Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

PTT KARGO VE KURYE GÖNDERİLERİ -2

PTT KARGO VE KURYE GÖNDERİLERİ -2


Yeni yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca kargo ve kurye gönderileri kargo, VIP kargo, kurye, nitelikli kurye, şehir içi ekspres kurye, yurt dışı koli ve yurt dışı APG’den oluşacak..Gönderilerin kabul edilebilmeleri için;  5584 sayılı Posta Kanunu ve Posta Tüzüğü ile Dünya Posta Birliği Kararlarında belirtilen yasak olan maddeleri kapsamaması, yollama şekline ve taşıma araçlarına göre saptanan ağırlık ve boyutlara uygun olması, türüne ve ek hizmetine uygun olarak ambalaj edilmiş olması ve kabul formu, alındı ve tevdi listesinin usulüne uygun olarak doldurulmuş olması gerekiyor. Yurt dışı varışlı gönderinin yollama şekli, istenebilecek ek hizmetleri ve gönderi kapsamının kabul edilebilirliği varış ülkesince belirlenecek.

Gönderiler,  Yönetmelikte belirtilen kabul şartlarına göre kabul edilecek. Gönderi türleri itibari ile ağırlık, boyut ve hacim hadleri ücret tarifesinde gösterilecek.Gönderilerin ağırlığı, boyutu, hacmi ile tür ve ek hizmetine bağlı olarak hangi PTT işyerlerince kabul ve teslim edileceği, hangi gönderilerin gönderici adresinden kabul edileceği hususu Genel Müdürlükçe belirlenecek. Kapsamında haberleşme maddesi, dosya, doküman, evrak veya eşya bulunan maddeler yurt içi varışlı kurye gönderisi olarak kabul edilecek. Şehir içi ve şehirlerarası varışlı olmasına göre, bu gönderilere farklı ücret uygulanabilecek. Kapsamında kişiye özel bilgi içeren banka kartları, pasaport, ruhsat, kimlik belgesi gibi üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde göndericisi veya alıcısı aleyhine ya da zararına kullanılabilecek türden maddeler bulunan ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen gönderiler, yurt içi varışlı nitelikli kurye gönderisi olarak kabul edilecek. Bu gönderiler sigortalı gönderiler gibi işleme tabi tutulacak.Kapsamında haberleşme maddesi, dosya, doküman, evrak veya eşya bulunan maddeler aynı ilin merkez ilçesi veya ilçeleri şehir içi dağıtım alanında ya da aynı ilçenin kendi şehir içi dağıtım alanında kabul saatine bağlı olarak kabul edildiği gün içerisinde alıcılarına teslim edilmek üzere şehir içi ekspres kurye gönderisi olarak kabul edilecek. Kabul saatine bağlı olarak aynı gün alıcısına ulaştırılamayacak gönderiler, göndericinin kabul etmesi halinde ihtirazi kayıtla kabul edilecek.Kapsamında eşya, dosya, doküman veya evrak bulunan ve ücret tarifesinde gösterilen ağırlık, boyut ve hacim üzerindeki maddeler, yurt içi varışlı kargo gönderisi olarak kabul edilecek. Bu gönderilere şehir içi ve şehirler arası varışlı olmasına göre farklı ücret uygulanabilecek Kargo gönderisinin sevk ve dağıtımının öncelikli olarak yapılmasının istenmesi durumunda bu türdeki yurt içi gönderiler VIP kargo olarak kabul edilecek. Yurt dışına en süratli bir şekilde gönderilmek istenen ve kapsamında haberleşme maddesi, dosya, doküman, evrak veya eşya bulunan maddeler yurt dışı APG olarak kabul edilebilecek. Bu hizmete açık ülkeler ve ülkeler itibariyle ağırlık ve boyut limitleri ücret tarifesinde gösterilecek. Yurt dışına gönderilmek istenen ve kapsamında eşya bulunan maddeler, yurt dışı koli olarak, acele yollanmak istenen koliler yurt dışı uçak, diğerleri yurt dışı yüzey kolisi olarak kabul edilecek. Yollama şekline göre bu hizmete açık ülkeler ve ülkeler itibariyle ağırlık ve boyut limitleri ücret tarifelerinde gösterilecek. PTT kargomatik vasıtasıyla yapılan kabul işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenecek.Gönderilerin ağırlık, boyut ve hacimleri, uygulanan ek hizmete, kabul ve teslim yerine, taşıma araç cinslerine göre tespit edilecek ve ücret tarifesinde gösterilecek. Gönderilerin bir yüzü 14x9 cm’den, tomar halinde ise uzun kenarı 10 cm’den az olamayacak.Adli makamların gönderileri ile suç aletlerini kapsayan gönderilerin kabulünde ağırlık, boyut ve hacim şartı aranmayacak.Gönderici tarafından kapsamları için değer gösterilerek postaya teslim edilen kurye gönderileri sigortalı, kargo gönderileri ile yurtdışı koliler, değer konulmuş olarak kabul edilecek. Kolay kırılır ve çabuk bozulur gönderiler, PTT tarafından uygun görülen yerler arasında kabul edilebilecek. Bu tür gönderilere kabul memurunca “Dikkat Kırılacak Eşya” veya “Çabuk Bozulur Madde” ibareli uyarı etiketi yapıştırılacak. PTT'nin kendi işleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışına gönderdiği gönderiler, servis işareti ile gönderilecek.Gönderiler, Adresten Alma, Konutta Teslim, Alma Haberli, Alıcının Kendisine Verilecek, Ödeme Şartlı, Kontrollü Teslim, Postrestant, Ücreti Alıcıdan Tahsil, Uçak, Normal Çalışma Saatleri Dışında Kabul ve Teslim ek hizmetli olarak kabul edilecek. Gönderi türü itibariyle istenebilecek ek hizmetler ücret tarifesinde gösterilecek. Adreste Teslim ücreti ile kabul edilen gönderilere Postrestant ek hizmeti istenemeyecek.Konutta Teslim, Postrestant ve Normal Çalışma Saatleri Dışında Teslim ek hizmetlerini alıcı da isteyebilecek..Bu ek hizmet türlerinden hangilerinin yurtdışı koli ve APG’lere uygulanacağı varış ülkesince belirlenecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi