Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ-4

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ-4

  “Ticaret Sicil No” Kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu seçilmesi durumunda, ticaret sicil numarası veya sanayi sicil numarasından en az birinin yazılması zorunlu bulunuyor.
   “Sanayi Sicil No” Kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu var ise ticaret sicil numarası veya sanayi sicil numarasından en az birinin yazılması zorunlu.
   “Bağlı Bulunduğu Oda ve Oda Sicil Numarası” Bir mükellefin birden fazla odaya üye olabileceği düşüncesiyle oda çeşitlerinin yanına check-box kutucuğu konularak "Üye Kaydı Var" yazılıyor.
         
   Bağlı olunan oda var ise oda çeşidinin yanındaki check-box'a çentik atılarak yanındaki alanda bağlı olunan odanın adı seçilecek ve "Oda Sicil Numarası" alanına oda sicil numarası yazılacak. Birden fazla odaya kayıtlı olunması durumunda, her oda için aynı işlem yapılacak. İşaretlenen oda türüne ait oda adının seçilmesi ve oda sicil numarasının yazılması zorunlu. "Diğer" seçeneğinin "Üye Kaydı Var" kutucuğuna çentik atılması durumunda oda adının manuel olarak yazılması gerekecek. ("Diğer" alanına yazılacak odalar özel kanunla kurulmuş (Tabipler Odası, Baro v.b. gibi) odalardır.)
   
      “Oda Sicil No” Bağlı olunan oda çeşidinin yanındaki check-box' a çentik atılarak yanındaki alana bağlı olunan odanın adı, "Oda Sicil Numarası" alanına da oda sicil numarası yazılacak. "Üye Kaydı Var" olarak işaretlenen oda türüne ait "Oda Adı" ve "Oda Sicil Numarası" alanlarının doldurulması zorunlu.
     
   “Ücretli Sayısı”  Bildirimin düzenlendiği yılın 01-31 Mart tarihleri arasında çalıştırılan, 16 yaş üzeri ücretli, 16 yaş altı ücretli, 16 yaş üzeri ücretli (Engelli/Özürlü), 16 yaş altı ücretli (Engelli/Özürlü) kriterleri ile bu kriterlerdeki kadın ve erkek sayısı ayrı ayrı yazılacak.
     
    “Elektrik Abonelik Bilgileri” İşyerine ait elektrik abone numarası yazıacak. Birden fazla aboneliği olması durumunda 3 taneye kadar yazılabilecek.
          İş yerinin elektrik abonelik bilgisi alanında, 1. satırdan başlayarak elektrik dağıtım firması listeden seçilecek. Listede olmayan bir elektrik dağıtım firması olması durumunda "Diğer" seçeneği seçilerek açılan yeni alana elektrik dağıtım firmasının adı manuel olarak yazılacak. "Elektrik Abone No" alanına, işletmeye ait elektrik abone numarası yazılacak (Abone numarası bazı dağıtım şirketlerinde "hizmet no" veya "sözleşme no" olarak da geçebilir). Elektrik abonelik bilgilerinde işletmeye giren elektriğin en son geçtiği elektrik sayacı bilgileri esas alınacak. Aynı işletmeye ait birden fazla abone numarası varsa firma unvanı seçilir ve elektrik abone numarası yazılacak (3 aboneliğe kadar yazılabilir). İşletmede elektrik kullanılmıyorsa boş geçilebilecek.
     
   “Doğalgaz Abonelik Bilgileri” İşyerine ait doğalgaz abone numarası yazılır. Birden fazla aboneliği olması durumunda 3 taneye kadar yazılabilecek. İş yerinin doğalgaz abonelik bilgisi alanında, 1. satırdan başlayarak doğalgaz dağıtım firması listeden seçilecek. Listede olmayan bir doğalgaz dağıtım firması olması durumunda "Diğer" seçeneği seçilerek açılan yeni alana doğalgaz dağıtım firmasının adı manuel olarak yazılacak. Doğalgaz abone no alanına, işletmeye ait doğalgaz abone numarası yazılacak (Abone numarası bazı dağıtım şirketlerinde "hizmet no" veya "sözleşme no" olarak da geçebilir). Doğalgaz abonelik bilgilerinde işletmeye giren elektriğin en son geçtiği doğalgaz sayacı bilgileri esas alınacak. Aynı işletmeye ait birden fazla abone numarası varsa firma unvanı seçilecek ve doğalgaz abone numarası yazılacak (3 aboneliğe kadar yazılabilir). İşletmede doğalgaz kullanılmıyorsa boş geçilebilecek.
       
   “Faaliyet Kodu ve Brüt Satışlar/Gayrisafi Hasılat” Bu tabloda, işletme veya şubesine ait en az bir faaliyet kodunun belirlenmesi zorunlu. Birden fazla faaliyet varsa 6 (Altı) faaliyete kadar belirlenebilecek. Bu durumda faaliyet kodu sıralaması, işletmenin ilgili faaliyetindeki Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılatına göre büyükten küçüğe yapılacak. Faaliyet kodu girilince takip eden alana geçmeden önce "KONTROL ET" yazısına tıklanarak girilen faaliyet kodunun NaceRev2_Altılı Ekonomik faaliyet sınıflamasında yer alan faaliyetlerden olup olmadığı kontrol ettirilerek doğru ise o faaliyete ait Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat bilgisi girişi yapılacak. (Faaliyet kodu girişi yapılıp "KONTROL ET" butonu işaretlendiğinde faaliyet koduna ait faaliyet tanımı ekranda gösterilecek. Bu tanımın işletmede yapılan faaliyete uygun olduğunun kontrol edilmesi gerekir.)
   
    Faaliyet kodunu sitemizdeki Mükellef Bilgileri Bildirimi için hazırlanan sayfamızda bulunan NACE (Faaliyet Kodu) Sözlüğünden veya Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının  “ http: // tuikapp.tuik.gov.  tr /DIESS  / GenelAramaSayfasiGetirAction.do” adresinden faydalanılabilecek..
       
   Faaliyet kodu yazılmış olan satıra karşılık gelmek üzere o faaliyete ait "Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat" alanına ilgili bilgi yazılacak. Eğer işletme Mükellef Bilgileri Bildiriminin düzenlendiği yıl kurulmuş ise içinde bulunulan yılda alınan bildirim için bu bilgi olmayacak. Kazancın olmaması durumunda bu alana 0 (sıfır) yazılacak. Altıdan fazla faaliyet varsa (6 faaliyetten sonraki faaliyetlerin) geri kalan faaliyetlerine ait Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılatlar toplanarak "Diğer Faaliyetlere ait Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat" alanına yazılacak. Burada Brüt satışlar alanı bilanço esasına tabi olanlar için; gayrisafi hasılat alanı ise işletme hesabına veya serbest meslek kazanç defterine tabi olanlar için ifade edilmiştir.) Mükelleflerin mağdur olmaması için bu bilgileri önceden belirlemelerinde yarar bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi