanların siyanürle altın aramacılara verdiği izinlerle yok ediliyor.
Daha önce çıkardığımız kitapçıkta da belirtmiştik. Altın nasıl
çıkarılır? Altına ulaşmak için 2 yöntem kullanılır. 1- Kapalı işletme
yöntemi; Tünel kazılarak altına ulaşılır. Bu yöntemde, kayalar
delinerek patlayıcı ile patlatılır. Fakir kayalar başka alanlara
taşınır. Yer altı suları pompalar ile dışarı atılır.
Açılan tünellerin
içine ray ve asansör döşenerek madene ulaşılır.
2- Açık işletme
yöntemi; Altınlı zonun üstündeki fakir toprak ve kayalar alınarak
altına ulaşılır. Her iki yöntemde de dev çukurlar ya da dağların,
tepelerin altında dev delikler açılarak milyonlarca ton kaya ve
toprağın başka alanlara taşınması gerekir. Sökülen kayalar devasa
öğütme makinelerinde defalarca öğütülerek kül biçimine getirilip önce
paslanmaz çelik tanklarda sonra açıkta yayılarak bol su eşliğinde
siyanürden geçirilir. Burada altın ve değerli madenler siyanüre
bağlanarak havuzlara aktarılır. Çamurlu su içindeki siyanür, başka
kimyasallarla aktif kömürden geçirilir. Altın kömüre tutunur bu
kömürde fırınlarda kavrulup başka kimyasallarla yıkanır altın ortaya
çıkar. Sonra ne olur? Çamurlu sudaki siyanür tuzları gaz halinde aside
dönüşür atmosferde yüzlerce kilometrelik alana yayılır.
Bu solunum
yoluyla insanlara ve tüm canlılara geçer. Yağışlarla tamamı yeryüzüne
iner. Yer altı sularına geçer, bitkiler, balıklar, hayvanlar
tarafından besin zinciri biçiminde insana geçer. Siyanür solunduğunda
135 mikrogramı 30 dakikada insanı öldürür. Bu öldürücü etkisi
sebebiyle Hitler faşizmi 2. Dünya Savaşında 6 milyon devrimci
demokrat, Çingene, Yahudi ve Sovyet askerini gaz odalarında siyanürle
katletmişti. Bu gün bile o gaz odalarının duvarlarından zehir
akmaktadır.
Biliyor musunuz? 2.500  ton altın için 5.000.000.000 ton atık
üretilmektedir ve bu atıkların büyük bir kısmı çeşitli kimyasallar
içermektedir. Şimdi elinizi vicdanınıza koyup siz karar verin.
Dünyanın çok önemli alanlarından biri olan Oksijen deposu Kaz
Dağlarına bunu yapmak Allahtan revamı? Her şey para için mubah mı?
Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Utku Kızıltan Arşivi