SAYIŞTAY KÜL YUTMADI SARIGÜL'E ZiMMET ÇIKARDI

Mustafa Sarıgül’ün Şişli belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirilen yurtiçi gezileri ve konaklamalı programlar Sayıştay raporuna takıldı. Sarıgül’ün yüklü miktarda kamu zararına neden olduğu belirtilirken birçok programın tartışmalı Kent-Yol firması üzerinden gerçekleştirildiği öğrenildi. Yoksul emeklilere Silivri Klasis Otel’de tertip edilen programa ise belediye çalışanları ve Kent-Yol firması işçilerinin katıldığı ortaya çıktı.

SAYIŞTAY KÜL YUTMADI SARIGÜL'E ZiMMET ÇIKARDI
CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın TBMM'ye verdiği yazılı önerge, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül gerçeğini ortaya çıkardı. Cevaplandırılan önergede, en çok kamu zararına neden olan kurumlar sıralamasında Şişli Belediyesi'nin 5'inciliğe oturduğu ve kamu zararının 2 milyon 104 bin 542 TL olduğu belirtildi. Sayıştay Başkanlığı'nın, detaylarını
TBMM ile paylaşmadığı bilgilere Gazete İstanbul ulaştı. Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 10 Eylül 2013 tarih ve 37595 sayılı kararıyla, zararın tazminine hükmedildi.

Kent-Yol üzerinden yapılmış


Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül döneminde, mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, yetki ve sorumluluğu olmadığı halde Şişli kaynaklarının gereksizce harcandığı
tespit edildi. Sayıştay denetçisinin incelenmesine takılan usulsuzlükler, Sayıştay Temyiz Kurulu'nda karara bağlandı. Ürküten rapora göre, kamu kaynaklarının kullanılmasında keyfi işlemler göze çarptı. Eski Başkan Sarıgül'ün, belediye faaliyetleriyle hiç ilgisi olmayan alanlarda ihaleye çıktığı, işlemleri ise belediye iştirakı Kent-Yol A.Ş. üzerinden gerçekleştirdiği görüldü. Bazı hemşeri derneklerinin taleplerinin ilçe dışında yerine getirildiğinden bahsedilen Sayıştay raporunda, Bingöl'de yapılan bir caminin açılışına katılmak için araç kiralandığı, masrafların ise belediye bütçesinden ödendiği bilgileri yer aldı. Raporda, "Şişli Belediyesi tarafından Bingöl ilinde yapılmış olan camiinin açılışına Bingöllüler Derneği üyeleri ile birlikte katılım için 5 gün beklemeli araç kiralama gideri bedelinin bütçeden ödenmiş olması nedeniyle 14.991,00 TL'ye tazmin hükmü verilmiştir" detayı paylaşılırken,
kamunun zarar gördüğünden bahsedildi.

Özel sigorta yapılmış


Yine Sayıştay raporunda çeşitli dernek üyeleri ile özel okul öğretmen ve öğrencilerinin İstanbul dışına yaptıkları ziyaretler ile Erzincan ilinde belediyenin yardım dağıtması amacıyla araç kiralanması ve bedelinin bütçeden karşılanması nedeniyle 145.464,00 TL'nin sorumlulardan tazmin edilmesi istendi. Raporda Şişli Belediyesi'nin araçlarına kasko sigortası yaptırdığına da dikkat çekilerek, kanunlarda kastedilen sigorta türünün özel ve isteğe bağlı sigorta olmayıp, belediyelere ait motorlu araçlara yaptırılması gerekli görülen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olduğu hatırlatıldı. Belediyelerin milli sigorta şirketlerine mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü
olduğu ifade edilen raporda, 61.111.67 TL kamu zararının tazmin edilmesi istendi.


Belediyeye görevlerini hatırlattı


Şişli Belediyesi tarafından şehir dışına düzenlenen turlarla ilgili Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Şişli Belediyesi'ne görevlerini hatırlatan Sayıştay, belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının belediye sınırlarını kapsadığını dile getirdi. Raporda kamu kaynağı kullanan kamu görevlilerinin bu kaynağı mahalli müşterek ihtiyaçlar için ve mevzuata uygun olarak kullanmak zorunda oldukları belirtilerek, "Besni Eğitim Vakfı, Şirvanlılar Derneği, Feriköy Emekliler Derneği, Beşiktaş
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sularbaşı Derneği, Feriköy Kilisesi ile Kayacık Derneği, Mahmut Şevket Paya Cemevi üyeleri ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyelerinin talepleri
doğrultusunda çeşitli illere gezi düzenlenerek bu amaçla araç kiralanması mahalli müşterek bir ihtiyacın karışlanmasına yönelik değildir" bilgisi paylaşıldı.

Memleketini unutmamış


Ayrıca Şişli Belediyesi'nin Mustafa Sarıgül'ün memleketi Erzincan'da yardım dağıtması da rapora yansıdı. Belediyenin şehir dışında bir yere yardım için araç kiralaması gibi bir sorumluluk ve yetkiye sahip olmadığı belirtilerek, "Şişli ilçesi sınırları içinde yaşayan yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olan belediyenin diğer iller için harcama
yapması söz konusu olamaz" uyarısı yapıldı. Raporda belediye tarafından Özel Nilgün Doğan Koleji öğretmen ve öğrencilerinin Anıtkabir ziyareti giderinin ödemesinin de mümkün olmadığı ifade edilerek, "Bu okulun düzenlemiş olduğu gezi giderlerinin kendilerince karşılanması gerekmektedir" denildi.

Türkiye’yi gezmişler!


Antalya ilinde MİTAGED tarafından düzenlenen seminer sırasında belediye personeline Antalya sınırları içindeki tarihi ve turistik yerlerin gezdirilmesi amacıyla 5 günlüğüne araç kiralanması ile yine belediye başkanlık makamı personeli, başkan yardımcıları ve müdürlere yönelik olarak fikir alışverişi amacıyla Silivri Klasis Otelde konaklamalı toplantı düzenlenmesi ve tüm bunların masraflarının belediye bütçesinden karşılanması nedeniyle soumlulara 34.254,98 TL tazmin çıkaran rapor doğrultusunda Sayıştay Savcılığı Şişli Belediyesi'nin temyiz talebinin reddederek, daire kararının tasdiki yönünde görüş bildirdi.

Personele ayrıcalık sağlanamaz

Sayıştay raporunda Antalya'ya yapılan 
turistik gezi ve Silivri Klasis Otel'de 
konaklamalı toplantı düzenlenmesine 
ilişkin ilginç bir ayrıntıya rastlandı. Piyasa
fiyat araştırma tutanağının 
ödeme belgesine eklenmesi gerektiğini 
belirten Sayıştay, ödeme emri ekinde 
piyasa fiyat araştırma tutanağı bulunmadan 
işin bir firmaya yaptırıldığını 
tespit etti. İlgili kanunların 
tanıdığı hakların dışında belediye personeline 
farklı hiçbir yarar sağlanamayacağına 
vurgu yapılan raporda, 
"Belediye personelinin gezisi amacıyla 
araç kiralanması ve yine belediye yönetici 
personeli için konaklamalı toplantı 
gezisi düzenlenmesi 
ve giderlerinin 
belediye 
bütçesinden 
karşılanması 
mevzuat hükümlerine aykırıdır.

Bu nedenle 
1466 sayılı ilamın 22. maddesi ile 
34.254,98 YTL'ye ilişkin olarak verilen 
tazmin hükmünün kabul edilmesine 
karar verilmiştir. Ayrıca Şişli ilçesinde 
yaşayan vatandaşların Başkanlık Makamının 
şifahi emirleri ile, çeşitli illerin 
tarihi turistik yerlerini ziyaret ya da bu 
illerde düzenlenen şenliklere katılmak 
amacıyla otobüs kiralanarak bedelinin 
bütçeden ödenmesi nedeniyle 
2.104.542,30 TL'ye tazmin hükmü 
verilmiştir" denildi.


Emekliler yerine Kent-Yol çalışanları gitmiş


Sayıştay raporunda yoksul emekliler 
için düzenlenen gezilere ilişkin 
ihale ve onay yazılarında ya 
emekliler için ya da ihtiyaç 
sahibi emekli vatandaşlar
için 
bu hizmetin yapıldığı 
belirtilmiş 
olmasına 
rağmen 
bu kişilerin kim oldukları, emekli ya 
da ihtiyaç sahibi olup olmadıkları konusunda 
herhangi bir bilgi ya da belgeye 
rastlanmadığına vurgu 
yapılarak, "İsim listelerinin incelenmesinde, 
aynı soy isimli birden çok 
kişi olduğu, hatta farkı zamanlarda 
gidilen tatillerdeki listelerde aynı kişilerin 
tekrar tekrar yer aldığı ve bazı kişilerin 
ailecek 5-6 kişilik gruplar 
halinde listelerde yer aldığı görülmüştür" 
ifadelerine yer verildi.

Öte yandan her listede mutlaka az da 
olsa belediye personeli ve eşlerinin yer 
aldığı belirtilerek, "15904 nolu ödeme 
emrinde bu durum daha bariz hale gelmekte 
ve 100 kişiye yakın kişinin 
memur, memur çocuğu ya da yakını ile 
belediye ve KENT-YOL işçisi olduğu 
anlaşılmaktadır. Belirtilen mevzuat 
hükümleri tatil amaçlı böyle bir gidere 
izin verecek nitelikte değildir. Belediyeler 
mahalli müşterek ihtiyaçların görülmesi 
amacıyla kurulmuş 
idarelerdir. Vatandaşlardan 
toplanan geliri, ihtiyaç sahibi 
olup olmadığı belli olmayan 
emekli kişilerle memur işçi ya 
da bunların yakınlarının lüks 
tatil giderleri için kullanmak 
mümkün değildir" açıklaması 
yapıldı.


KAYNAK:GAZETE İSTANBUL
Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2015, 09:22

Zeynep Vural

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER