Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

KAMU KONUTLARININ KİRA BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ

KAMU KONUTLARININ KİRA BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ

KAMU KONUTLARININ KİRA BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ

                 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin belirlenmesine ilişkin 331 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği, 23 aralık 2010 tarih ve 27794 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Yeni tebliğ uyarınca, yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;15/1/2011’den itibaren kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda, 1,10 TL/m2 ; kalorifersiz konutlarda,            1,71 TL/m2 kaloriferli konutlarda, 2,25 TL/m2  kira bedeli alınacak.

           Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum  ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan 0,20 TL/m2, elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından  tahsil edilmesi esas olup; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;  elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,45 TL/m2;  su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,45 TL/m2        elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,92 TL/m2 ve konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında             su kaynaklarından  (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde, 0,23 TL/m2  ilave kira bedeli tahsil edilecek.

               Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 15/1/2011 tarihinden itibaren 0,92 TL/m2  yakıt bedeli tahsil  edilecek. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecekler.

           Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2011 tarihinden itibaren 0,09 TL/m2 tahsil edilecek.

              Yeni Genel Tebliğin 1’inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanacak.

           Yeni düzenleme ile, 31/12/2009 tarihli ve 27449 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  325 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi