Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLAR- 3

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLAR- 3


               Kayıt altına alma başvurusu kapsamında; ithalatçı tarafından; gümrük beyannamesi, gümrük beyannamesinde cihazın mobil haberleşme kabiliyeti olduğuna dair açık bir bilgi bulunmaması halinde ilgili gümrük beyannamesine ait fatura, eşyanın mobil haberleşme kabiliyeti olduğunu ispatlayan teknik bilgileri (frekans bandı çıkış gücü ve benzeri) içeren doküman, ihracatçı firmadan alınan modül beyan yazısı (Yurtdışı ticaret odası ve ticaret odasının bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış), imalatçı tarafından; kapasite raporu (Başvuru tarihi itibariyle son bir aylık süre içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ya da ilgili oda tarafından “aslı gibidir” onaylı) elektronik ortamda MCKS’ye bildirilecek.

 

             Kurum elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asıllarını isteyebilecek..

 

             Kurum gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunabilecek..

 

             Kurum kayıt altına alma sürecinde ilgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda veri alışverişi sağlayarak bilgileri teyit edebilmesi halinde gerekli belgeleri talep etmeyebilecek.

 

            Kurum, yapılan başvuru üzerine bilgi ve belgelerde gerekli incelemeleri yapar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimi yapılan cihazların IMEI numaralarını kayıt altına alacak..

 

           İthalatçı veya imalatçı tarafından sağlanan bilgi veya belgelerde eksiklik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

 

          Başvuru içeriğinde yer alan bilgilerde veya belgelerde tutarsızlık veya yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru reddedilecek.

 

          Bu kapsamda kayıt altına alınacak her bir IMEI numarası için 46 Kuruş IMEI kayıt ücreti Kurum gelirlerine kaydedilmek üzere ithalatçı veya imalatçı tarafından ödenecek.

 

               Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanacak. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilecek.

 

         İthal edilen değişim amaçlı cihazlara ilişkin kayıt başvuruları belirtilen bilgi ve belgelerin sağlanması suretiyle yapılacak..

 

          Değişimi yapılacak cihaza ait IMEI numarası ile değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kuruma bildirilecek. Cihazların değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde yer alması gerekiyor. Cihaz değişimlerine ilişkin bildirimler yalnızca değişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından gerçekleştirilecek.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi