Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

PET SHOPLARA YENİ DÜZENLEME-3

PET SHOPLARA YENİ DÜZENLEME-3


Yeni düzenleme kapsamında çalışma izni verilmesi için iş yerlerinde asgari teknik ve sağlık şartlarının bulunması zorunlu. Buna göre, iş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamayacak. İş yeri zemini ve duvarları kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen su geçirmez açık renkli fayans, mermer veya benzeri bir malzeme ile kaplanacak. İş yeri zemini eğimli olacak ve zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulundurulacak.  İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulundurulacak.              
Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeneği bulundurulacak.  Hayvanları rahatsız edecek kadar güçlü veya yetersiz aydınlatma ile hayvanları doğrudan etkileyecek ışıklandırma yapılamayacak.İş yerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılacak.İş yerinin havasını, iklim, hayvan sayısı ve hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulundurulacak.Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılacakİş yeri, hastalık yapan mikroorganizmalara ve parazitlere karşı haftada bir olmak üzere, hastalık şüphesi durumu ile gerekli görülen zamanlarda da dezenfekte edilecek.Her kafeste barındırılan hayvan türüne uygun yemlik, suluk ve altlık bulundurulacak. Kafes, suluk ve yemlik gibi malzemeler her gün ve her hayvan değişiminden önce temizlenip dezenfekte edilecek. Altlıklar her gün, gerekli durumlarda daha sık ve hayvan değişimlerinde mutlaka değiştirilir ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilecek.Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri, Bakanlıkça belirlenecekHayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi ve barındırılması sağlanacakİş yerlerinde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulacak. Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamayacak.İş yerlerinde bulunan hayvanların, türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler, hayvanın tutulduğu ünite ya da kafes üzerine asılacak.İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacak..Temizlik artıkları, kullanılmış altlıklar ve dışkılar, dayanıklı, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içinde muhafaza edilecek ve işyeri dışına bırakılamayacak..İş yerinde ölen hayvanlar, işyeri veteriner hekimine bildirilecek. Ölen hayvanlar tıbbi atık torbalarına konularak, uygun şartlarda muhafaza edilip, usulüne uygun şekilde bertaraf edilecek..Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, veteriner hekim durumu en ivedi şekilde resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlü bulunuyor.Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, salgın hayvan hastalığı şüphesi durumunda il veya ilçe müdürlükleri tarafından sahiplerinin sorumluluğunda karantinaya aldırılacak. Karantina süresince yapılan her türlü masraflar işyeri sahibine ait olacak.               
İş yerlerinde ürün satışı yapılacak ise, ürünler zeminden en az 10 cm yükseklikte, hayvanların temas edemeyeceği, kolay temizlenebilir raflarda satışa sunulacak.      
  İş yerlerinde hasta, yaralı veya sakat hayvanlar ayrı bir bölümde barındırılacak.Altlık malzemesi, kuru, emici özellikte ve tozsuz olacak.İş yerinde, Bakanlıkça satışına izin verilen veteriner sağlık ürünleri bulundurulabilecek. İş yerleri, bu ürünlerin bulunması ile ilgili usul ve esaslara uymak zorundaİş yeri sahibi, iş yerine bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaktan sorumlu olacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi