İlyas Öztekin

İlyas Öztekin

BU SEÇİM SON ŞANSTIR

BU SEÇİM SON ŞANSTIR

Ülkemiz son sekiz yıldır cumhuriyet kurumlarının yıpratıldığı insani değerlerin birlik ve kardeşlik anlayışının millet olma ruhunun alabildiğine yozlaştırıldığı talihsiz bir dönemi yaşamaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne değin tarihinin hiçbir döneminde baskıya dayatmaya entrikaya karalamaya ve iftiraya dayanan toplumu sürekli geren kavganın kinin öfkenin tırmandığı böyle bir dönem yaşamamıştır. Yıllardır devam eden terör olayları artık ülkeyi bölme aşamasına ulaşmış terörle devletin pazarlık yaptığı yetkili mercilerce kabul edilmektedir. İç çatışmalar yakın bir gelecekte daha da hızlanma eğilimindedir. Tek taraflı ve toplumsal konsensüs sağlanmadan yapılan anayasa değişikleri ile başlayan uzlaşmazlıklar yargının ele geçirilmesiyle son bulmuştur. Önümüzdeki seçimleri kazanması halinde BOP eş başkanı olanların ABD’nin orta doğu için yaptığı planları birlikte uygulamak için eli güçlenecek ve ilk iş olarak ülkeye bölünme getirecek yeni bir anayasa değişikliği yapılacaktır. Bu iktidarın toplumun her kesimi ile kavgalı oluşu dolaysıyla mevcut hassasiyetler artmış ve halk ayrışma noktasına gelmiştir. Kurtuluş savaşında beri Türkiye cumhuriyeti hangi konuda çıkmaza girmişse ne tür iç ve dış tehditlerle karşılaşmışsa millet tek güvence olarak bağımsız yargıyı ve TSK’ni görmüştür. Toplumun tümü bu kurumlar var oldukça ülkeye bir şey olmaz diye düşünüyordu. Ne yazık ki ordu bu gün kendisini özellikle içerdeki saldırılar karşısında koruyamaz hale getirilmiş yargı kuşatılmış siyasi kararlar veren mahkemeler oluşmuştur. Artık mevcut iktidarın gelecekte hesap vermesinin veya yüce divana gönderilme olasılığı ortadan kalkmıştır. Siyasallaşan yargının tarafsız olması hukukun üstünlüğünü savunması kuvvetler ayrılığı ilkesine göre karar vermesi mümkün değildir. Her yurttaş siyasi hırslarını öç alma duygusunu geçmişteki olumsuzlukları parti kavgalarını bir kenara bırakıp ülkenin geleceğini düşünmek zorundadır. Eğer bu ülke de haksızlığa yolsuzluğa hukuksuzluğa sorgusuz sualsiz tutuklanmalara sivil dikta heveslerine ülkenin bölünüp parçalanmasına halkların kardeşliğinin yok edilmesine etkisiz tepkisiz saygınlığı kalmamış bir ordu ve yargı özlemlerine dur demek istiyorsanız önümüzdeki seçimlerde işin gereğini yapacaksınız.Önünüze çıkarılacak en büyük engel din ve sadaka kültürüdür. Asırlardır Müslüman olan Türk toplumunun İslam’a bakışı inançları kadınların örtünme biçimleri son 15-20 yıldır bu zihniyetin dayatmasıyla şekil değiştirmiş din ticari meta,örtünme ise siyasi simge haline dönüştürülmüş tarikat cemaat anlayışı toplumun bir bölümüne hakim olmuş sadaka kültürü kurumsallaşmıştır.İslam kimsenin tekelinde değildir.Kimin ne kadar ve nasıl ibadet ettiğini inançlarında samimi olup olmadığını yüce Allahtan gayri bilen yoktur.Gelecek karanlıktır.Teokrasiye ve şeriata giden yol açılmıştır.Bu seçimde AKP.nin iktidarını engellemek için CHP’ye verilecek her oy  karanlıkta gökyüzüne atılan aydınlatma fişeğidir.Silah elinizdeki oylarınızdır iradenizdir.Lütfen onu kendinize değil hedefe doğrultun.

Önceki ve Sonraki Yazılar
İlyas Öztekin Arşivi