Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYONMERKEZLERİNE YENİ DÜZENLEME-4

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYONMERKEZLERİNE YENİ DÜZENLEME-4

Uzmanların Görevleri  
          Merkezde görevli psikolog ;  BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği ve  BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapacak.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli materyali hazırlayacak ve/veya temin edecek.  Merkezin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını merkezde uygulanan destek eğitim programına göre hazırlayacak, uygulayacak ve bu programın uygulanmasında özel eğitim ve rehabilitasyon personeline rehberlik edecek.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin ilgi alanları, yetenekleri, yeterlilikleri ve iletişim örüntüleri gibi özelliklerini tanımalarına, kendileri ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmalarına, temel problem çözme stratejilerini geliştirmelerine, çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmalarına, daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, ders dışı etkinliklere katılıma özendirilmelerine; kendileri, çevreleri ve eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini çözebilmelerine yönelik psikolojik destek/danışma hizmetlerini planlayacak ve yürütecek.  Gerektiğinde özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri tanımaya yönelik, rehberlik ve psikolojik danışma biriminde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlayacak, geliştirecek ve uygulayacak.  Gerektiğinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yaşadıkları problem ve güçlüklerin çözümünde diğer özel öğretim ve rehabilitasyon personeli, bireyin anne ve babasıyla iş birliği içinde çalışmalar geliştirecek ve yürütecek.  Gerektiğinde kaynaştırma öğrencilerinin devam ettikleri okul rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleriyle iş birliği yapacak ve çalışmaları planlayacak. Gerektiğinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireyselleştirilmiş eğitim programları hakkında alanına uygun değerlendirme ve önerilerde bulunacak.  Eğitim alan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin anne veya babalarına yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve gerektiğinde terapi hizmetlerini yürütecek.  Gerektiğinde anne ve babaları psikolojik yardım alabilecekleri kurum ya da kuruluşlara yönlendirecek.  Eğitim alan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin kardeşlerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını yürütecek.  Merkez personeline yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve destek çalışmalarını planlayacak ve yürütecek.  Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alacak ve uygulamaya katılacak. Ailelere, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, sınıf öğretmenlerine ve diğer merkez personeline yönelik hizmet alanına uygun, toplantı, konferans ve seminer gibi hizmet içi eğitim planı hazırlayacak ve uygulayacak.  Alanıyla ilgili araştırmalar yapacak ya da yapılan araştırmalara katılarak sonuçları önerileriyle birlikte ilgililere iletecek.  Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle ilgili bilimsel gelişmeleri izleyacak, plan ve uygulamalarında bu gelişmelerden yararlanacak.
            Merkezde psikologun görevlendirilememesi hâlinde rehber öğretmen psikologun yürüttüğü görevleri yapacak. Rehber öğretmene gerektiğinde haftada on saati geçmemek üzere Kurulca belirlenen esaslar doğrultusunda destek eğitimi görevi de verilebilecek.
             Okul öncesi öğretmeni ; BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği ve  BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapacak.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli materyali hazırlayacak ve/veya temin edecek.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerini çeşitli ölçek ve kontrol listeleri kullanarak özel eğitim öğretmenleri ile iş birliği içinde izleyecek ve değerlendirecek.  Eğitsel değerlendirme ve tanılamaya bağlı olarak özel eğitim verilecek bireylerin ilgi ve gereksinimlerine göre eğitim programlarının hazırlanmasında iş birliği yapacak ve uygulayacak.  Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında, ailelere çocuklarının gelişim özelliklerini tanıtacak ve gelişimlerini destekleyici çalışmalar için bilgi verecek.  Görev tanımında belirtilen diğer görevleri yapacak.
            Merkezde görevli dil ve konuşma bozuklukları uzmanı/dil ve konuşma terapisti/dil ve konuşma pataloğu/odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği ve  BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapacak.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli materyali hazırlayacak ve/veya temin edecek.  Dil, konuşma, ses, işitme, yutma, okuma-yazma, bilişsel yetersizliğe bağlı iletişim bozuklukları gibi bozuklukları değerlendirecek ve değerlendirme raporu hazırlayacak.  Dil, konuşma, ses, işitme, yutma, okuma-yazma, bilişsel yetersizliğe bağlı iletişim bozuklukları gibi bozukluklar için akademik becerilerin öğretimi dışında kalan terapi programını hazırlayacak ve uygulayacak.  Dil ve konuşma güçlüğü olan bireylerin ailelerin eğitimi çalışmalarında yer alacak ve uygulamalara katılacak.  Dil ve konuşma güçlükleri alanında kendi kurumunca düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev alacak.  Başka bir okul veya kurumdan eğitim alarak merkeze devam eden bireylerin öğretmenlerine gerektiğinde bireyin özellikleri ve özel eğitim hakkında danışmanlık yapacak. Merkeze devam eden bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzmanlarla/öğretmenlerle eşgüdümlü çalışacak.  Görev tanımında belirtilen diğer görevleri yapacak.
            Merkezde görevli odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı/eğitim odyoloğu ; BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği ve BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapacak.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli materyali hazırlayacak ve/veya temin edecek.    İşitme kaybı olan bireyleri değerlendirecek, alanına uygun program hazırlayacak ve uygulayacak.  İşitme kaybı olan bireylerin gelişimlerini takip ederek kaydedecek.  Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili çalışmalarda yer alacak ve uygulamaya katılacak.  Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında kendi kurumunca düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev alacak.  Merkez müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapacak.  Alanı ile ilgili konularda broşür, kitapçık hazırlama çalışmalarına katılacak.  Başka bir okul veya kurumdan eğitim alarak merkeze devam eden bireylerin öğretmenlerine gerektiğinde bireyin özellikleri ve özel eğitim hakkında danışmanlık yapacak.  Merkeze devam eden bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzmanlarla/öğretmenlerle eşgüdümlü çalışacak.
            Merkezde görevli fizyoterapist ; BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği ve  BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapacak.  Bireylerin performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlayacak ve/veya temin edilmesini sağlayacak.  Bireylerin ortez ya da yardımcı cihazının tayininde bireyi ve aileyi bilgilendirecek.  Fiziksel rehabilitasyona alınan engelli bireylerdeki gelişimleri takip edecek ve gelişim raporu hazırlayacak.  Bireyin gelişen aşamalarından ve doktor kontrollerinden müdürü ile aileyi bilgilendirecek.  Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alacak ve uygulamaya katılacak.  Alanı ile ilgili konularda personelin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulamasında görev alacak.
            Yeni Yönetmelikte görevleri belirtilmeyenler; genel müdürün, merkez müdürünün ve müdür yardımcılarının, personelin görev alanı ile ilgili vereceği görevleri yapacaklar.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi