İBB MECLİSİ DAVALIK OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB Meclisi’nin toplantı gün sayısını 5 günden 2 veya 3 güne düşürülmesine ilişkin açıklaması mahkemelik oldu. Meclisin 5 gün toplanması için sundukları önergenin oya sunulmadan reddedilmesine karşı AK Parti Grubu dava açtı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi ise yürütmeyi durdurma kararı verdi

İBB MECLİSİ DAVALIK OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerini kazandıktan sonra temmuz ayında toplanan İBB Meclisi'nde, toplantı gün sayısını 5 günden 2 veya 3 güne düşürülmesine ilişkin açıklaması tartışma yaratmıştı. 8 Temmuz 2019 tarihli oturumda AK Parti grubu, eylül ayında meclisin 5 gün boyunca toplanması için teklif sunmak istemiş ancak meclise başkanlık yapan İmamoğlu, toplantı gün sayısını belirleme yetkisinin mecliste olmadığını belirterek önergeyi oya sunmayarak reddetmişti. AK Parti grubu da bu durumun hukuka aykırı olduğunu savunarak Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Bunun üzerine AK Partili Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya ve AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, eylül ayında yapılacak toplantının 5 gün olmasına içeren önergenin meclis başkanı tarafından oya sunulmadan reddedilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. AK Partili meclis üyeleri, meclisin kaç gün çalışacağına meclisin karar vereceğini meclis başkanının karar organı olan meclisin çalışmasını kısıtlayamayacağını, 2 günlük sürenin 39 ilçe belediyesinin sorunlarının görüşülmesi için yeterli olmayacağını savundular.

Meclisin yetkisi yok

İBB tarafından yapılan savunmada meclisin sadece toplantılarının başlangıç günü belirleme yetkisinin bulunduğu, kaç gün süreceğinin belirlenmesine ilişkin bir yetkisinin bulunmadığı kaydedildi. Dava konusunun kesin ve yürütülmesi gereken bir idari işlem olmadığı, tek başına hüküm ve sonuç doğuramayacağından dava konusu edilemeyeceği, meclisin kısa süreli toplantı yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalı işlemler ya da olumsuz işlemlerin dava konusu edilebileceği belirtildi.

Açık bir düzenleme yok

Dosyayı inceleyen mahkeme, Büyükşehir Belediye Kanunu'nda bir sonraki meclis toplantısının hangi gün yapılacağına meclisin karar vereceğinin hükme bağlandığı, meclis çalışma gün sayısı ile ilgili yasada toplantıların 5 gün geçemeyeceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmekle birlikte toplantıların kaç gün süreceğinin kim tarafından belirleneceği konusunda açık bir düzenleme bulunmadığı kaydedildi.

Önergenin reddi aykırı

Dava konusu olayda meclis toplantısının kaç gün olacağına ilişkin teklifin oylamaya sunulmadan reddedilmesine ilişkin olduğu, toplantıların kaç gün süreceğinin belirlenmesinin, meclis toplantısının yapılacağı güne karar verilmesi yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Meclis toplantılarının kaç gün süreceğinin meclis çalışmaları ile ilgili bir husus olduğu kaydedilerek yasa uyarınca belediye işleri ile ilgili bir konuda belediye meclis üyeleri tarafından verilen önerinin oylamaya sunulmadan reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmedildi. Dava konusu işlemin Eylül ayında yapılacak meclis toplantısına ilişkin ve toplantıdan önceki aşamaya ilişkin olması sebebiyle telafisi imkansız zararlar doğacağı belirtildi. Ve 9 Ağustos 2019 tarihinde dava konusu işlemin yürütülmesi oy çokluğu ile durduruldu. Karar bir üye hakim itiraz etti. İtirazda, kanun hükmünde öngörülen “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve ya imkansız zararlar doğması” şartının gerçekleşmediği belirtilerek davacıların yürütmeyi durdurma istemlerinin reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

İcrası mümkün değil

Karara İBB Başkanlığı tarafından itiraz edildi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi, 5 Eylül 2019 tarihinde aldığı karar ile itirazı reddederek dosyayı mahkemesine iade etti. Hukukçular da bu kararın meclisin kaç gün toplanacağına ilişkin kesin bir hüküm içermediğini, temmuz ayında verilen bir önergenin oylanmamasına ilişkin olduğu için teknik olarak icrasının mümkün olmadığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019, 09:35

Zeynep Vural

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER