Utku Kızıltan

Utku Kızıltan

KAZDAĞLARI KORUMASIZ BIRAKILIYOR

KAZDAĞLARI KORUMASIZ BIRAKILIYOR

Sevgili Haberdar Okuyucuları, Son günlerin konusu Kaz Dağları. Benim
de Çanakkale'li olduğumu bilen bir dost Salih Sönmezışık göndermiş.
Şöyle diyor gönderdiği E-postasında. Mevcut siyasi iktidarın doğal
kaynaklarımızı ve cumhuriyetin kazanımlarını, toplumun yararlarını
hiçe sayarak nasıl talan ettiğini biliyorsunuz. Artık ülkenin tüm
değerleri elden çıkarılarak uygulanan bu talan, günümüzde yıkıma
dönüşmüş durumdadır. İktidar, binlerce örneğini gördüğümüz (maalesef
çoğu kez seyirci kaldığımız) bu yıkımları gerçekleştirirken, gerekli
gördüğü yasal düzenlemeleri gözü kara bir biçimde çok kısa bir sürede
geçekleştirmekte ve yaşama da hemen geçmesi için, özellikle devlet
kadrolarındaki çalışanlar üzerinde siyasi ve idari baskılar
uygulamaktadır. Bu talan düzenlemelerine karşı çıkan,hatta uygulamayı
geciktiren personel ,ya görevden alınarak pasifize ediliyor ya da
sürgüne gönderilerek tehdit ile suskunlaştırılıyor.. Bunun en son ve
en tipik örneğini Çanakkale"de yaşıyoruz. Çanakkale Orman Bölge Müdürü
yıllardır başında bulunduğu kurumu, iktidarın politikalarına alet
etmemiş hatta bazı belediye başkanlarını, neden oldukları orman
suçlarından ötürü mahkemeye verdiği için hedef tahtası haline
getirilmiştir. 2006'dan bu yana tam beş kez görevden alınan Çanakkale
Orman Bölge Müdürü, her atamadan sonra yargı yoluyla görevine dönmüş,
bununla da yetinmemiş, bu sürgünleri gerçekleştiren bakan ve diğer
ilgililer aleyhine açtığı tazminat davalarının hepsini kazanmıştır.
Sözü edilen bölge müdürü son davasını da kazandığı için 12 haziran
seçimlerinden sonra görevine iade edilmiştir. Seçimlerden daha da
güçlenerek çıkan iktidar, Kaz Dağları ormanlarında kendi
politikalarına ters düşen görevlileri yargı kararlarından ötürü
değiştiremeyeceğini anlayınca ÇÖZÜMÜ Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünü
kapatma"da bulmuştur. Evet yanlış okumadınız İktidar ülkemizde
karlılık, verimlilik, yangınları ile savaş dahil, ormanların
korunmasında enerjik bir yönetim anlayışına sahip Çanakkale Bölge
Müdürlüğünü lağvedip bu ormanların yönetimini Balıkesir"e bağlama
kararı almıştır. Bu çok yanlış ve yanlış olduğu kadar çok tehlikeli
bir karardı. Çünkü; Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 18 milyon dekar
alanda görevini sürdürmekte ve bunun % 54'ü ormanlık alandır. Yıllık
üretimi 610.000 M3 olup temmuz sonu itibarı ile gerçekleşme %92 dir.
Bu faaliyetlerinden ötürü orman köylüsüne 8 milyon TL ödenmiş ve yine
temmuz sonu itibarı ile 9.8 milyon kâr"da gözükmektedir. Bu yıl bozuk
ormanların onarımı için 367000 fidan dikilmiştir. Orman ve yangın
emniyet yolları, köprü, sanat yapıları vb. diğer işleri burada
sıralamak mümkün değildir. Ama yangına 1. derecede hassas bölgede
bulunmasına rağmen iyi bir organizasyon ile teknik donanım ve birikim
sonucu en az yanan alana sahip olması, bu bölge müdürlüğünün önemini
daha da arttırmaktadır. Sözgelimi 2010 yılında çıkan yangın sayısı 17
adet, yanan orman alanı ise sadece 34 hektardır. Türkiye'de 27 adet
orman bölge müdürlüğü var. Verimsizlikten dolayı bunun 10 tanesi her
yıl zarar etmektedir. Eğer ormanlarımız gözden çıkartıldığı için,
Ormancılık örgütü küçültülecek ise( ki , yeni bakanlık kuruluşu
nedeniyle, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile Orman
Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü kaldırılmıştır) Çanakkale Orman
Bölge Müdürlüğüne sıra en son gelmelidir. Unutmayalım...
Kazdağları"nın % 79'u bu müdürlük tarafından yönetilmektedir.
Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nün onca işi var iken , 200 km uzaklıktaki
Çanakkale Bölge Müdürlüğü ormanlarını ne denli ve etkin organizasyon
ile koruyup yönetebileceği sorgulanmalıdır. Dahası burada görev yapan
1141 adet çalışanın geleceği ve yaşam planları göz ardı edilmektedir.
Kısacası salt bir kişiden intikam almak için ormanlarımızın ve
çalışanların geleceğini doğrudan etkileyecek bu akıl dışı karardan
vazgeçilmelidir diyor dostumuz. Görüyorsunuz bu değerlerimiz nasıl yok
ediliyor. Siz ne dersiniz bu duruma...Böyle yönetime. Sağlıklı kalmanız
dileklerimle.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Utku Kızıltan Arşivi