Bahçeli seçim beyannamesini açıkladı

Bahçeli seçim beyannamesini açıkladı
"İktidara geldiğimizde 2019 yılı sonunda kişi başına düşen milli gelir 19 bin lira olacak." diyen Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın ilham kaynağının MHP olduğunu söyledi. MHP lideri Bahçeli konuşmasının ardından MHP’ye yeni katılan üyeleri bir bir kürsüye dave

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anadolu Gösteri Merkezi'nde 14:50'de kürsüye geldi. Bahçeli, seçim beyannamesi konuşmasını 17:05'te tamamladı. "İktidara geldiğimizde 2019 yılı sonunda kişi başına düşen milli gelir 19 bin lira olacak." diyen Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın ilham kaynağının MHP olduğunu söyledi. MHP lideri Bahçeli konuşmasının ardından MHP’ye yeni katılan üyeleri bir bir kürsüye davet etti. MHP’ye katılanlar arasında, futbol sahalarından tanınan sürpriz bir isim de vardı. Kariyerinde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da da oynamış olan Saffet Sancaklı MHP’ye katıldı. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:


Seçim beyannamemiz puslu yollarda pusula görevi görecektir. Aynı ufka odaklanarak, el ele MHP’nin iktidarını birlikte inşa edeceğiz.

BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİK

MHP bugünlere kolay gelmedi. Önüne ardı ardına çıkarılan engelleri bir çırpıda aşmadı. Başkaları hiç olmayan mesafeler üç hilal için hep vardı.

Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar. Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı .

KATİL, KOVBOY DEDİLER

Bunlar bizim 42 yıllık mazimizin özetidir. Acı da olsa gerçeklerdir. Üzerimize kinlerini kusanlar, ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, kovboy, mafya bozuntusu diyen sonra da dönüp sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar hiç peşini bırakmayacaktır.

MHP’nin şanlı geçmişinin bizlere tek başına iktidar görevi yüklediğini hatırlamak lazımdır.

ZAFERE ÇİÇEKLİ YOLLARDAN GİDİLMEZ

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmediğini en bilen sizlersiniz. Gündüz kandilini hazırlamayanın gece karanlığına mahkum olacağının farkındasınız.

Düşmeyeceğiz, beklemeyeceğiz, atalet göstermeyeceğiz. Bugünden özenle iktidar hamurunu mayalayacağız ve yoğuracağız.
Terörün kökü kazınacaktır. Terörle müzakere değil mücadele edilecek.

Güvenlik birimlerinin yönettiğini mücadelenin yanı sıra sosyal, ekonomik unsurları da kapsayan bir strateji uygulamaya konulacaktır. Bunun için gerekli mali destek süratle sağlanacaktır.

 GAP projesi en öncelikli stratejik yatırım olarak ele alınacaktır. Teröre destek sağlayan ülkelere karşı etkili ve sonuç alıcı her türlü önlem hayata geçirilecektir.

AF OLMAYACAK

Hiçbir şekilde genel, siyasi ya da özel af gündeme gelmeyecek. İmralı’daki terörist başının örgütü yönetmesi önlenecektir.

 DIŞ POLİTİKA HEDEFLERİ


Türk dünyası dış politikamızın öncelikli alanı olacaktır. Orta Asya, Kafkasya ve Balkan ülkeleri ile ilişkiler geliştirilecektir.  İki milletli ve iki devletli bir ortak yapılanma Kıbrıs politikamızın temeli olacaktır.

ABD ile ilişkiler ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutuyla her iki tarafında çıkarına hizmet edecek şekilde eşitlik temelinde yürütülecektir. Irak toprakları Türkiye için güvenlik tehdidi olmaktan çıkarılacak

 YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI


MHP’nin milli ve demokratik anayasa çalışmaları açıktır. Anayasanın mümkün olabilecek en geniş uzlaşı temelinde hazırlanması zorunludur. Yeni bir anayasa yapılmasında öncelikli gördüğü temel hedefler şunlardır:

Temiz görüşün hakim kılındığı,  Temel hak ve özgürlükleri teminat altına alması Anayasanın ilk üç maddesinde yerini bulan esaslara saygı ve riayet çerçevesinde vatandaşlarımızın aynı milletin ferdi olmaktan gurur duyacağı toplumsal uzlaşmanın sağlanması hedeftir. MHP cumhuriyetin temel nitelikleri gibi değerleri vazgeçilmez olarak kabul eden ve bunların uzlaşma adı altında tartışılmasını reddeder.

Türkçe dışındaki dillere resmi statü kazandırılarak yapay azınlık kazandırılmasına, Türk milleti kavramı yerine ikame edilmeye çalışılmasını asla tartışma konusu yapmayacaktır.

YILLIK YÜZDE 7 BÜYÜME

Ekonomideki hedef ve politikaların esasları ise şunlardır: İstihdam dostu, sürdürebilir bir büyüme ortamını tesis etmek ve gelir dağılımını daha adil hale getirmek. 4 yıllık ekonomi programı ile yıllık ortalama yüzde 7 büyüme gerçekleştirilecektir. Kamu kesiminin mali piyasalar üzerindeki ağırlığı hafifletilecek.  Piyasanın derin olmaması dikkate alınarak kısa dönemde kurlarda aşırı dalgalanmalara müdahale edilecektir.

Harcamalarda israf ve verimsizliğin önüne geçilecektir. Adaletli bir vergi sistemi tesis edilecektir. Kayıtdışılıkla etkin mücadele gerçekleştirilecektir. Sermayenin tabana yayılması temel hedefimizdir.

Daha fazla küçük ve orta ölçekli yatırımcının sisteme girmesi sağlanacaktır. Ziraat Bankası yeniden yapılandırılarak kamu bankası olarak kalacaktır. İhracat Teşvik sistemi yeniden gözden geçirilecektir.

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına Türkiye’yi cazip kılmak için gerekli kolaylık sağlanacaktır ancak milli güvenliği olumsuz etkileyecek şekilde hakim konuma gelmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. Bürokratik işlemleri basitleştiren tek durak iş merkezleri kurulacaktır. Özelleştirmede öncelik halka arz yoluyla olacaktır. Özelleştirmelerde şeffaflık ilkesi tam anlamıyla uygulanacaktır.

 Yatırım, teknoloji transferlerinde istihdam artışının yaratılması sağlanacaktır. Köprü, otoyol ve barajlar gibi kamuya ait tesisler özelleştirilmeyecektir. KİT’ler tek bir portföyde toplanacaktır.


YENİ BAKANLIKLAR KURULACAK


Ekonomi Bakanlığı kurulacaktır. Bilgi toplumuna geçişin her türlü altyapısının oluşturulması amacıyla bilim, teknoloji ve iletişim bakanlığı kurulacaktır. Kamu ihalelerinden alınacak pay ile AR-GE fonu oluşturulacaktır.

Bilim ve teknolojide kurumsal kapasite gerçekleştirilecektir. Yerel kaynakları harekete geçiren, ileri teknoloji kullanan, verimlilik artışı sağlayan bir sanayi oluşturulacaktır.

 

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI KALDIRILACAK


Eğitim dili Türkçe olacak ve Türkçe dışında başka bir dilde eğitim yapılmayacaktır. Üniversite giriş sınavı kaldırılacaktır.

 300 TL YOKSUL AİLEYE ÖDEME YAPILACAK


Yoksulluk ve işsizlikle mücadele kapsamında her yıl ortalama 700 bin kişiye iş yaratılacak. Her aileden bir kişiye iş yaratılacak. 300 TL aileye yardım uygulaması başlayacak. Bu ödeme öncelikle ev hanımlarına yapılacak.

 

825 TL ASGARİ ÜCRET


Asgari ücret yükseltilecek. 2011 yılı itibariyle 825 TL olacak en asgari ücret

 HİLAL KART DAĞITILACAK

Hilal Kart ismiyle aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir harcama kartı verilecek. Destek ödeme tutarları bu karta yüklenecek. BU kartlar sadece ikamet edilen mahalledeki esnaftan yapılacak. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından yapılan yardımlar arttırılacak.

KONUT YARDIMI YAPILACAK

Kamuya ait atıl arazilerden kullanılabilir olanları işsiz vatandaşa tahsis edilecek. Yoksullaşma riski bulunan kesimlere destek projeleri uygulamaya konulacaktır. Yoksula konut yardımı yapılacak, yapılamazsa konutun kirası ödenecek.

Yoksullara yönelik bireysel ya da toplu konut yardımlarında belediye harç ve vergileri kaldırılacak. Yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi sağlanacak. Yaşlılara günlük yaşamını sürdürebilmesi için çağdaş standartlarda bakım hizmeti sunulacaktır. Bakıcı-refakatçi sistemi geliştirilecektir.

Yaşlısına bakmakla yükümlü olan muhtaç durumdaki ailelere yaşlısını koruyup kollaması için sosyal bakım yardımı ödemesi yapılacaktır. Çalışanların ücretlerini sadece enflasyon oranındaki artışa göre değil ekonomik büyümeden pay alacak şekilde düzenlenecektir.

 ASGARİ ÜCRETLİDEN VERGİ ALINMAYACAK

Asgari ücretliden vergi alınmayacaktır. Tüm çalışanların vergilerinde asgari ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacaktır.  4B ya da 4C’linin tamamı kadrolu olacak. Kadrolu olmayan sözleşme ve geçici çalışan öğretmenler daimi kadroya alınacaktır.

 EMEKLİLERE KIŞ YARDIMI

Emeklilere her yıl bir defa Eylül’de kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş ödeme yapılacak. Ekonomik büyümenin sağladığı refah artışıda emekli aylıklarına yansıyacaktır

 Tarımsal destekler kademeli olarak gayri safi milli hasılanın yüzde 1,5’u seviyesine çıkacaktır. Besi hayvancılığı için bütçeden yapılacak destek ödemeleri yüzde 50 arttırılacaktır. Orta ve büyük ölçekte üretim yapan çiftçilerin kullandığı ÖTV ve KDV yüzde 50 oranında düşürülecektir.  Çiftçilere daha ucuz elektrik temin edilecek. Mayınlı araziler mayından arındırılıp yoksul çiftçilere dağıtılacaktır.

İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerinin aylıkları brüt asgari ücret düzeyine yükseltilecek

Köy ve mahalle muhtarlarının maaşı asgari ücret düzeyinde olacak

HASTA, HASTANE VE HEKİM SEÇECEK

Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına alınacak

Tüm vatandaşlar hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacak

YATIRIM YAPANA VERGİ İNDİRİMİ

Yatırım yapanlara vergi indirimi ya da kolaylıklarını içeren bir program uygulanacaktır

Teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek alanlara yatırım yapanlara her türlü destek verilecektir

İstihdam üzerindeki vergi yükü azaltılacak

Vergisini zamanında ödeyenlere vergi indirimi sağlanacak

İletişim vergisi kademeli olarak kaldırılacaktır

KAYNAĞIMIZ HAYALİ DEĞİL

Kaynak bulma konusunda göstereceğimiz teminat da afaki ve hayali değildir

Sözümüz milliyetçi hareket sözüdür

Programlarımızın kaynağı da ayrıntılı olarak hesaplanmıştır

Bütün bunların maliyetini de 73 milyar 570 milyon Türk lirası olarak öngörmekteyiz.

 


 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.