İlyas Öztekin

İlyas Öztekin

BU ŞER KALESİ ZOR YIKILIR.

BU ŞER KALESİ ZOR YIKILIR.

Yıllardır her seçim öncesi kendi gözlemlerime dayanarak iddialı olmayan bilimsel araştırmalara ve analizlere dayanmayan siyasi değerlendirmeler yaptığım makaleler yazarım.
Özellikle ülkede var olan toplumsal tepkileri, yakınmaları, yoksulluğu, çaresizliği soygunu, sömürüyü yolsuzluğu, hırsızlığı, yönetenlerin keyfiliklerini, milletin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye atan girişimlerini, terörün her çeşidine karşı durulmamasını, halkın din ve inançlarının siyaset ve rant aracı olarak kullanılmasını konu edinerek kişisel düşüncelerimi bu köşeden aktarmaya çalışırım.
Önümüzde yeni bir seçim var. Bu seçim milletimizin yüzünü doğuya mı batıya mı döneceğinin seçimidir. Cumhuriyetle şeriatın seçimidir. Çağdaşlıkla bağnazlığın seçimidir. Ülkemiz dönülmez noktadır. Onu bu kör kuyudan çekip çıkaracak güç bu seçimde halkın ortaya koyacağı hür iradedir.
 Dışta itibar ve güven kaybeden, içte etnik bir savaşın ayak seslerinin duyulduğu yolsuzlukların kapatıldığı insan haklarının hukukun ayaklar altına alındığı tüm devlet kurumlarının dinsel bir yapılaşma içinde kadrolaştığı laikliğin yok edilmeye çalışıldığı ulusal basının özel ve devlet tv. kanallarının iktidarın sesi haline getirildiği, halkın algısının dünyaya olaylara bakış açısının değiştirildiği, toplumsal ayrışmanın dinsel terörün kıskacında uçurumun kenarında duran ülkemizin geleceği belirlenecek.
Yakın bir geçmişte çeşitli vesilelerle yazdığım yazı ve yorumlarda umudumu yitirdiğimi hep vurgulamış olsam da,yine de içimde yeşeren son ümidin halka gerçeklerin yalın somut görsel ve yazınsal olarak sunulması, var olan sosyal desteklerin artarak devam edeceğini, ülkeyi bekleyen tehlikelerin neler olduğu geleceğimizin nasıl şekilleneceği, kitlelere ulaşılabilir bir dille anlatılması halinde bu umudun yeşereceğine inanmak istiyorum.
Muhalefet partileri etnik ayrışmanın vardığı boyutları, mevcut iktidarın bu konuda verdiği ödünleri, yaptığı antlaşmaları belgeleriyle deşifre edebilmelidir.
Başta TOKİ ve belediyeler olmak üzere milyonlarca ihalelerin hizmet ve personel alımlarının imar ve arazi rantlarının nasıl dağıtıldığını büyük şehirlerdeki kentsel dönüşümler,çok katlı konutlar imara açılan yeşil alanlar,turizm bölgelerindeki arazi tahsisleri ve başta TSK,yargı, üniversite ile okullar olmak üzere nasıl kadrolaşıldığı,bu kadroların Cumhuriyetimize dünyaya olaylara bakış açıları ve ülkeyi götürecekleri karanlık gelecek anlatılmalı.
Yolsuzluk belgeleri, tapeler, kanıtlar, raporlar,binlerce milyonlarca CD haline getirilerek ev ev dağıtılmalıdır.
Yeşil kart, aile yardımı, kömür, iaşe ve diğer nakti yardımlar, bunların bu güne kadar hangi kaynaktan nasıl karşılandığı daha adil ve siyasi kimliğe yandaşlığa bakılmadan yardım ve sosyal desteklerin artarak devam edeceğini, daha önceki seçimde açıklanan sosyal desteklerin kaynağını nerden bulacaksınız diye soranların bu gün çok daha fazlasını harcadıklarını ancak bunun hakkaniyet ölçüsü içinde yapılmadığını,
Halen ülkeyi yönetenlerin belgelenen yolsuzluklardan edindiklerinin geri alınmasıyla bu paraların emekliye işçiye memura refah payı olarak dağıtılacağını mutlaka yolsuzlukların hesabının sorulacağını, AK-SARAYIN halka açık devlet konuk evi veya Ankara’nın değişik bölgelerine dağılmış olan tüm bakanlıkları bu binada toplayarak zamandan enerjiden kiradan tasarruf yapılacak bir uygulamaya gidileceğini, saltanat ve lüks için alınan araçların satılacağı yerlerine ihtiyaç kadar mütevazı araçlar alınacağı bu ve benzeri yüzlerce konuda, anlaşılabilir anlatılabilir geri dönüşü mümkün olacak seçim bildirgesi yazılıp milyonlarca eve ulaştırılmalıdır.
Muhalefet için bu seçim köprüden geçiş için son çıkıştır.
İktidarın elinde çok büyük bir ekonomik güç vardır. Ancak unutulmaması gerekir ki para, inanan idealleri için savaşan ülkesini toprağını çağdaş değerlerini kaybetmek istemeyenlerin önünde aşılmaz engel değildir. 
        

Önceki ve Sonraki Yazılar
İlyas Öztekin Arşivi