Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARINADESTEK-1

MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARINADESTEK-1

 Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipmanları alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsayan 2012/57 Tebliğ no.lu yeni “KIRSAL KALKINMAYATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VEEKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ” 1 ağustos 2012 tarih ve28371 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi 
     Yeni Tebliğ, 18/4/2006tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, Kırsal Kalkınma Planı ve 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmış bulunuyor
       Tebliğde geçen; “Başvuru” kelimesi ; Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı, “Elektronik Ödeme tablosu” deyimi, İl Müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak,doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listelerini, “ Genel müdürlük” Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, “ Hibe sözleşmesi”  Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya Valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi, “İl müdürlüğü” İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü, “ İl proje yürütme birimi” İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyebilirimi, “Mal alımları” Bireysel sulama makine, ekipman ve malzeme alımlarını, “Program”  Tebliğ kapsamında yürütülecek kolan Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını, “Referans fiyat” Referans fiyat komisyonu tarafından bireysel sulama makine ekipman grupları için belirlenen fiyatı, “Referans fiyat komisyonu” Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu, “Uygulama sözleşmesi” Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi, “ Veri Tabanı” Genel Müdürlük veri taban sorumlusu tarafından hazırlanan ve takip edilen, İl müdürlükleri tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi,“ Yatırımcı”  Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri ve “ Yüklenici” Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları ifade ediyor.

                  Program tarla içi damla sulama sistemi kurulması,tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, güneş enerjili sulama sistemleri kurulması, trafo uyarı sistemleri kurulması, ön ödemeli kartlı su sayaçları alınması ve manuel çalışan basınçlı sulama tesislerinin otomasyona dönüştürülmesi olmak üzere 10 adet yatırım konusunu kapsıyor.

               Program , tüm illerde uygulanacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi