İSTANBULLU KİME İNANSIN!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç fazlası olarak nitelediği ve Yenikapı Miting Alanı'na çektirdiği araçları araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporunu açıkladı. Raporda “İhtiyaç fazlası olarak sergilenen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir" denildi. CHP ve İYİ Partili üyelerin şerhinde ise raporun gerçekleri yansıtmadığı belirtildi

İSTANBULLU KİME İNANSIN!

İBB Meclisi'nde, "israf" araçları konusunu araştırmak üzere kurulan komisyon çalışmasını 5 buçuk ayda tamamladı. Komisyonun raporu İBB Meclisi'nin gündemine sunuldu. Raporun "Tespit ve Değerlendirme" başlığı altında, “Başkanlık makamına sorduğumuz sorulara uzun bir süre cevap verilmemiştir. Mecliste konuyu dile getirmemiz neticesinden gecikmeli de olsa cevaben komisyonumuza gönderilen dosya herhangi bir üst yazı olmadan, imzasız ve kaşesiz olarak gönderilmiştir. İkazlarımız neticesinden yeniden düzenlenmiş, imzalanmış ve komisyonumuza ulaştırılmıştır. Bilgi almak amacıyla komisyonumuza davet ettiğimiz bürokratlar engellenmek istenmiş, komisyona gelen ve bilgi veren bürokratlar ise bir süre sonra görevden el çektirilmiştir. Bu ve benzeri durumlar nedeniyle komisyonumuza doğrudan bilgi akışı kısıtlanmıştır” değerlendirmesi yapıldı.

Bedelsiz araçlar sergilendi

Müdürlüklerden gelen cevapların doğrudan komisyona ulaştırılması konusunda yapılan başvurulara bir cevap verilmediği vurgulanan raporda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri kapsamındaki genelge doğrultusunda İBB'nin de araç iadeleri yaptığının tespit edildiğine dikkat çekildi. Raporda, “08.09.2019 tarihinde Yenikapı'daki Miting alanına 731 adet aracın getirildiği belirlenmiş olup komisyonumuzca tespit edilen noktalar; Destek Hizmetleri Müdürü'nün 24.12.2019 tarihinde komisyonumuza verdiği beyanında, bankaların promosyon araç olarak tahsis ettiği ve kiralık olmayan araçların da alana götürülmüş olduğunu ifade etmiştir. Bedelsiz olarak kuruma tahsis edilen bu ve benzeri araçların israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir. İdare tarafından iletilen yazılarda alana çekilen 120 adet aracın müteahhit firmalar tarafından bedelsiz olarak iş denetim kapsamında tahsis edilen ve kiralık olmayan araçlar olduğu belirtilmiştir. İhale şartnameleri kapsamında iş denetiminin sağlanması için kuruma bedelsiz ve iş süresince tahsis edilen bu araçlar için herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir” denildi.

Hizmet araçları da getirildi

Yenikapı'ya çekilen, müteahhit ve promosyon ürünü dışındaki araçların müdürlükler tarafından gönderilen yazılarda da belirtildiği gibi itfaiye, otobüs, kamyon, evde sağlık hizmeti, zabıta hizmetleri gibi belediye hizmetlerinde kullanılan araçların hizmet aracı olduğu, makam aracı olmadığı tespit edilmiştir” denilen raporda, “Yenikapı'ya götürülen araçlardan bir kısmının belediyenin öz malı olan resmi araçlar olduğu tespit edilmiştir. Yenikapı'ya gönderilen araçlardan bir kısmının, alana gönderildikten sonra hizmet ihtiyacına binaen geri çekildiği, ilgili müdürlükler tarafından bir süre daha kullanıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir. İlgili birimlerden gelen cevabi yazılarda toplam 36 adet aracın, makam aracı olduğu ifade edilmiştir. Ancak yapılan incelemede bu araçların Müdürlük hizmetine tahsis edilen ve aktif olarak müdür yardımcısı ve şef pozisyonlarında görev yapan personelin kullandığı hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir. Hizmet kalitesi ve çalışma verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılan bu uygulamanın israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyu yanıltıldı

Yenikapı'ya gönderilen araçların bir kısmının 24 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılan araç kiralama ihaleleri ile kurumlara alındığı ve sonra ihtiyaç fazlası gibi gösterilerek alana gönderildiği ifade edilen raporda, “İhtiyaç fazlası gibi görülüp alana gönderilen bu araçların 23 Haziran seçimleri sonrası neden kiralandığı anlaşılamamıştır. Destek Hizmetleri Müdürü'nün 24.12.2019 tarihli komisyonumuza verdiği beyanında, Yenikapı'ya gönderilip iade edilen araçlardan sonra ilgili birimlerden yoğun bir şekilde araç talepleri geldiği ve bu taleplerin karşılanamadığı ifade edilmiştir. Komisyonumuzca araç ihtiyacı olan bir kurumda ihtiyaç fazlası denilip araçların Yenikapı'ya gönderilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir. 24 Haziran sonrası yapılan araç kiralama ihalelerinde önceki dönemlere göre ciddi fiyat farklılıkları tespit edilmiştir" bilgisi verildi.

İsraf değil hizmet

Raporun sonuç bölümünde ise "Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 08.09.2019 tarihinde Yenikapı Miting alanına gönderilen araçların bir kısmının ihale kapsamında bedelsiz olarak tahsis edilen müteahhit firmalara ait araçlar olduğu, bir kısmının zaten İBB'nin öz malı olduğu, geri kalan kısmının ise İBB'nin çeşitli işlerinde kullanılan hizmet aracı olduğu belirlenmiştir. Hizmet amaçlı olarak kullanılan bu araçların israf olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte beyan edilmesi komisyonumuzca doğru almadığı kanaatine varılmıştır. Komisyonumuzca edinilen bu bilgiler ışığında yukarıda da belirtildiği üzere Yenikapı Meydanı'na, ihtiyaç fazlası olarak götürülen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir"ifadeleri yer aldı.

RAPOR GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

İBB Meclisi Araştırma Komisyonu'nun yayımladığı raporun ardından İBB'den zehir zemberek bir açıklama yapıldı. Açıklamada rapordaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “İBB yönetimi, komisyona her türlü bilgi ve belgeyi sundu. Hizmet araçları iade edilmedi ve iade nedeniyle belediye hizmetleri aksamadı. Ayrıca, Komisyon raporunda iki seçim arasında 517 lüks aracın firmaya iade edildiği, işçilerin promosyon parasıyla lüks araçların alındığı bilgilerine yer verilmedi. CHP Grubu da rapora karşı bir muhalefet şerhi yayınladı” denildi.

517 araç iade edildi

Açıklamada İBB Meclisi Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri tarafından hazırlanan 'Yenikapı Araçlarını Araştırma Komisyonu Muhalefet Şerhi Raporu'na atıfta bulunularak, İSKİ’de geçmişteki 990 araç yerine bu yıl 750 araç kiralanarak 240 araç azaltıldığı belirtildi. CHP'nin şerhinde “Söz konusu 240 aracın yakıt, şoför ve kiralama maliyeti aylık 3 milyon lira ediyor. Bu da binlerce öğrenciye burs, binlerce bebeğe süt anlamına geliyor” denildi. İki seçim arasında AK Parti ve Valilik yönetimindeki İBB’nin 517 lüks makam aracını firmaya iade ettiğine dikkat çeken şerhte, “İBB, hiç yapmadığı bir şeyi yangından mal kaçırır gibi, seçimi kaybedeceğini bildiğinden Grand Sharoke Jeep, Audi A6 ve A4, Passat marka lüks makam araçlarını iade etmiştir. İki seçim arası neden 517 aracı iade edip İSKİ’de 997 araç kiralama kararını alıyorsunuz? İBB’den 1247, İSKİ’den 240, İETT’den 35 araç iade ediliyor ve işler aksamadan devam ediyorsa, bu araçların hizmet için değil birilerini getirip götürmek için kullanıldığı ispat edilmiş olmuyor mu?” bilgisi yer aldı.

Neden lüks araç aldınız?

AK Parti yönetimi döneminde bankalardan promosyon olarak araç alındığının hatırlatıldığı muhalefet şerhinde, “İşçilerin maaş ödemelerini yaptığınız hesaplardan promosyonu neden lüks araç olarak alıyorsunuz? Doğrusu bunu da nakit olarak işçilere pay edip, onların alın terini yine onlara ödemek değil miydi?” diye soruldu. İETT araç ihalesine AK Parti’nin raporunda hiç değinilmediğine dikkat çeken açıklamada, “Komisyonda soru olarak sorduğunuz, ancak hiç değinmediğiniz konulardan biri de İETT. 2 Eylül 2019 tarihli araç ihalesinin iptal nedeni, tekliflerin yüzde 2’lik kasko bedelinin üstünde olması ve 175 olan araç sayısının 35 araç azaltılarak 140’a düşürülmesidir. 30 milyar lira borçla devralınan İBB’de, vatandaşlarca kabul görmüş tasarruf tedbirlerinin arttırılarak devam etmesini öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Zeynep Vural

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER