Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

KAÇAK EŞYA İHBARINA YENİ DÜZENLEME-3

KAÇAK EŞYA İHBARINA YENİ DÜZENLEME-3

Kanunun 3 üncü maddesinin on sekizinci fıkrası kapsamında belirtilen suç unsuru ürünlerin yakalanması halinde ikramiye ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılacak.
         

Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden isteyecek.
             

 Kaçak akaryakıt yakalanması halinde ikramiye ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılacak.
           

Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden isteyecek.
             

İkramiye talep edilmesi durumunda; kaçak eşya ikramiyeleri için gerekli belgeler; Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,  Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli, yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı, kaçak eşya ile ilgili mahkumiyet veya eşyanın müsaderesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği ve yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı ; kaçak silah ve mühimmat ikramiyeleri için gerekli belgeler,


 Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,  Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli, silah-mühimmatın olay tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen değer tespit listelerine göre yetkili birimlerce hazırlanmış değer tespit tutanağı aslı veya onaylı örneği, sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya eşyanın müsaderesine ilişkin kararın UYAP çıktısının onaylı örneği, sahipsiz olarak yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği, yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı, uyuşturucu madde ikramiyeleri için gerekli belgeler:


 Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,  Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli, yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ilk yarı ödemeleri için iddianame ve ikinci yarı ödemeleri için mahkeme kararına esas alınan Ekspertiz Raporu, sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği, sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği, yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ikramiyeleri için gerekli belgeler:  Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,

 Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,  İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri veya bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor,  İl/İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlükleri görevlilerince yasadışı ekim yapılan alanın koordinatlarını ve yüzölçümlerini gösteren belge, sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği, sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği, yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı, bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için gerekli belgeler;

Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,  Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,  Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı, sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği, sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği, yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı, kaçak akaryakıt ikramiyeleri için gerekli belgeler;

 Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,  Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,  Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı, sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği, sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği, yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı ve analiz Raporunun onaylı örneği ile ilgili birimlere başvurulacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi