Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişi

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişi

                   Elektronik beyanname aracılık sözleşmeleri bilgi girişlerine ilişkin yeni açıklamaları içeren 407 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği , 15 mart 2011 tarih ve 27875 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Tebliğde belirtildiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun  mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan ve 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe giren 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde, 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde, Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekiyor..
                Ancak, Maliye Bakanlığına iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliğinde değişiklik yapan 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “12- Bu Tebliğ ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini ifade etmektedir.” bendi dışında kalan düzenlemelerinin yürürlük tarihi 1/8/2011 tarihine ertelenmiş bulunuyor.
              Buna göre; meslek mensupları ile mükellefler arasında 1/8/2011 tarihinden itibaren düzenlenecek Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde, 1/8/2011 tarihinden önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından 1/8/2011 tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde, 1/8/2011 tarihinden itibaren Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekiyor..
              Yeni tebliğde belirtildiği üzere, Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgi girişine ilişkin olarak hazırlanan ve internet vergi dairesinde Bilgi Girişi/E-Beyanname Yetki Bilgileri bölümünde yer alan programlar açık tutulacak ve isteyen meslek mensupları tarafından kullanılabilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi