İlyas Öztekin

İlyas Öztekin

BOĞULUYORUZ

BOĞULUYORUZ

12 yıldır Türk halkının boğazı sıkılıyor.
Artık nefes alamaz hale geldik.

Konuşamıyoruz. Sesimizi dünyaya duyuramıyoruz. 
Kin ve öfkeyle bakıyoruz etrafımıza. 
Sevgiler suda çürüdü.

Umutlar karanlık dehlizlerde yok oldu.
Her gün evlerimizde iş yerlerimizde kahvede çarşıda pazarda duvarda panolarda televizyonlarda gazetelerde internette iki göz asık ve tehditkâr bir suratla makineli tüfekleri üstümüze çevrilmiş bir yok ediciyi izliyoruz. 

Gözümüzün gördüğüne kulağımızın duyduğuna inanmıyoruz.
Ürkek korkak biata hazır küçük gündelik çıkarlara endeksli beyinlerimizi kiraya verdik.

Neye inanacağımıza nasıl ibadet edeceğimize ne yiyeceğimize ne içeceğimize ne giyeceğimize kaç çocuk yapacağımıza okulumuza üniversitemize yargımıza medyamıza askerimize polisimize işçimize memurumuza sendikamıza derneğimize düşüncemize yazdıklarımıza çizdiklerimize toprağımıza taşımıza deremize çayımıza barajımıza limanımıza devletin en verimli işletmelerine sporumuza kulüplerimize arazimizin imarına tarlamızda ürettiğimize sattığımıza aldığımıza kredi kartımıza bankamıza medyanın nasıl haber yapacağına gazetelerin ne yazacağına yandaş televizyonların gazetelerin haber sitelerinin nasıl alınıp kimlere satılacağına ve nasıl yandaş yapılacağına, havuz kurup iş adamlarına nasıl salma salınacağına,borsamızın yükselişine düşüşüne,sanatımıza kültürümüze alışkanlıklarımıza,kentlerimizin imarına otoyola hızlı trene dağlarımıza ormanlarımıza madenlerimize yeşil alanların alışveriş merkezlerine dönüşmesine,İstanbul’un Ankara’nın göklere yükselen  residencelerle doldurulmasına, hemşeri müteahhitlere iş bağlanmasına devlet ihale yasasının keyfi uygulanmasına devlet harcamalarının Sayıştay denetiminden kaçırılmasına, anayasanın nerde nasıl uygulanacağına yıllardır birlikte hareket ederek devletin tüm kurumlarını teslim ettiği ordusuna yargısına polisine kumpas kurduğu kader arkadaşını paralel devlet ilan etmesine, kimin tutuklanacağına kimin dinleneceğine kimin sex kasetlerinin çıkarılacağına yolsuzluğun hırsızlığın soygunun nasıl kimlerle yapılacağına, yüz liraya yapılacak devlet işini beş yüz liraya yaptırıp havuza vakıfa aktarmaya, toplumu kin ve nefret duygularıyla ayrıştırmaya, bölmeye parçalamaya etnik ve mezhepsel ayrılığa ötekileştirmeye düşman olmaya insanların birbirine karşı gösterdiği hoş görüyü dostluğu arkadaşlığı yok etmeye, herkese bağırıp çağırmaya, tepeden bakmaya aşağılamaya, şehide kelle teröristte sayın demeye, siyasi rakiplerine hakaret etmeye, parkları bahçeleri katledip yüksek binalar yapmaya, toplumun duyarlı insanlarını alanlarda meydanlarda polise coplatmaya zehirli gazla kör etmeye, gençleri çocukları  öldürmeye sebep olmaya,komşularla düşman olmaya, dünyada dostu kalmayacak ülke olma yolunda ki kararlara çalışmalara yön vermeye, sınır komşularımızdaki etnik ve dinsel yapıyı kışkırtmaya, bir tarafa silah verip din kardeşlerin birbirini öldürmesine, nihayet bu gün özgür dünya ile bağlantı kurmaya yarayan çağın iletişim araçları twttırı ve facebooku kapatmaya, en demokratik haklarını  arayan insanları tehdit etmeye, savaştan çıkmış 13-14 milyonluk Türkiye ile dünyaya açılmış 77 milyonluk Türkiye’yi karşılaştırmayı, ölülere dirilere saldırmayı görev bilen, gülmeyen herkese öfkeli sert bakışlı katı yürekli uzun adam seçim arifesinde boğazımızdaki elleri daha çok sıkıyor. Ve bu gün günlerden pazartesi aylardan Mart 2014. 

YETER ARTIK SIKMA BOĞAZIMIZI UZUN ADAM BOĞULUYORUZ!!!.

Önceki ve Sonraki Yazılar
İlyas Öztekin Arşivi