Utku Kızıltan

Utku Kızıltan

BİR EĞİTİM YILINA DAHA GİRERKEN

BİR EĞİTİM YILINA DAHA GİRERKEN

Her eğitim yılı başında aynı başlıkla yayınladığımız bu yazıyı değişiklikleri ile yine sunuyorum. İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Uzay Çağı, derken 2000’li yıllara da Bilgi Çağı adı yakıştırıldı. Evet 2000’li yıllarda bilgi çağında, okuma özürlü bir milletin çocukları olarak yeni bir öğretim yılına daha giriyoruz bu hafta. BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK’ÜN “Vatan çocuklarını iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek için klasik tahsil programları arasında yer alan Yurt Bilgisinin ehemmiyeti malumdur.” (18 Ekim 1931) deyişinden bu yana 82 yıl geçmiş. Bir asıra yakın bir zamanda öyle nesiller yetiştirmişiz ki, köşe dönücü, banka soyucu, yetim hakkı yiyici, “Devletin malı dokuz, yemeyen domuz” diyen.

Ormanı yok edip kendine villa ya da gecekondu yapan, yapanlara oy uğruna göz yuman. Su havzalarına, devlet arazilerine, vakıf arazilerine sahip çıkıp parselleyip satan. Askerine silah çekip, polisine taş atan. Polisinin öğrencilere gaz bombaları attığı, “Adam sende, bana dokunmayan yılan bin yaşasın,” “Gemisini kurtaran kaptan”, “Benim memurum işini bilir,” felsefesiyle işini bilen, ayrıca da devletten maaş alan nesiller.

Evet, ahlak kirliliğinin, çevre kirliliğinin baş döndürücü hızla artışının sınır tanımaz özellikte oluşu ve bu sorunun baş aktörü olan insanın bilgili ve bilinçli insan olarak yetiştirilmesi bu yeni dönemin en başta görevi olmalı. Ve biz STK’lar da bu görevde etkin yer almalıyız. Kadıköy’de kurucusu olduğum DİB (Doğa İle Barış), Büyükçekmece Çevre Koruma Ve Güzelleştirme, DEÇED (Doğa Emanetçileri Çevre Eğitim Derneği), yine içinde görev yaptığım ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) bu gayeye hizmet vermektedir.

1994 de İTÜ’den emekli olup gelip yerleştiğim Büyükçekmece’de ilk dernekleri kurup okullarda gönüllü olarak “Çevre Eğitimi” vermeye başladık. 2002 yılında İl Çevre Müdürlüğünde dostlarım İslam Sadıker ve Yavuz Çengel’in zamanın valisi Erol Çakır’a anlatıp onun beğenisiyle tüm ilçelerde başlayan okullarda çevre eğitimi ÇEP projesi olarak yaşamımıza girdi. İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam başkanlığında, Büyükçekmece Belediyesi, STK temsilcileri, Basın temsilcisi olarak oluşturulan ÇEP İlçe Çevre Komisyonu Ekim ayı başında toplanarak yeni öğretim yılı çalışma programını yapacaktır.

Yazımı dünyanın düzelmesinin insan unsurunun düzelmesine bağlı olduğunu çok güzel anlatan küçük bir mesajla bitireceğim. Bir baba dünya resmini yaz-boz haline getirmiş, parçalarını karıştırmış ve sonra çocuğuna vermiş. Bütün bunları yaparken küçük çocuğun dünya parçalarını kolay kolay birleştiremeyeceğini kendisini uzun bir müddet rahat bırakacağını düşünmüş. Birkaç dakika sonra odaya geri döndüğünde gözlerine inanamamış. Çocuğun dünya resmini eksiksiz olarak birleştirdiğini görmüş ve şaşkınlıkla nasıl yaptığını sormuş.

Çocuk cevap vermiş, “dünya resminin içindeki insan resmini düzeltince dünya kendiliğinden düzeldi.” EVET! Dünyanın düzelmesi, yurttaşlık bilincine sahip, bilgili, fikir sahibi, sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olan, eleştiren, düşünen, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devletine inanan, adalet, özgürlük ve eşitlik kavramını özümsemiş, en önemlisi kendini ifade etme cesaretine ulaşmış, haklarını öğrenmiş, yazılı ve sözlü olarak YANLIŞLARA DUR! Diyebilecek, iyi yurttaş, iyi kentli olarak yetişmiş, yetiştirilmiş çocuklar için eğitim alan, eğitim veren, okullarımızdaki hizmetlisinden müdürüne kadar, herkese sağlıklı, başarılı, mutlu bir eğitim yılı diliyorum.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Utku Kızıltan Arşivi