İlyas Öztekin

İlyas Öztekin

ORTA OYUNU

ORTA OYUNU

Yıllardır ülkemiz üzerinde ABD emperyalizminin çirkin oyunlarını seyrediyoruz. Son on yıldır sahneye konulan ise geçmiştekilerden çok farklı.
ABD’nin gelmiş geçmiş en akıllı başkanı olan Obama diğer başkanlar gibi şiddet kullanarak ülkelerde rejim değişikliğine gitmek, dünyada nefret ve ABD düşmanlığı körüklemek yerine yer altı ve yerüstü kaynaklarına göz diktiği kendisine bağımlı hale getirmek istediği ülkeleri içerden kurduğu ortaklıklarla işbirlikçilerle yıkma yolunu seçmiştir.

Özellikle orta doğuda ve Kuzey Afrika da ki enerji kaynaklarına el koymak için bu ülkelerdeki insanların inançlarını bağlılıklarını etnik ve dinsel yapılarını baskıcı siyasal rejimlerini bağnazlıklarını cehaletini kullanarak o ülke halkının dikkatini çekecek bölünmeye parçalanmaya yol açacak ortak değerleriyle oynayıp ülkelerdeki siyasal rejimleri değiştirmiş ve enerji kaynaklarına el koymuştur.
Adına Arap baharı dediği bu kaleleri içten yıkma sisteminin son halkası Türkiye’dir. Ancak Türkiye bu ülkelerin hiç birine benzememektedir. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin demokrasi geleneği yıkılmadan bu ülkede emperyalist emeller gerçekleştirilemezdi. ABD’li toplum mühendisleri Türkiye için farklı bir bahar(!) geliştirdiler.
İçerdeki işbirlikçileri ile önce Atatürk’ü halka unutturmaya çalıştılar. Sonra toplumun en hassas olduğu din mezhep ve etnik yapı üzerinde oynayarak yüz yıldır birlikte yaşayan birbirinin etnik yapısını mezhebini inançlarını sorgulamayan toplumu ayrıştırdılar.

Dünya kamuoyu önünde Türkiye de ki teröre karşıymış gibi görünürken içerde terörü desteklemiş korumuş kollamış ve bu gün ülke yönetimine ortak hale getirmiş bölünme pazarlığı için ayni masa etrafına oturtmuşlardır.
Tüm bunları yaparken ABD emperyalizminin içteki uzantılarıyla oynadıkları bu çirkin oyunu halkın gözünden kaçırma taktiklerini en iyi şekilde uygulamışlardır.
Dünya da ABD emperyalizminin en yakın müttefiki İsrail’dir. ABD Türkiye ve İsrail ayrılmaz stratejik ortaktır. Türkiye de İsrail’e karşı her dönemde antipati duyulur.
On yıldır ülke halkını, ABD’nin malikâne tahsis edip koruyup kolladığı adamı kullanarak dinle imanla aldattılar.

Çok sıkıştıklarında İsrail’le kapalı kapılar arkasında dost halkın önünde düşman göründüler. Seçim öncesinde oy için İsrail’e wan münit peşrevi çekenler şimdi PKK ile masaya oturmayı halka anlatamadıkları için Siyonizm nutukları atıyorlar. Bu danışıklı dövüşte bu sahnelenen tuluatta ayni oyuncular gündem değiştirmek için bakın neler söylüyorlar.
Erdoğan; Siyonizm insanlık dışı suç olarak görülmelidir derken.’’ABD dışişleri bakanı John Kerry; bu itiraz edilebilir bir söylemdir. Ayni fikirde değiliz diyor.
Aslında orta doğuyu Kuzey Afrika’yı birlikte değiştiren müşterek ortaklar Türkiye de sahneledikleri oyunda yalnızca replikleri değiştirmektedirler. Oyunun kitleler üzerinde nasıl etki edeceğini toplumu gündemdeki asıl sorundan nasıl uzaklaştıracağını çoktan hesap etmişlerdir.

İşbirlikçilerin oyunları bunlarla sınırlı değil. İskilipli Atıf hoca hocalar Çanakkale şehitleri Balıkesir de Seyit onbaşı Van da ki Muş’taki Edirne’deki Konya’daki insanların dini inançları kullanılarak yüz yıl önceki rivayetler uydurma hikâyelerle İmralı mektuplarının toplum üzerindeki etkisi yok edilmeye insanların bir kere daha inançları alet edilerek uyutulması yoluna gidiliyor.
Umarım artık Tarsus’ da ki yedi uyuyanlar menkıbesi tersine döner ve yıllardır uyuyanlar mağaradan çıkıp bir gün sokaklara dökülür.

Önceki ve Sonraki Yazılar
İlyas Öztekin Arşivi