Seçmenin 'derin endişe' koalisyonu

Seçmenin 'derin endişe' koalisyonu
Araştırmada 'Özel hayatına müdahale' endişesi taşıyan kitle mercek altına alındı. Sonuç bilinen doğruları yerlebir edecek nitelikte. Öyle ki, Türkiye'nin geleceğinden endişe duyanların yüzde 13'ü AK Partili, yüzde 52'si CHP'li, yüzde 11.4'ü ise MHP'li. E

Araştırmada 'Özel hayatına müdahale' endişesi taşıyan kitle mercek altına alındı. Sonuç bilinen doğruları yerlebir edecek nitelikte. Öyle ki, Türkiye'nin geleceğinden endişe duyanların yüzde 13'ü AK Partili, yüzde 52'si CHP'li, yüzde 11.4'ü ise MHP'li. Endişeli kesimin yüzde 31'i başörtülü, AK Partili endişelilerin yüzde 34'ü başörtülü millitvekiline karşı. Endişelileri en çok endişelendirense ne yoksulluk ne işsizlik; tehdit altındaki laiklik en büyük korku

Referandumun ardından özellikle Akdeniz ve Ege sahil kesiminde giderek tırmanan, 'ülkenin gidişatı' ve 'özel hayata müdahale edileceği' kaygısı, alkollü içkilere yönelik kısıtlamalar ve 'heykel' tartışmasıyla daha da alevlendi.
Sosyo-ekonomi ve siyaset bilimine ilişkin akademik saha çalışmalarıyla tanınan Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Kuruluşu, litaratürde 'Endişeli Modern' veya 'Dışlayıcı Modern' olarak adlandırılan seçmen kitlesinin Türkiye profilini çıkardı. Ocakta yapılan ve Metropoll Şirketi'nin ilk kez AKŞAM'la paylaştığı çalışma, referandumda 'hayır' oylarının fazla çıktığı Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İçel, İzmir, Kırklareli, Manise, Muğla, Tekirdağ, Tunceli, Uşak ile Ankara ve İstanbul'da 'hayır' oylarının fazla çıktığı ilçelerde gerçekleştirildi.
Örnekleme yöntemiyle belirlenen 3880 katılımcıya telefonla ulaşılan araştırmada, 'Türkiye'de laik yaşam biçiminin tehlike altında olduğunu düşünüyor musunuz?' şeklinde filtre bir soru yöneltildi. Katılımcıların yaklaşık üçte birini oluşturan 1225 kişi bu soruya 'evet' yanıtı verdi. Daha sonra ankete, 'Endişeli' kesimi oluşturan bu 1225 kişiyle devam edildi. Bu kişilerin yüzde 51.5'ini kadınlar oluşturdu. Ankete katılan 1225 kişi sorulara verdikleri yanıtlara göre 'Derin Endişeliler' ve 'Normal Endişeliler' diye sınıflandırıldı.

ENDİŞELİLERİN ENDİŞESİ: 'Türkiye'de laik yaşam biçiminin tehlike altında olduğunu düşünüyor musunuz?' şeklindeki filtre soruya 'evet' yanıtı veren ve 'Endişeli Kesim' olarak adlandırılan 1225 kişinin yüzde 13'ü AKP'li, yüzde 52'si CHP'li, yüzde 11.4'nü ise MHP'li çıktı.

AKP DEMOKRASİ İÇİN TEHLİKE: 'AKP iktidarının icraatlarının demokrasi için tehdit oluşturup oluşturmadığı' sorusuna, yüzde 60.7 oranında 'evet' dedi. 

DÜŞÜNCE PAYLAŞILIYOR: Endişeliler, kendi düşüncelerini çevreleriyle paylaşma konusunda korkusuz bir portre çizdi. Ankete katılanların büyük bölümü, yüzde 78.3'ü, 'düşüncemi çevremle paylaşmaktan çekinmem' dedi.

YAŞAM BİÇİMİNE MÜDAHALE YOK: 'Şimdiye kadar yaşam biçiminize müdahale edidi mi?' sorusuna ise sadece yüzde 13.5 oranında 'evet' yanıtı verildi. Bu kişilere müdahale şekli sorulduğunda, ilk sırayı 'mahalle baskısı' aldı. Mahalle baskısını, alkol-sigara kullanımı, açık yaşam tarzı, işten çıkarılma, giyim kuşam, din-mezhep-etnik köken, siyasi görüş ve kapalı yaşam tarzına yönelik müdahaleler izledi.

YARGI HÜKÜMET'İN KONTROLÜNDE: 'Yargı hükümetin kontrolünde mi?' sorusuna yüzde 71.2 oranında 'evet' denildi.

ERGENEKON, YILDIRMA OPERASYONU: 'Ergenekon davası hükümetin muhaliflere yönelik yıldırma operasyonu mudur?' sorusuna yüzde 63.4 'evet' dedi.

LAİKLİĞİN GARANTÖRÜ ORDU: Yüzde 72, 'laikliğin garantörü ordu mu?' sorusuna 'evet' dedi. 'Gerektiğinde asker yönetimi ele almalı mı?' sorusuna da yüzde 58.1 oranında 'evet' denildi. Endişeli kesim, 'AKP seçimle olmazsa, zorla düşürülmeli mi?' sorusunu yüzde 33 oranında 'evet' diye yanıtladı.

BAŞÖRTÜLÜ MİLLETVEKİLİNE HAYIR: 'Meclis'te başörtülü milletvekili bulunmasına karşı mısınız?' sorusuna, yüzde 57.3 oranında 'evet karşıyım' derken, doktor, öğretmen, polislerin başlarını örtmesine de yüzde 70.7 oranında karşı çıktılar.

GİDİŞAT İYİ SAYILMAZ: Endişeli seçmenler, 'Her şey dikkate alındığında Türkiye'nin gidişatını nasıl buluyorsunuz?' sorusunu yüzde 68.1 oranında 'kütü yönde ilerliyor' diye yanıtladı. Denekler, 'Türkiye'nin AB'ye girişi için referandum yapılsa ne yönde oy kullanırsınız?' sorusuna ise yüzde 56.6 oranında 'evet' yanıtı verdi.

İŞSİZLİK DEĞİL MÜHİM OLAN LAİKLİK: Araştırmaya katılan deneklerden 'endişe sıralaması' yapması istendi. buna göre ilk sırayı yüzde 17.5'luk oranla 'laikliğe yönelik tehdit' aldı. Bunu yüzde 16.4'le 'işsizlik', yüzde 11.3'le 'fakirlik ve ekonomik kriz', yüzde 6'yla 'ülke bütünlüğü', yüzde 4.8'le 'AKP İktidarı' ve yine yüzde 4.8'le 'PKK sorunu' izledi. Deneklere, bu endişelerin giderilmesi için ne yapılması gerektiği de soruldu. Bu soruya verilen yanıtlarda ilk sırayı yüzde 14'lük oranla 'Mevcut iktidarın değişmesi' yanıtı aldı. Bu yanıtı yüzde 8.4'le 'işsizlik sorunu çözülmeli', yüzde 7.2 ile 'Halk bilinçlenmeli' ve yüzde 5.8'le 'Hükümet düşürülmeli' yanıtları izledi.

İŞTE O AKADEMİK KADRO
AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve çarpıcı araştırma ve anketleriyle tanınan Metropoll Araştırma Merkezi, 12 Eylül referandumu sonrasında Türkiye'de 'hayır' oylarının en yoğun olduğu bölgelerde dev bir araştırma daha gerçekleştirdi.
'Endişeliler' başlıklı araştırma, Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Kuruluşu adına Prof. Dr. Özer Sencar, Prof. Dr. İhsan Dağı, Prof. Dr. Doğu Ergil ile Dr. Sıtkı Yıldız ve Dr. Vahap Coşkun'dan oluşan akademik bir kadro tarafından hazırlandı.

DEMOKRATiK MUHALEFET KISITLANIYOR
Araştırmada 'Endişeli Kesim' olarak adlandırılan 1225 kişinin yüzde 13'ünü oluşturan (yaklaşık 160 kişi) AK Partili seçmenler açısından öne çıkan ilginç detaylar şöyle:
- BAŞÖRTÜLÜ VEKİLE KARŞI: Endişeli AK Partililerin yüzde 34'ü başörtülü milletvekiline karşı.
- LAİKLİĞE TEHDİT: Endişeli AK Partililerin yüzde 51'i, Türkiye'de laik sistemin tehlike altında olduğunu ve Türkiye'nin giderek dindarlaştığını düşünüyor. 
- DIŞLANMIŞ HİSSEDENLER: AK Partili endişelilerin verdiği en ilginç yanıtlardan biri de 'dışlanmışlık' konusunda oldu. Yüzde 24.5'i  kendini bu AK Parti iktidarında dışlanmış hissediyor.
- ORDU GARANTÖR: AK Partili endişelilerin yüzde 68'i, 'laikliğin garantörünün ordu olduğu' görüşünde.
- ASKERLERİN YÖNETİME EL KOYMASI: AK Partili endişelilerin yüzde 62.9'u gerektiğinde askerin yönetimi ele alması görüşünde. Aynı kitle, 'Seçimle mümkün olmazsa AKP hükümeti zor kullanılarak düşürülmeli mi?' sorusuna ise yüzde 73.6 gibi büyük bir oranla 'hayır' dedi.
- MEDYA KORKUYOR: AK Partili endişelilerin yüzde 53.5'i, gazeteci ve yazarların fikirlerini açıklamaktan korktuğu görüşünü dile getirdi. Yüzde 35.8'i de, demokratik muhalefetin
kısıtlandığını savunuyor.

En demokrat kitle Artvin ve Tunceli'de

Metropoll Şirketi'nin ilk kez 'la paylaştığı araştırma, bilinen gerçekleri bir kez daha vurguluyor. Prof. Sencar, sonuçların Alevi ve Kürtlerin demokrasiye en çok ihtiyaç duyan kesim olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Sencar'a göre Artvin ve Tunceli dışında CHP'li seçmen hiç de demokrat değil

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Kuruluşu'nun Başkanı Prof. Dr. Özer Sencar, 'Endişeliler' başlıklı araştırmanın son derece detaylı bir çalışma olduğunu belirterek, kendilerini şaşırtan bir sonuca ulaştıklarını söyledi. Genel kanının tersine endişeli kesimlerin belli bir görüş, ideoloji ya da parti mensubu olmadıklarının altını ısrarla çizen Sencar, araştırma sonuçlarının belirlediği saptamaları şöyle sıraladı:

TEK PARTİ ÜYESİ DEĞİLLER
Endişeliler dediğimiz kesim laiklik hassasiyeti yüksek olan, yaşam biçimine müdahale edileceği kaygısı olan kişilerden oluşuyor. Genel kanı endişeli seçmenlerin sadece   sol-laik kesimde olduğu yönündeydi. Oysaki laik yaşam konusunda endişesi olan AK Partili seçmenler de var. Bu araştırmayla MHP'nin içinde de yarıya yakın endişeli seçmen olduğunu gördük. Dolayısıyla endişeliler bir tek partinin mensubu değil.

AKP'Yİ TERK EDERLERSE
Araştırma yaptığımız bölgede AK Parti'nin oyu yüzde 28 civarında. Yüzde 28'in 4 puanını da endişeli seçmenler oluşturuyor. Endişeliler eğer AK Parti'yi terk ederse bölgedeki oyu daha da azalacak. Bu AK Partililer için acil ve önemli bir konudur.

MHP SAHİLLERE KAYIYOR
AK Parti Orta Anadolu'daki muhafazakar MHP'lileri kazanmaya çalışıyor. Ama MHP seçmeni giderek sahillere kayıyor. Dolayısıyla Orta Anadolu'daki MHP'liler de CHP'ye kayabilirler. MHP seçmeni tutucu ve muhafazakar bir kitleden oluşmuyor. Seçmenlerin yarıya yakınını laiklik endişesi olan, laiklik yaşam tarzını benimsemiş kişiler oluşturuyor. AK Parti, MHP'nin bir kısmını kaybediyor, CHP'ye doğru itiyor.

PEYGAMBER OCAĞI
CHP içinde en demokrat kitle Tunceli'den ve Artvin'den çıktı. Aleviler ve Kürtler demokrasi ihtiyacını daha fazla hissediyorlar. Tunceliler, Artvinliler ve BDP'liler dışında endişeliler dediğimiz kitlenin yüzde 70'i demokrat değil! Bu insanlara yönelttiğimiz, 'Ordu laikliğin garantörü müdür, ordu gerektiğinde yönetimi ele almalı mıdır ve AK Parti gerektiğinde ordu tarafından zorla düşürülmeli midir' şeklinde sorulara verilen cevaplar yüksek oranla 'evet' oldu. Oysaki 'laikliğin garantisi anayasadır, parlamentodur, halktır' denmesi gerekiyordu. Çünkü ordunun hiçbir şartta siyasal hayata müdahale etmemesi gerekir. Modern dünyada kimse orduya böyle bir fonksiyon yüklemiyor. Biz ise 'ordu peygamber ocağıdır' diyoruz. Türk insanında bu gelenek hala devam ediyor.

SAĞLIKLI İNSAN TİPİ DEĞİL
'AK Parti zorla indirilmeli midir' diye sorduk Endişeli kesimin yüzde 70'i 'evet' dedi. Buradan endişeli dediğimiz kitlenin sağlıklı bir modern insan tipi çizmediğini söyleyebiliriz. Endişeli modern diye adlandırılan bu kesimi suçlamaktan ziyade 'bu insanlar niye böyle oldu' sorusu sorulmalıdır. Bilimadamları ve özellikle siyasi liderlerin bu konunun üzerinde hassasiyetle durması gerekiyor.

MÜDAHALE ALGISI VAR
AK Parti'nin, insanların hayatlarına müdahale yönünde somut bir tavrı yok ama, kamuoyuna, ortaya çıkış biçimi (mesela Başbakanın, Cumhurbaşkanının eşlerinin kıyafetleri) bu algıya sebebiyet veriyor olabilir.

CHP'NİN VARLIĞI BELLİ DEĞİL
Endişeli seçmenler demokratik platformda parlamentoda muhalefetin yeterli olmadığını düşünüyor. Muhalefetten beklediklerini alamıyorlar. Bunun üzerine ya yargıdan ya da ordudan çözüm bekliyorlar. MHP Lideri Bahçeli, ordu konusunda kesinlikle taviz vermiyor. 'Hükümet değişecekse, bu demokratik yöntemlerle seçim platformunda olacak' diyor. Ama CHP içinde bu konuda alınan net bir tutum yok. Yargı beklentilere çözüm getiremeyince endişeli seçmenler çözümü ordudan bekliyor. Kılıçdaroğlu ile CHP, siyasi arenada var mı yok mu belli değil! Endişeli seçmenlerin orduya yönelmesi sadece militarist oldukları için değil, çaresizlikten de kaynaklanıyor.

AK PARTİ'YLE ENDİŞE ARTTI
Endişelilerin yoğun olduğu bölgelerde yaşam tarzının da diğer bölgelere nazaran farklı olduğunu düşünüyoruz. Bu kesimin eğitim seviyesi yüksek ve dış dünyayla iletişimi fazla. Ama son 9 yıla baktığımızda, AK Parti iktidarı döneminde bu insanların endişelerinin arttığı görülüyor.

ANIT YIKTIRMA KARARI
AK Parti'nin Kars'taki İnsanlık Anıtı'nı yıktırma kararı çok yanlış bir karar oldu. En azından seçim sonrası beklenmeliydi. Bu konu gündeme bu şekilde getirilmemeliydi. Politikada zamanlama çok önemlidir. Bu tarz olaylar endişeleri büyüten olaylardır.

KÜRTLERLE YAŞARIZ AMA..
Endişeli seçmenlere, Kürt siyasi hareketi, Kürtçe eğitim ve Kürtlerle bir arada yaşam konusunda sorular da yöneltildi. Yüzde 74.7'si Kürtlerle bir arada yaşamaktan rahatsızlık duymayacağını belirtti. Ancak katılımcılar, 'Kürtçe eğitim olmalı mı?' sorusuna yüzde 76 oranında, 'hayır' derken, yüzde 53.1'i de Kürt siyasal hareketini temsil eden partilerin kapatılması gerektiğini savundu.

İMAM NİKAHINA 'EVET'
'Endişeli Modern' veya 'Dışlayıcı Modern' diye nitelenen kesimin yüzde 69.1'i, 'evlilik için dini nikah şarttır' dedi. Yüzde 60'tan fazlası, kızının farklı bir etnik gruptan ya da farklı din veya mezhepten birisiyle evliliğine karşı çıkmayacağını bildirdi. 'Evinizde yaşayan kadın kolsuz kıyafetle dışarı çıkabilir mi?' sorusuna yüzde 73.5 oranında, 'Ailenizde başını örten var mı?' sorusuna yüzde 31.3 oranında 'evet' diye yanıt verdiler.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.