Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ -1

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ -1

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 6563 sayılı Kanun ; 5 kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan  Kanunun amacı, 1. maddede; elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemek olarak belirtilmiş bulunuyor.
 
           
Yeni Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsıyor.
 
             
Kanunun uygulanmasında; “elektronik ticaret” Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti, “ticari iletişim” Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi, “ticari elektronik ileti” Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, “Hizmet sağlayıcı” Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri, “ Aracı hizmet sağlayıcı” Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ve  “ Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ifade ediyor.
 
           
Yeni Kanunun 3. maddesinde yer alan “Bilgi verme yükümlülüğü” uyarınca;  hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce; alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini, sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri, sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri, veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri, uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri sunacak.
 
         
Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtecek
 
           
Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, bu düzenlemelerin aksini kararlaştırabilecekler.
 
           
Hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkan sağlayacak.
 
      
Bu hükümler; münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmayacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi