İlyas Öztekin

İlyas Öztekin

EĞER AMACINIZ SİLAHLA ÇÖZMEKSE İŞTE SİZE ÇÖZÜM

EĞER AMACINIZ SİLAHLA ÇÖZMEKSE İŞTE SİZE ÇÖZÜMİlkel yaşamın silahları ok ve yaydan bu günün en gelişmiş binlerce
silahları mutlaka öldürmek için üretilmemiştir. Savaş ve öldürme insanlar için
son başvurulacak yoldur. Asıl amaç saldırıyı önlemek ve saldıranı caydırmaktır.
Caydırmak, yerinde ve zamanında kararlılık göstermekle mümkündür. Bu güne
kadar ABD başta olmak üzere dünyanın en güçlü silahlarına sahip hiçbir ülkesi
düzenli ordu ve sabit birliklerle gerilla savaşı veren güçlerle mücadelede başarılı
olamamıştır.
Küba da Batista’ya karşı savaşan Fidel Castro ve Ernest Che Guavera’dan
ABD’nin Vietnam savaşına, Afganistan’a hatta Irak’a İspanya da Etaya,
İngiltere de İraya kadar Afrika, Asya, Güney Amerika da ki birçok ülkede
halen galibi olmayan örtülü savaşlar sürmektedir. Ülkemizin doğu ve güney
doğusunda yıllardır süren ve bu vatanın güzide evlatlarını bir, bir toprağa
verdiğimiz terör savaşı da ayni yöntemle sürdürüldükçe çözümsüzlüğe
mahkûmdur. İçerde ve dışarıda birileri silahtan şiddetten kandan ve siyasal
getirimle besleniyor.
Ülkeyi yönetenler her siyaset değişikliğinde ulusal politikalar yerine
geçici tedbirlerle kişisel geleceğini öne çıkarıyor. Siyasal partiler, varlıklarının
ana nedeni olan halkın oylarını etkilemek adına mevcut etnik yapıyı, inançları
gelenekleri töreyi feodaliteyi aşiret ilişkilerini kullanıyor. Ancak bu topraklarda
yüz yıldır beraber yaşayan halkların kardeşliği gittikçe daha çok ayrışma
noktasına varıyor.
Çözüm nedir diyenlere soruyorum. Elinde silahı olan ve görüş
alanınızda bulunan birinin silah kullanmasını elinizdeki sopa ile saman çöpüyle
engelleyebilir misiniz? Ona karşı koymak için eşit silahlara sahip olmalısınız.
Onunla görüşüp silahsız barışı sağlamak için ondan daha güçlü olduğunuzu
masaya eşit şartlarda oturmadığınızı anlatabilmelisiniz. Kan dökülmesini
önlemek için açık cesur ve milletinizden gizli görüşmeler yapmamalısınız. Uzun
süren terörün ve savaşların bedelinin yalnız kaybedilen canlarla ödenmediğini
tarafların ekonomik siyasal ve insani birçok kayıplarının olduğu ortak
noktasından hareket edilmelidir. Dışardan hiçbir ülkenin dayatması ve desteği
beklenmeden ülke halkının desteği talebi dikkate alınmalıdır. Sorun ulusaldır.
Çözümde ulusal olmalıdır. Pratikte görünmeyen düşman en tehlikeli ve netice
alabilen düşmandır. Eğer sonuç almak güçlü barış masasına oturmak
istiyorsanız o zaman sizde görünmez olacaksınız. Siz teröristi beklemek yerine o
sizi bekleyecek. Sizin nerden ne zaman nasıl geleceğini bekleyip kaygı
duyduğunuz tedbir aldığınız terörist durduğunuz yerde sizi bulmak ve bir gaflet
anınızı yakalayıp silahını kullanması yerine, siz onu arayıp bulacaksınız. İçinde
teröristi bekleme korkusu olan terörist arayamaz. Son saldırılar bu güne kadar
verilen ödünlerin Habur saçmalığının devletin gerekli caydırıcılık şartlarını

oluşturmadan attığı adımların sonucudur. Son dönemde gündemde olan özel
birlikler oluşturma polis asker tercihinde de esas alınacak temel prensip ve
kararlar duygusallıktan oy kaygısından uzakta bu anlayış doğrultusunda
olmalıdır. Uzun yıllar o bölgede çalışmış bir insanın gerçekçi tespitidir bunlar.
Umarım yeni bir mücadele konsepti düşünen hükümet kuracağı birlikleri
oluştururken bölgede yıllarca teröre karşı savaşmış sivil asker ve polislerin
deneylerinden istifade eder. Bir dönem kurulan özel harekât birlikleri siyasal
manevralarla çeteleşme iddialarıyla kaldırıldı. Yukarı da ki önerilere kısmen
yakın olarak çalışan o özel birlikler terör konusunda en büyük başarıyı
sağlamışlardı.Bu gün köylere mezralara rahatça girip çıkan yardım gören
teröristlerle, orada yaşayan insanlar kimi korkudan kimi içinde bulunduğu
yoksulluğun baskının sebebinin etnik kökeni dolaysıyla kendisine karşı
uygulanan ayrımcılığın olduğuna inandığından kimi de kandırıldığı için
işbirliğine giriyor.Buralarda yaşayanlar özel birlikler tarafından korkularından
arındırılıp yeniden kazanılmalı.Kurulacak özel birliklerin ortak istihbaratı
denetimi eğitimi ulusal çıkarlar doğrultusunda planlanmalı,tüm vatandaşlara
ayni mesafede duran siyaset dışı eğitimler verilmelidir.Aralarında asker polis
ayrımı yapılmadan iki gücün yetkin elemanlarından oluşan tek merkezden
yönetilen ve ceplerinde ülkenin her yerinde para yerine geçen köyde kasaba da
aldıkları her şeyin anında bedelini ödeyecek devlet güvencesinde ki çekler
olmalıdır.Kendilerinin ve ailelerinin gelecekleri açık net garanti altına
alınmalıdır.Ülke şartlarında eğitimleri diplomaları dikkate alınmadan özel
şartlardaki hizmetleri karşılığı standartlar üstü bir ücret verilmelidir.Moral ve
motivasyon için en iyi koşullar sağlanmalıdır.Ancak bu şartlarda gerilla
yöntemini kullanan teröristlere ayni yöntemle cevap verecek onun gibi
yaşayacak bu özel görevlilerle terör caydırılır ve barışçı bir çizgiye çekilerek
silahlar bıraktırılabilir.Fakat bu yönteme paralel olarak ekonomik siyasi ve
kültürel tedbir ve uygulamalarının da kararlılıkla yürütülmesi gerekir.Gerçek bu
kadar açıktır. Kimse Amerika’yı yeniden keşke yeltenmesin.

Önceki ve Sonraki Yazılar
İlyas Öztekin Arşivi