Artık masraflar serbestçe belirlenemeyecek

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sevgi Emanet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmi Gazetede yayımlanan tebliği hakkında basın açıklamasında bulundu.

Artık masraflar serbestçe belirlenemeyecek
Merkez Bankasının tebliğinde yapılan değişikliğe göre, bankalar kredilere uygulayacağı faiz oranı getirisi dışındaki diğer masraf ve tahsilatları serbestçe belirleyemeyecek.Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemeyecek. Tebliğde yapılan değişiklikle bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranları ile tüketici kredileri dışındaki kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esas ve şartların belirlenmesi amaçlanıyor.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE FAİZ DIŞI KOMİSYONLARIN HÜKÜMLERİ SAKLI 

Tüketici kredilerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak masraflar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürürlüğe konulan ve 3 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. “Yeni Türk Lirası” ifadeleri “Türk lirası” olarak değiştirilmiştir.

KREDİ KARTI FAİZLERİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİNE GÖRE BELİRLENECEK

Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca TCMB tarafından belirlenen azami oranları geçemez.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2014, 13:59

Zeynep Vural

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER